Skelbiame informaciją apie laisvas valstybės finansuojamas vietas

Bakalauro studijos: 

Studijų kryptis  filologija pagal kalbą:

1 kursas – trys laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis  lingvistika:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis ekonomika:

1 kursas – trys laisvos valstybės finansuojama vietos.

4 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis vertimas: 

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

3 kursas – dvi laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis verslas ir vadyba: 

2 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis Informacijos sistemos:

4 kursas – dvi laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis Informatikos inžinerija:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Magistrantūros studijos:

Laisvų valstybės finansuojamų vietų nėra.

Laisvas vietas užima geriausi (pagal pažangumo eilę) tos pačios formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, pateikę prašymą dekanui iki 2018-02-26 dienos, pasibaigus sesijai. Prašymai teikiami per VU eStudento darbo vietą.

Studentai, turintys akademinių skolų, negali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą.

Studentų perkėlimą iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą apibrėžia Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

 

Studijų skyrius,
2017 12 04