.article-content img { /* display: block; */ }

Šių metų vasario 26-28 dienomis Vilniaus universitete vyks Darbo tarybos rinkimai.

www.vu.lt/rinkimai

Darbo taryba yra nepriklausomas, visiems darbuotojams atstovaujantis organas, kurio nariai yra renkami iš darbuotojų tarpo. Pagrindinės darbo tarybos funkcijos, kaip tai numato Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, – dalyvauti darbdavio informavimo ir konsultavimo procedūrose, susijusiose su darbo, socialinėmis ir kitomis darbuotojams aktualiomis sąlygomis.

Tarp kandidatų yra ir VU Kaune atstovų. Kviečiame aktyviai domėtis ir laukiame rinkimuose!

Skelbiame informaciją apie laisvas valstybės finansuojamas vietas.

Bakalauro studijos:

Studijų kryptis  filologija pagal kalbą:

1 kursas – penkios laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis  lingvistika:

1 kursas – penkios laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis ekonomika:

1 kursas – trys laisvos valstybės finansuojama vietos.

4 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis vertimas: 

1 kursas – penkios laisvos valstybės finansuojama vietos.

3 kursas – trys laisvos valstybės finansuojama vietos.

Studijų kryptis verslas ir vadyba: 

2 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis Informacijos sistemos:

4 kursas – dvi laisvos valstybės finansuojamos vietos.

Studijų kryptis Informatikos inžinerija:

1 kursas – dvi laisvos valstybės finansuojamos vietos.

 

Magistrantūros studijos:

Studijų kryptis vadyba:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis  literatūrologija:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis lingvistika:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis informacijos sistemos:

2 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Studijų kryptis rinkodara:

1 kursas – viena laisva valstybės finansuojama vieta.

Laisvas vietas užima geriausi (pagal pažangumo eilę) tos pačios formos toje pačioje studijų kryptyje tame pačiame kurse valstybės nefinansuojamoje vietoje studijuojantys studentai, pateikę prašymą dekanui iki 2018-02-26 dienos, pasibaigus sesijai. Prašymai teikiami per VU eStudento darbo vietą.

Studentai, turintys akademinių skolų, negali pretenduoti į laisvą valstybės finansuojamą vietą.

Studentų perkėlimą iš valstybės nefinansuojamos vietos į valstybės finansuojamą vietą apibrėžia Laikinasis Vilniaus universiteto studentų reitingavimo pagal studijų rezultatus ir rotacijos tvarkos aprašas

 

Studijų skyrius,
2018 02 09

bendra kv nuotraukaVU Kauno fakulteto bakalauro studijų programos „Kultūros vadyba“ ketvirto kurso studentės sausio 17 dieną sėkmingai apgynė profesinės praktikos metu įvairiose organizacijose įgyvendintus projektus. Kultūros vadybininkės  praktikos užduotis atliko Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, Nacionaliniame Kauno dramos teatre, „Raganiukės teatre“, pramogų ir edukacijos studijoje „Tuku Tuku“, tarptautiniame kūrybinės bendradarbystės centre „Talent Garden“ ir organizacijoje „Master Your Body“.