Projekto „Išmanusis verslas – šansas studentui“ nauda neginčijama

ismanusis verslas vukhf 2015Bendras projektas „Išmanusis verslas – šansas studentui“, kurį organizavo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas ir UAB „Media Inovacijos“, baigėsi.  Gegužės 29 d. jo dalyviai aptarė projekto eigą ir rezultatus bei pasveikino projekto nugalėtojų komandą: Liną Skarbaliūtę, Indrę Mikutytę ir  Evaldą Valiūną. Vystomam internetinių skelbimų portalui Marketingo ir prekybos vadybos studijų programos magistrantės (I k.) kartu su Ekonomikos ir vadybos studijų programos pirmakursiu pasiūlė vaizdais ir nuotraukomis pagrįstą individualizuotos asmeninės erdvės sprendimą„Sukurk savo parduotuvę!“.

ismanusis verslas vukhf 2015Projekto rezultatų vertinimo veiklose dalyvavęs UAB „Media Inovacijos“ direktorius Šarūnas Staševičius patikino, kad, jeigu studentai norės tęsti su portalo vystymu susijusias veiklas, jiems bus siūloma tapti projekto dalininkais, naudotis organizacijos turimais resursais ir kartu siekti sėkmės. VU Kauno humanitarinio fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys pakartojo fakulteto poziciją antreprenerystės vystymo klausimais, teigdamas, jog turima fakulteto infrastruktūra yra atvira fakulteto bendruomenės idėjoms, iniciatyvoms ir projektams.

Įteikdamas projekto „Išmanusis verslas – šansas studentui“ nugalėtojams skatinamąsias vienkartines stipendijas dekanas akcentavo projekto naudą fakultetui. Pasak doc. K. Driaunio, projekto veiklos padėjo patikrinti, kaip veikia fakulteto vidinės komunikacijos sistema, koks yra studentų aktyvumas ir jų motyvacija bei dėstytojų iniciatyvumas. Projekto eigoje taip pat buvo aiškinamasi, ar mentorystės koncepcijos yra pritaikomos studijų procese ir ar vadybos studijų programų turinys atitinka verslo aktualijas.

ismanusis verslas vukhfBaigiamąjį projekto veiklų susitikimą vainikavo dalykinė diskusija, įtraukusi studentus, fakulteto administracijos atstovus, Verslo ekonomikos ir vadybos bei Informatikos katedrų dėstytojus. Skirtingų studijų programų ir kursų studentų patirtis, atliekant projekto užduotis, ir rezultatai išryškino komandinio darbo specifiką bei realaus verslo uždavinių daugialypiškumą. Aktyviai projekto veiklų vertinime dalyvavusi Verslo ekonomikos ir vadybos katedros lektorė dr. Lina Verbauskienė akcentavo marketingo dalyko vaidmenį skirtingose studijų programose, teigdama, jog šios žinios yra aktualios visų sričių šiuolaikiniams specialistams, atliekantiems vadybines funkcijas. Informatikos katedros vedėjas prof. dr. Audrius Lopata pažymėjo, jog fakulteto bendruomenės intelektinis potencialas yra daug platesnis, todėl, vystant bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir vykdant mokslo taikomąją veiklą, galima pasiūlyti daug daugiau paslaugų, susijusių su katedros veiklų sritimis (e.verslo sprendimais, IT sistemų integravimu, dirbtinio intelekto taikymu ir pan.).

Didelio susidomėjimo sulaukė ta diskusijos dalis, kurioje studentai pasidalino savo lūkesčiais, studijų Vilniaus universitete Kaune patirtimi ir bendravimo bei bendradarbiavimo su dėstytojais vertinimu. Pasak studentų, dalyvavimas projekto veiklose atskleidė fakultete įgytų žinių aktualumą ir pritaikomumą. Verslo profesionalų ir  kompetentingų dėstytojų pastabos leido aiškiau apsibrėžti būsimos karjeros gaires, formuoti adekvačius lūkesčius, atskleidė kompetencijos spragas ir tuo pačiu parodė, kaip jas kokybiškai ištaisyti. Studentai džiaugėsi, kad įgyta patirtis jiems leis tapti geresniais savo srities profesionalais, nors projektui ir teko aukoti didelę dalį laisvalaikio pavasarį.

Diskusijos dalyviai vienbalsiai sutarė, kad įgyta projekto metu patirtis yra naudinga fakultetui. Atskiros projekto veiklos gali būti sėkmingai integruojamos į studijų procesą, realizuojant jas tolygiai ir nesukuriant studentams papildomo krūvio. Jeigu į studijų programas būtų įtraukiamos verslo organizacijų suformuluotos užduotys, tai sudarytų prielaidas aktualizuoti čia vykdomas studijas, o ilgainiui leistų fakultetui pritraukti papildomų lėšų ir sąlygotų dėstytojų motyvavimo sistemos tobulinimą.

Projekto „Išmanusis verslas – šansas studentui“  organizatorius džiugina fakulteto ir socialinių partnerių bendradarbiavimo rezultatai. Projekto valdymo grupė dėkoja Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto Grafikos katedros vedėjui Vaidui Naginioniui ir VšĮ „Verslo iniciatyva“ direktoriui Dariui Karašai už pasidalinimą žiniomis ir patirtimi, kurios padėjo realizuoti projekto organizatorių sumanymus.

Projekto valdymo grupės vadovas Giedrius Romeika,

Verslo ekonomikos ir vadybos katedros lektorius

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos