Podoktorantūros stažuotės VU Kauno fakultete

Kviečiame mokslininkus podoktorantūros stažuotėms Vilniaus universitete Kauno fakultete.

Podoktorantūros stažuočių tikslas – skatinti novatoriškus mokslinius tyrimus, suteikti jauniems mokslininkams galimybę plėtoti savarankišką akademinę karjerą ir įsitraukti į Vilniaus universiteto akademinę bendruomenę.

Skaityti daugiau...

VU Kaune saugos šviesų profesoriaus Vlado Žulio atminimą ir biblioteką

zulys pagrLietuvių filologijos katedra kviečia prisiminti profesorių habilituotą humanitarinių mokslų daktarą Vladą Žulį ir dalyvauti jo vardo suteikimo VU Kauno fakulteto Lietuvių literatūros kabinetui iškilmėse, kurios vyks balandžio 27 d. 9 val. Napoleono name.

Skaityti daugiau...

Žmogui iš didžiosios raidės – docentui Juozui Jasaičiui atminti

JasaitisBalandžio 27 d. 9 val. vyks doc. dr. Juozo Jasaičio vardo suteikimo VU Kauno fakulteto XV auditorijai  iškilmės. Lietuvių filologijos katedra kviečia į renginį visus, saugančius šviesų docento humanitarinių mokslų daktaro Juozo Jasaičio atminimą.

Daugelis mūsų fakulteto alumnų Juozą Jasaitį pirmiausia prisimena kaip itin jautrų ir gerą žmogų, dėmesingą pedagogą ir puikų lietuvių literatūros mokslininką bei stropų dėstytoją, kuris ilgus metus skirtingiems kursams dėstė nemažai disciplinų, kaip antai, bakalaurams - „Literatūros mokslo įvadą“, „XIX amžiaus lietuvių literatūrą“, „XX amžiaus pirmos pusės klasikinė lietuvių literatūrą“, „Literatūrologijos praktikumą“, magistrams – „Lietuvių rašytojų estetinę mintį“, vadovavo daugeliui bakalauro ir magistro darbų Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete. Šio fakulteto lituanistai prisimena ir Juozo Jasaičio savanorystę – laisva valia organizuotas vasaros literatūrines savišvietos ekspedicijas rašytojų gyvenimo ir kūrybos takais.

Skaityti daugiau...

Mokslinį seminarą skyrė Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimams

vaiciunaites vertimaiLietuvių filologijos katedros kvietimu š.m. kovo pabaigoje Vilniaus universitete Kaune lankėsi Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkė, hum. m. dr. Gintarė Bernotienė, fakulteto mokslininkams pristačiusi lietuvių literatūros klasikės Juditos Vaičiūnaitės poezijos vertimus. Seminaro metu mokslininkė pabrėžė, jog vertimų istorija yra svarbi literatūros istorijos lauko dalis, rodanti kūrėjo socialinio vardo kūrimosi kelią, jo socialinę padėtį Lietuvos literatūros Olimpe. Remdamasi savo naujausia monografija „Apie žodžių sandūros tikslumą: Juditos Vaičiūnaitės lyrikos vertimai ir vertinimai (2016)”, kurioje itin gausu iki tol niekur neskelbtos archyvinės medžiagos, dr. Gintarė Bernotienė kalbėjo apie mūsų literatūrologijoje visai netyrinėtą Juditos Vaičiūnaitės kūrybos aspektą – jos poezijos vertimus į rusų, latvių ir anglų kalbą.

Skaityti daugiau...

Multimodalumo tyrėjai VU Kaune rengs bendrą mokslo studiją

multimodalumas vu 2017Multimodalumą viešajame diskurse tirianti Vilniaus universiteto Kauno fakulteto mokslininkų grupė, į kurią susitelkė tyrėjai iš Lietuvių filologijos, Germanų filologijos ir Užsienio kalbų katedrų, inicijuoja naujos mokslo studijos rengimą.

Skaityti daugiau...

Užmegzti ryšiai su Vokietijos kultūros politikos draugija

Kulturos politikos draugijos bustine Bonoje 001Vizito į Vokietiją metu VU Kauno fakulteto Filosofijos ir kultūros studijų katedros docentė dr. Audronė Rimkutė, rinkdama medžiagą tyrimo projektui apie Europos šalių valstybines kultūros finansavimo sistemas, lankėsi Vokietijos kultūros politikos draugijoje (Kulturpolitische Gesellschaft e.V).

Docentė A. Rimkutė maloniai sutiko pasidalinti įspūdžiais bei pastebėjimais iš kelionės š.m. kovo pradžioje į Boną ir dalykinių susitikimų su kultūros politikos strategais Vokietijoje.

Skaityti daugiau...

Egidijus Stancikas: „Man patinka šypsena, gimstanti iš nuostabos“

StancikasNacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius dr. Egidijus Stancikas, nuo 2017 m. pradėjęs eiti VU Kauno fakulteto partnerystės profesoriaus pareigas,  taip atsako į klausimą, kaip jam pavyksta suderinti tiek daug įvairiapusių veiklų. Žinomas šalies kultūros ir meno veikėjas  tapo dar vienu plačiai pripažintu profesionalu, kurio įsitraukimas į studijų procesą Vilniaus universitete Kaune reikšmingai sustiprino fakulteto akademines pajėgas.

Skaityti daugiau...

Dvigubas magistro diplomas – dviguba sėkmė

double succes 2017Tuo įsitikinęs  kovo 2 d. Vilniaus universitete Kaune  apsilankęs doc. dr. Sabahudin Hadžialić iš Tarptautinio Travniko universiteto (International University Travnik, IUT, Bosnija ir Hercegovina). Vizito metu  buvo aptarti jau 2017 metų rugsėjį startuosiančios tarptautinės magistro studijų programos Marketingas ir prekybos vadyba nuoseklaus koordinavimo klausimai. Būsimieji magistrantai studijuos anglų kalba, o studijos vyks tiek VU Kauno fakultete (VU KnF), tiek Travnike (IUT). Studentai iš Tarptautinio Travniko universiteto studijuos Lietuvoje  antrą ir ketvirtą semestrą, o siekiantys dvigubo rinkodaros diplomo lietuvaičiai antrą ir ketvirtą semestrą studijuos Bosnijoje ir Hercegovinoje.

 

Skaityti daugiau...