Mokslininkai aptarė įvairius darnaus vystymosi aspektus

darnus vystymasis 2016Ketvirtoji respublikinė mokslinė konferencija „Darnus vystymasis: teorija ir praktinis įgyvendinimas“, kurią organizavo VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centras ir Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetas,  šių metų balandžio 25 d. vyko Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Konferencijoje dalyvavo gausus būrys tyrėjų, atliekančių tyrimus darnaus vystymosi srityje, iš VU Kauno humanitarinio fakulteto, Aleksandro Stulginskio universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto. Konferencijos metu buvo perskaityta 12 pranešimų teoriniais darnaus vystymosi ir praktinio įgyvendinimo klausimais.

Konferencijos dalyvius pasveikino konferencijos organizacinio komiteto pirmininkė prof. Dalia Štreimikienė, kuri supažindino su kasmetinės respublikinės konferencijos tikslais bei pristatė pagrindines pranešimų temas. Profesorė pabrėžė, kad kiekvieno mokslininko pareiga – ne tik atlikti tyrimus ir viešinti jų rezultatus, bet ir giliau susipažinti su kitose mokslo institucijose atliekamais tyrimais jam artimoje srityje bei nuolat gilinti savo žinias ir plėsti bendradarbiavimo galimybes, kad būtų užtikrinta mokslinių tyrimų kokybė.

Streimikiene 2016Konferencijoje buvo aptarti bendri darnaus vystymosi aspektai, akcentuojant darnią komunikaciją, darnaus vystymosi kompetencijų ugdymą(si) aukštajame moksle. Dėmesys lyčių lygybės įgyvendinimui yra susijęs su siekiu sąlygoti apčiuopiamus ir gerai juntamus žmonių gyvenimo kokybės pokyčius, todėl konferencijoje buvo nagrinėjamos ir lyčių lygybės įgyvendinimo bei ekonominio augimo sąsajos.

Kitas svarbus ūkio sektorius, kurio darnumo klausimams konferencijoje buvo skirtas didelis dėmesys – energetika. Mokslininkai dalijosi įžvalgomis apie aplinką, gyvenimo kokybę bei darnų energetikos vystymą, išmaniųjų elektros tinklų darnumo vertinimą, alternatyvius gamybinės technologijos ir poveikio aplinkai modelius.

Darnumo aspektai ypač svarbūs žemės ūkyje, todėl konferencijoje buvo nagrinėtas Lietuvos žemės ūkio ekonominis darnumas, aptariant nacionalinį ir ūkio lygmenis, diskutuota apie rinkos dalyvių ekologinę-etinę atsakomybę. Esminė sąlyga aktyvinti socialinę ir ekonominę raidą regionuose – visapusiškai plėtoti regionų infrastruktūrą pagal darnaus vystymosi principus, todėl konferencijoje buvo aptarti Lietuvos kaimo socialinės infrastruktūros vystymosi darnumui įtakos turintys veiksniai.

Pranešimuose mokslininkai skyrė dėmesį ir kitiems aktualiems darnaus vystymosi klausimams. Buvo pristatytos darnaus turizmo plėtros perspektyvos, aptarti aplinkosauginių mokesčių pajamas ir šių mokesčių poveikį aplinkosaugai lemiantys veiksniai ir kt. klausimai.

Profesorė Dalia Štreimikienė pakvietė įvairių mokslinių institucijų atstovus ir toliau bendradarbiauti bei plėsti mokslininkų, atliekančių tyrimus darnaus vystymosi srityje, ratą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Doc. dr. Ilona Kiaušienė

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos