Mokslininkų pareiga – dalintis tyrimų rezultatais

darnus vystymasis vukhf 2015Kasmetinę respublikinę mokslinę konferenciją „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas“ balandžio 15 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete surengė VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centras ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Konferencijoje dalyvavo gausus būrys tyrėjų, atliekančių tyrimus darnaus vystymosi srityje iš VU Kauno humanitarinio fakulteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Lietuvos energetikos instituto, Vytauto Didžiojo Universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Kauno technologijos universiteto ir Šiaulių universiteto. Konferencijos metu buvo perskaityta 20 pranešimų darnaus vystymosi teoriniais bei praktinio įgyvendinimo klausimais.

Konferencijos dalyvius pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė prof. D. Štreimikienė, kuri supažindino su kasmetinės respublikinės konferencijos tikslais bei pristatė pagrindines pranešimų temas ir kolektyvinės monografijos rengimo darbų seką. Prof. D. Štreimikienė savo kalboje pabrėžė, kad kiekvieno mokslininko pareiga yra ne tik atlikti tyrimus ir viešinti jų rezultatus, bet ir giliau susipažinti su kitose mokslo institucijose atliekamais tyrimais jam artimoje srityje bei nuolat gilinti savo žinias ir plėsti bendradarbiavimo galimybes, siekiant užtikrinti savo tyrimų kokybę ir validumą.

darnus vystymasis khf vu 2015Konferencijoje buvo aptarti bendri darnaus vystymosi aspektai, akcentuojant darnią lyderystę tvariai mokyklos pažangai (doc. D. Lapėnienė), etinius rinkos dalyvių aspektus (doc. V. Tamulienė), darnaus ekonomikos vystymosi logistinius aspektus (prof. S. Girdzijauskas). Prof. R. Čiegis su doktorantu M. Diliumi pristatė pranešimą apie pajamų nelygybės poveikio darniam ekonomikos augimui vertinimą. Doc. Ilona Kiaušienė nagrinėjo ekonominius skirtumus tarp gyventojų lemiančius veiksnius.

Kitas svarbus ūkio sektorius, kurio darnumo klausimams konferencijoje buvo skirtas didelis dėmesys – energetika. Profesorė D. Štreimikienė savo pranešime pristatė energetikos plėtros scenarijų daugiakriterinį darnumo vertinimą ES-27 remiantis ES energetikos politikos prioritetiniais tikslais. Dr. I. Šikšnelytė nagrinėjo, kas įtakoja elektros energijos rinkos darnumą. Prof. Ž. Simanavičienė supažindino su pastatų renovacijos galimybėmis keičiant vartotojų elgseną. Įdomiomis įžvalgomis apie centralizuotos šilumos sektoriaus raidą Lietuvoje pasidalino A. Pažėraitė.

Darnumo aspektai ypač svarbūs žemės ūkyje, todėl konferencijoje buvo aptarti efektyvumo ir produktyvumo dėsningumai Lietuvos žemės ūkyje (dr. T. Baležentis, prof. D. Štreimikienė). Konferencijoje didelio susidomėjimo sulaukė kolegų iš Aleksandro Stulginskio universiteto pranešimai. Gausus mokslininkų iš A. Stulginskio universiteto kolektyvas nagrinėjo tvaraus konkurencinio pranašumo bioekonomikoje (dr. B. Kniūkšta), socialinės dimensijos integravimo į žemės ūkio darnumo vertinimą Lietuvos atveju (prof. V. Vitunskienė, doc. V. Vinciūnienė), ryšių tarp ūkių modernizavimo ir kaimo vystymosi darnumo stiprinimo (prof. V. Atkočiūnienė) klausimus.

Pranešimuose mokslininkai skyrė dėmesį ir aktualiems darnaus turizmo klausimams. Doc. E. Jasinskas aptarė darnaus turizmo vystymosi iššūkius, akcentuodamas, kodėl turizmo augimas yra svarbus ekonomikai ir aplinkai. Prof. A. Miceikienė ir doc. A. Astromskienė nagrinėjo verslo prototipavimo modelių taikymą rengiant darnaus turizmo plėtros strategijas.

Visų konferencijoje pristatytų pranešimų autoriai buvo pakviesti parengti po skyrių kolektyvinėje monografijoje „Darnus vystymasis: teorija ir praktika“, kurią numatoma išleisti elektroniniame formate iki šių metų rugsėjo mėnesio pabaigos. Baigiamojoje savo kalboje prof. D. Štreimikienė padėkojo konferencijos dalyviams už labai įdomius ir aktualius pranešimus bei pakvietė įvairių mokslinių institucijų atstovus toliau bendradarbiauti, plečiant mokslininkų, atliekančių tyrimus darnaus vystymosi srityje, ratą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

                                                                                                                                                                                                   Doc. dr. Ilona Kiaušienė

                                                                                                                                                       Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos