Disertacija apie darnų bendradarbiavimą sporte

MD1Verslo ekonomikos ir vadybos katedros lektorius Mantas Dilys š.m.  rugsėjo mėn. 28 d.

gins disertaciją „Sporto organizacijų ir rėmėjų darnaus bendradarbiavimo vadybiniai veiksniai“ socialinių mokslų daktaro laipsniui gauti.

Mantas Dilys vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijas baigė Lietuvos kūno kultūros akademijoje (2003-2007), kur apgynė baigiamąjį darbą„Studijų veiksnių įtaka studentų motyvacijai ir jų pasitenkinimui“.

Marketingo ir prekybos vadybos magistro studijas M. Dilys baigė Vilniaus universiteto Kauno hunanitariniame fakultete (2007-2009). Jo magistro darbo tema – „Sporto organizacijų įvaizdžio formavimas“.

Mantas Dilys aktyviai dalyvauja mokslo projektinėse veiklose bei akademinėje veikloje. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete jis dėsto/-ė šiuos dalykus: Paslaugų marketingas, Logistika, Verslo organizavimas, Vadyba, Organizacijų valdymas, Visuotinės kokybės vadyba.

 

Duomenys apie disertaciją

 

Disertacijos pavadinimas: „Sporto organizacijų ir rėmėjų darnaus bendradarbiavimo vadybiniai veiksniai“.

Kryptis - socialiniai mokslai, vadyba (03S).

Darbo vadovas– prof. dr. Audrius Gargasas (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Gynimo tarybos nariai:

Pirmininkė – doc. dr. Raminta Pučėtaitė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S ).

Nariai:

prof. dr. Asta Raupelienė (Aleksandro Stulginskio universitetas, socialiniai mokslai, ekonomika – 04S), prof. dr. Ana-Maija Lamsa (Juveskiulės universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S), doc.dr. Lina Pilelienė (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S), doc. dr. Vilma Tamulienė (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 04S).

Disertacija bus ginama viešame Vadybos mokslo krypties tarybos posėdyje 2015 m. rugsėjo mėn. 28 d. 11 val. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio 10 auditorijoje. Adresas: Muitinės g. 8, LT-44280, Kaunas, Lietuva.

 

Iš disertacijos

 Dinamiškoje ir konkurencingoje rinkoje organizacijų veiklos sėkmę lemia darni sąveika su aplinka ir joje veikiančiais subjektais. Šios sąveikos darniam įgyvendinimui reikalingos tikslinės socialinių mokslų naujausios žinios, jų sisteminis derinimas, novatoriškas bei proaktyvus pritaikymas. Įžvelgiant sporto rinkos augimo perspektyvas bei gaunamą naudą ne vien sporto organizacijų veiklai, jų rėmėjams, bet ir aplinkai bei visuomenei, aktualu analizuoti tolimesnes sporto rinkos plėtojimo galimybes. Darbe yra analizuojama ne tik sporto rinkos plėtotės galimybės bendradarbiaujant su rėmėjais, bet taip pat ir galimybės, kaip formuoti ilgalaikes tarpsektorines partnerystes, kad jų sukuriamos vertės galėtų turėti įtakos ne tik bendradarbiaujančioms organizacijoms, bet ir aplinkai bei visuomenei. Darbe yra analizuojamas darnaus bendradarbiavimo organizacijų konceptas tarp sporto organizacijų ir rėmėjų. Darnus organizacijų bendradarbiavimas apibrėžiamas kaip suderinta, ilgalaikė, abipusiai ekonomiškai naudinga veikla, turinti teigiamos įtakos organizacijoms, dalyvaujančioms bendradarbiavimo procese, bei jų sąveikos rezultatas, turintis naudos visuomenei ir aplinkai. Darnaus bendradarbiavimo atvejai yra nedeterminuojami ir proaktyviai unikalūs, tai nulemia jų aktyvacijos vieta bei kontekstas. Darbe yra keliamas tikslas nustatyti, kokie vadybiniai veiksniai lemia darnų sporto organizacijų ir rėmėjų bendradarbiavimą ir atsakyti į probleminius klausimus: kokie vadybiniai veiksniai lemia sporto organizacijų ir rėmėjų darnų bendradarbiavimą?, kaip procesine santvarka jie panaudojami, kad bendradarbiavimas būtų ilgalaikis ir darnus? (http://www.lmt.lt/lt/paslaugos/disertacijos/d-db/4185/p20.html).

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos