.article-content img { /* display: block; */ }

Dėl Apskaitos, finansų ir bankininkystės magistro studijų programos akreditacijos

2014 m. balandžio 3 d., Vilnius. Kovo 25 d. gauta Studijų kokybės vertinimo centro pažyma „Dėl vykdomos studijų programos išorinio įvertinimo“. Joje pranešama, kad Studijų kokybės vertinimo centras, atsižvelgdamas į ekspertų parengtas Apskaitos, finansų ir bankininkystės studijų programos vertinimo išvadas, priėmė sprendimą studijų programą vertinti teigiamai. Apskaitos, finansų ir bankininkystės magistro studijų programa akredituotina 3 metams.

Kontaktiniai asmenys:

Daiva Aliūkaitė
tel. (8 37) 20 15 04
el. paštas 

Kristina Rudžionienė
tel. (8 37) 42 29 26
el. paštas