Konferencijoje Suomijoje Lietuvai atstovavo VU Kauno fakulteto mokslininkės

RaimondaKasmetinė Europos dalykinės etikos tinklo (European Business Ethics Network - EBEN) konferencija „Būsimo tvaraus darbinio gyvenimo beieškant“ (Searching for Sustainability in the Future Working Life) vyko šių metų birželio 14-16 dienomis Jiuveskiulės universiteto Verslo ir ekonomikos mokykloje (Suomija). Konferencijoje savo mokslinių tyrimų ir praktikos lauko rezultatus pristatė VU KnF Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentė dr. Raminta Pučėtaitė ir lektorė dokt. Raimonda Agnė Medeišienė.

Skaityti daugiau...

Doc. A. Rimkutė: „Meilė kultūrai – tai, be ko neįmanoma sėkmingai studijuoti kultūros vadybą“

Kulturos vadybaKultūros vadybos studijų programa akredituotašešiems metams*. Šia proga verta prisiminti studijų programos atsiradimo istoriją ir jos ypatumus – kuo ji išsiskiria Lietuvoje vykdomų bakalauro studijų programų kontekste. Jūsų dėmesiui –  interviu su viena iš programos kūrėjų ir savianalizės grupės nare Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros docente dr. Audrone Rimkute, kurią kalbino kultūros vadybos 3 kurso studentės Inga Basevičiūtė, Evelina Senkevičiūtė ir Gerda Danylaitė.

Skaityti daugiau...

Disertacija apie humorą audiovizualiniame vertime

Sidiskyte2017 m. birželio 2 d. disertaciją „Humoro raiškos transformacijos audiovizualiniame vertime“ humanitarinių mokslų daktaro laipsniui gauti gins Daiva Šidiškytė.

Skaityti daugiau...

Disertacija apie mažų įmonių kreditavimo riziką

Renatas SpicasŠių metų. birželio 19 d. VU KnF Finansų ir apskaitos katedros lektorius Renatas Špicas gins disertaciją „Statistinis mažų ir labai mažų įmonių kredito rizikos vertinimo modelis Lietuvos kredito unijoms“ socialinių mokslų (ekonomikos) daktaro laipsniui gauti.

Skaityti daugiau...

Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir kontekstai“ – apie ribas ir paribius kultūroje

Konferencija lituanistu 1 2017Jau tęstine tapusi VU Kauno fakulteto rengiama konferencija „Tekstai ir kontekstai“ šių metų balandžio 27–28 dieną po kelių metų pertraukos vėl sukvietė aktyvių ir kalbos slėpiniams neabejingų mokslininkų būrį. Konferencija, rengta Lietuvių filologijos katedros tyrėjų, vadovaujamų doc. dr. Sauliaus Keturakio (mokslinis komitetas) ir doc. dr. Skirmantės Biržietienės (organizacinis komitetas), šįkart kvietė aktualizuoti ir analizuoti paribio fenomeną.

 

 

Skaityti daugiau...

Podoktorantūros stažuotės VU Kauno fakultete

Kviečiame mokslininkus podoktorantūros stažuotėms Vilniaus universitete Kauno fakultete.

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Skaityti daugiau...

VU Kaune saugos šviesų profesoriaus Vlado Žulio atminimą ir biblioteką

zulys pagrLietuvių filologijos katedra kviečia prisiminti profesorių habilituotą humanitarinių mokslų daktarą Vladą Žulį ir dalyvauti jo vardo suteikimo VU Kauno fakulteto Lietuvių literatūros kabinetui iškilmėse, kurios vyks balandžio 27 d. 9 val. Napoleono name.

Skaityti daugiau...

Žmogui iš didžiosios raidės – docentui Juozui Jasaičiui atminti

JasaitisBalandžio 27 d. 9 val. vyks doc. dr. Juozo Jasaičio vardo suteikimo VU Kauno fakulteto XV auditorijai  iškilmės. Lietuvių filologijos katedra kviečia į renginį visus, saugančius šviesų docento humanitarinių mokslų daktaro Juozo Jasaičio atminimą.

Daugelis mūsų fakulteto alumnų Juozą Jasaitį pirmiausia prisimena kaip itin jautrų ir gerą žmogų, dėmesingą pedagogą ir puikų lietuvių literatūros mokslininką bei stropų dėstytoją, kuris ilgus metus skirtingiems kursams dėstė nemažai disciplinų, kaip antai, bakalaurams - „Literatūros mokslo įvadą“, „XIX amžiaus lietuvių literatūrą“, „XX amžiaus pirmos pusės klasikinė lietuvių literatūrą“, „Literatūrologijos praktikumą“, magistrams – „Lietuvių rašytojų estetinę mintį“, vadovavo daugeliui bakalauro ir magistro darbų Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Šio fakulteto lituanistai prisimena ir Juozo Jasaičio savanorystę – laisva valia organizuotas vasaros literatūrines savišvietos ekspedicijas rašytojų gyvenimo ir kūrybos takais.

Skaityti daugiau...