Tarpdisciplininis požiūris į MIS

vukhf sakalauskas kriksciunienePristatome naują fakulteto mokslininkų knygą – doc. dr. D. Krikščiūnienės ir prof. dr. V. Sakalausko monografiją „Intelektiniai modeliai marketingo sistemose“. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla., 2014, 384 p., ISBN 978-609-459-326-0

 Aktuali ir savalaikė tematika

Specialistų vertinimu, Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto (VU KHF) Informatikos katedros docentės Dalios Krikščiūnienės ir profesoriaus Virgilijaus Sakalausko monografija skirta aktualiai ir savalaikei marketingo valdymo tematikai – intelektualių modelių panaudojimui marketingo sistemose. Devyniuose knygos skyriuose nuosekliai ir išsamiai nagrinėjama marketingo informacijos sistemų kūrimo patirtis tarpdisciplininiu požiūriu: marketingo vadybos, informacijos sistemų kūrimo, informacinių technologijų ir intelektinių metodų taikymo. 

Pasak autorių, parengti šią knygą juos paskatino problema, su kuria susiduria šiuolaikinėse įmonėse dirbantys marketingo ir informacijos sistemų specialistai, – kaip surinkti ir įvertinti įmonės ir rinkos informaciją, efektyviai reaguoti į sąlygų kaitą, suprasti ir tenkinti klientų poreikius. „Tokiomis aplinkybėmis marketingo informacijos sistema (MIS) tampa aktualia rinkodaros specialistų veiklos priemone,“ – įsitikinę VU KHF Informatikos katedros mokslininkai D. Krikščiūnienė ir V. Sakalauskas. Jų nuomone, mokslinėje literatūroje pristatomi empirinių tyrimų rezultatai patvirtina, kad šios sistemos dar nėra plačiai paplitusios ir dažnai netenkina jų vartotojų lūkesčių, nors ir pripažįstama, kad jos yra reikalingos marketingo valdyme.

Mokslininkai pastebi, jog, nepaisant gausių pastangų, kol kas mokslinėje literatūroje nepavyksta struktūrizuoti marketingo veiklos procesų, kitaip nei apskaitos, gamybos ar kitose vadybos srityse. „Todėl vertinant šiuolaikinę marketingo veiklą, ypač internetines technologijas naudojančiose įmonėse, būtina naudoti dirbtinio intelekto metodus, padedančius efektyviai modeliuoti marketingo situacijas, kurioms būdingas didelis neapibrėžtumas, rizika ir sunkumai apdorojant gaunamą informaciją.“ – pabrėžia prof. V. Sakalauskas.

 

intelektiniai modeliai marketingo sistemoseDaugiamatė marketingo informacijos sistemos  (MIS) samprata

Šioje monografijoje autoriai apžvelgė, susistemino ir įvertino mokslinėje literatūroje nagrinėjamus MIS klausimus, aprašė naujus MIS analizės ir kūrimo metodus vadovaudamiesi marketingo IS daugiamatiškumo ir marketingo įžvalgų samprata. Monografijoje analizuojamos ne tik intelektinių metodų naudojimo galimybės marketingo IS kūrimo problemoms spręsti, bet ir įvertinti tokio naudojimo pranašumai, trūkumai ir kylančios problemos. Autoriai siekė aprėpti visą marketingo problemų spektrą ir pateikti šiuolaikinį požiūrį į problemų sprendimą, remdamiesi marketingo valdymo ir intelektinių metodų taikymu, pasitelkiant modernias informacines technologijas.

Mokslininkai atskleidė marketingo informacinės sistemos konceptualiąją esmę ir remdamiesi teorinėmis studijomis pateikė daugiamatės eksperimentinio tyrimo atvejų analizės metodologiją ir jos taikymo rezultatus. Paskutiniuose monografijos skyriuose analizuojami konkretūs marketingo vadybos uždaviniai, kurių siūlomi sprendimai atspindi autorių mokslinius interesus bei jų indėlį intelektinių metodų taikymo srityje.  Doc. D. Krikščiūnienė ir  prof. V. Sakalauskas pristato originalius marketingo informacijos apdorojimo modelius, algoritmus ir jų sprendimus taikant hibridinės intelektinės analizės principus. Visi svarbiausi knygos autorių tyrimų rezultatai – dinaminis klientų portreto konceptas, ryšių su klientais (CRM) indikatorių jautrumo nustatymo metodika, klientų klasterizavimas pagal Kohoneno savitvarkius tinklus ir informacijos entropijos panaudojimas kalendorinių anomalijų identifikavimui – yra publikuoti prestižiniuose moksliniuose leidiniuose ir pristatyti tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Naujus metodus ir siūlomą sprendimo algoritmą bei techniką knygos autoriai iliustruoja vertingais taikomojo pobūdžio pavyzdžiais. Naudodami daugiamatę MIS kūrimo koncepciją mokslininkai išanalizavo duomenų gavybos principus, intelektinius agentus, neuroninių tinklų modelius, integruotus algoritmus ir analitinius skaičiavimus. Jų atliktoje kompleksinėje MIS kūrimo analizėje atsižvelgiama į įmonės veiklos dinamiką ir kliento portfelio kitimą, o naujausi intelektiniai metodai parenkami kasdieniams įmonės klientų valdymo uždaviniams spręsti.

Teorinė ir praktinė knygos vertė – didelė

Šiuolaikiniai marketingo specialistai disponuoja dideliais informacijos kiekiais, galinčiais paveikti tiek įmonės finansus, tiek jos konkurencingumą ir įvaizdį. Tačiau daugeliu atvejų būtent šios informacijos panaudojimas yra silpnoji marketingo grandis. Įmonėje kaupiamos informacijos panaudojimas marketingo tikslais neįsivaizduojamas be atitinkamų duomenų bazių sukūrimo ir pažangių intelektinių metodų taikymo. Todėl kiekvienai organizacijai būtina turėti marketingo informacinę sistemą (MIS), padedančią kaupti reikalingas žinias ir patirtį, jas saugoti, o esant reikalui, jomis pasiremti atliekant analizę ir rengiant išvadas bei rekomendacijas.

Marketingo situacijų ir praktinių išvadų generavimas atliekamas intelektinių metodų pagalba naudojantis informacija iš MIS. Tokiu būdu užtikrinama informacinių technologijų, marketingo įžvalgų ir intelektinių metodų dermė tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmeniu.

Šia koncepcija ir  paremta D. Krikščiūnienės ir V. Sakalausko monografija „Intelektiniai modeliai marketingo sistemose“, kurioje išanalizuoti intelektinių metodų taikymai priimant marketingo sprendimus ryšių su klientais sistemose.

Profesorė dr. Dalia Štreimikienė (VU KHF Verslo ekonomikos ir vadybos katedra) pažymi, kad „šioje monografijoje pateiktos aktualios ir naudingos šiuolaikinių marketingo koncepcijų ir intelektinių metodų teorinės studijos.  Jų autoriai išanalizavo ir apibendrino gausią intelektinių modelių marketingo sistemose teorinių ir empirinių tyrimų medžiagą, pateikdami logišką, nuoseklų ir kartu originalų požiūrį į marketingo teorinės raidos įtaką MIS kūrimui“.

Anot profesorės dr. Reginos Virvilaitės ( KTU Marketingo katedra, Ekonomikos ir verslo fakultetas), D. Krikščiūnienės ir V. Sakalausko monografija skirta savalaikei marketingo valdymo ir intelektinių metodų taikymo, pasitelkiant modernias informacines technologijas, tematikai. „Nepaisant pažangių informacijos apdorojimo metodų diegimo marketingo veikloms atlikti, pasigendama kompleksinės MIS klausimų analizės, kuri padėtų įvertinti įmonės marketingo veiklą bei pateikti vertinimų ir sprendimų pasitelkiant intelektinius metodus. Todėl intelektinių modelių naudojimo marketingo sistemose tematika  aktuali tiek teoriniu, tiek ir praktiniu lygmeniu.“ – teigia prof. dr. R. Virvilaitė.

Monografijos moksline verte neabejojantis profesorius habil. dr. Juozas Augutis (VDU mokslo prorektorius) įsitikinęs, kad joje pateikti tyrimų rezultatai bus įdomūs ne tik informatikos ar marketingo mokslų specialistams, bet ir įmonių specialistams, atsakingiems už ryšius su klientais, vadybininkams ar asmenims, formuojantiems įmonės politiką. „Šis veikalas gali tapti parankine magistrantų ir doktorantų, besigilinančių į intelektinių metodų panaudojimą, knyga. Tai svarbus indėlis į intelektinių modelių marketinge teoriją ir praktiką.“ – teigia prof. habil. dr. J. Augutis.

Monografijos autoriai taip pat tikisi, kad ši knyga taps naudingu informacijos šaltiniu ne tik antrosios studijų pakopos studentams, bet ir įvairių organizacijų marketingo padalinio vadovams ir vadybininkams, norintiems įgyti ar/ir atnaujinti žinias MIS klausimais.

Apie autorius:

Dalia Krikščiūnienė – VU KHF Informatikos katedros docentė. Inžinieriaus-matematiko kvalifikacijos diplomą ji įgijo Kauno technologijos universitete (KTU), o Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) apgynė socialinių mokslų (vadybos ir administravimo krypties) daktaro disertaciją. Mokslinę kvalifikaciją docentė kėlė pagal Europos informatikos ir matematikos mokslinių tyrimų konsorciumo ERCIM „Alain Bensousssan“ programą.

D. Krikščiūnienė – aktyvi mokslinių konferencijų dalyvė ir organizatorė, kurios  tyrimų rezultatai nuolat publikuojami tarptautinių konferencijų leidiniuose ir moksliniuose žurnaluose. Tyrimų tematika: intelektinių algoritmų ir metodų taikymas marketingo informacinių sistemų, klientų analizės indikatorių, e. komercijos tyrimuose; didelių duomenų srautų analitika socialinių tinklų, e. bankų, finansų rinkų srityse; anomalijų tyrimo algoritmai ir kompleksinių įvykių vertinimo metodai, intelektinės analizės taikymas finansinių rinkų efektyvumui vertinti; hierarchinių „neraiškiųjų“ skaitinių metodų taikymas virtualaus komandinio darbo sistemose, žinių mainų procesų efektyvumo vertinimas.

Virgilijus Sakalauskas – VU KHF Informatikos katedros profesorius, informatikos mokslų daktaras (HP). Jo mokslinių darbų tematika aprėpia dirbtinio intelekto metodų tinkamumo finansinėms sistemoms modeliuoti ir prognozuoti tyrimus; skaitinių intelektinių metodų praktinio taikymo studijas marketingo sistemose; finansų rinkų efektyvumo tyrimus formuojant investicinius ir kredito portfelius; finansinės rizikos tyrimus ir taikomuosius tyrimus e.komercijos, CRM, e. verslo, e. vyriausybės ir e. mokymo srityse.

V. Sakalausko mokslinių tyrimų rezultatai pristatyti daugiau kaip 30 tarptautinių mokslinių konferencijų, per 60 mokslinių straipsnių ir dviejuose vadovėliuose aukštųjų mokyklų studentams: „Statistika su STATISTICA“ (1998) ir „Duomenų analizė su STATISTIKA“ (2003).

  

Nuotraukoje:

 Prof. dr. V. Sakalauskas, doc. dr. D. Krikščiūnienė ir prof. Tomas Pitner iš Masaryk University (Čekija) – penktojo Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB) , kuris vyko kartu su 16-ąja Tarptautine verslo informacijos sistemų konferencija (BIS 2013) Poznanėje (Lenkija), organizatoriai.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos