FATS foto 1Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijas (FATS)  Vilniaus universitete Kaunehttp://www.knf.vu.lt/stojantiesiems/bakalauro-studijos/finansu-ir-apskaitos-taikomosios-sistemos renkasi į karjerą šiuolaikinėje finansų industrijoje  orientuoti  jaunuoliai, siekiantys tapti paklausiais ir perspektyviais specialistais.  Kokie gebėjimai jiems reikalingi ir kaip jie ugdomi studijų metu, pasakoja šios studijų programos dėstytojai iš VU Kauno fakulteto Ekonomikos, finansų ir vadybos instituto – doc. dr. Rūta Klimaitienė (programos komiteto pirmininkė),  dr. Mantas Valukonis (programos komiteto narys, Šiaulių banko Rizikų valdymo skyriaus analitikas)  ir  prof.  Vladislavas V. Fominas,  turintis įspūdingą tarptautinę tarpdalykinę akademinę patirtį informatikos, vadybos ir administravimo srityse, kurią sukaupė dirbdamas Latvijos, Olandijos, Prancūzijos, JAV, Suomijos, Prancūzijos ir Lietuvos aukštosiose mokyklose.

Kuo išskirtinė ši finansų studijų programa?

FATS foto 2 R. Klimaitiene 001Doc. R. Klimaitienė: Finansų bakalauro kvalifikaciją po 4 metų studijų suteikianti programa yra unikali studijų programa Lietuvoje. Mes ją pasirinkusius studentus rengiam prestižiniam finansininko, apskaitininko darbui tiek finansinėse, tiek nefinansinėse institucijose, ypatingai finansinių paslaugų centruose, kurių Lietuvoje vis daugėja. Studijų programa Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos Vilniaus universitete Kaune rengia universalius specialistus, kurie bus įvaldę fundamentines finansų ir apskaitos žinias, taip pat turės atitinkamus informacinių technologijų gebėjimus ir įgūdžius. Todėl  mūsų absolventai  ne tik gebės suprasti ir analizuoti įvairius finansų procesus, finansų valdymo ir jų apskaitos principus, bet ir turės kompetencijų taikyti informacines technologijas ir programas kaupdami, apdorodami ir analizuodami finansinius duomenis, kad dalyvautų valdydami finansinius procesus realioje verslo aplinkoje.

Mūsų programa apima trijų sričių (finansų, apskaitos ir informatikos) studijas, todėl jų metu būsimieji apskaitos ir finansų specialistai įgyja tiek informacinių technologijų ir sistemų taikymo žiniomis sustiprintų įgūdžių, tiek platų finansinį mąstymą. Programoje numatytos gilesnės finansų srities studijos, kuriose yra ženkliai daugiau finansinių ir apskaitos dalykų negu kitose panašiose programose. Todėl ją baigusieji galės iš karto be papildomo apmokymo užimti finansininkų, apskaitininkų pareigas įmonėse ir įstaigose, o ateityje siekiantiems tapti auditoriais bus lengviau rengtis kvalifikaciniams egzaminams. Dėl programoje integruojamų informatikos ir švedų kalbos kompetencijų mūsų absolventai labai paklausūs ir reikalingi aktyviai šalyje besisteigiantiems skandinavų finansinių institucijų paslaugų ir kompetencijų centrams. Profesinę praktiką (12 savaičių) mūsų studentai atliks finansų institucijose: komerciniuose bankuose, stambiose finansų įmonėse, finansų maklerio firmose ir pan.

Kokių gebėjimų  ir savybių labiausiai prireiks pasirinkusiems Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijas?

FATS foto 3 M. Valukonis 1Dr. M. Valukonis: Svarbiausia – mėgti skaičiuoti, todėl matematika turėtų būti mėgiamu dalyku dar mokykloje.

Doc. R. Klimaitienė: Tačiau universitete matematikos dalykai šios programos studentams nebus dėstomi, todėl iš įstojusiųjų  tikimės atitinkamo matematikos žinių lygio ir laukiame stipriai pasirengusių jau  mokykloje.

Dr. M.  Valukonis: FATS programa rengia analitikus, o šiai veiklai reikalingi matematiniai gebėjimai ir žinios, be kurių neapsieinama studijuojant „Investavimo“, „Rizikos valdymo“  ir kt. specialybinius dalykus. Mes laukiame mėgstančių dirbti su skaičiais ir įvairiais duomenimis, norinčių įgyti gebėjimų juos analizuoti visokiais pjūviais ir didelėmis apimtimis. Žinoma, besirenkantiems studijuoti finansų ir apskaitos  taikomąsias sistemas tiek studijų metu,tiek ir vėliau prireiks ne tik loginio mąstymo, bet ir sėslumo, kruopštumo ir atidumo.

Doc. R. Klimaitienė: Mūsų studentai įgyja labai dinamišką specialybę, todėl turėtų būti pasirengę  nuolat mokytis ir po studijų. Jiems teks pastoviai kelti savo kvalifikaciją  ir tobulėti, nes  nuolat keičiasi įstatymai, reglamentai, o universitete tik išmokstama, kur ir kaip ieškoti metodinių žinių, nes nėra tokios apskaitos metodikos, kurią įsisavinęs galėtum taikyti ją visą likusį gyvenimą.

Dr. M.  Valukonis: Situacija finansų rinkoje kartais  keičiasi ne dienomis, o valandomis, todėl būsimas finansų specialistas turi domėtis finansų rinka, sekti naujienas ir aktualijas, stebėti, kaip veikia ir keičiasi mokesčių sistema ir įstatymai. Be kasdieninio domėjimosi, kas vyksta finansų rinkoje, sunku tikėtis sėkmės tiek studijuojant finansų dalykus, tiek jau baigus finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijas. Kad taptum geru analitiku, neužtenka vien tik taikyti universitete išmoktus vertinimo ar analizės būdus, tam reikalingas ir nuolatinis domėjimasis finansų rinka, finansinėmis priemonėmis.  

Kokį darbą dirbs baigusieji Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijas, kuo ypatinga finansų ir apskaitos specialisto profesinė veikla?

Doc. R. Klimaitienė: Mūsų absolventai žinos verslo vadybos pagrindus, metodus ir funkcijas, verslo organizavimo principus, apskaitos procesą, finansinių ataskaitų principus ir struktūrą. Išmanys apmokestinimo principus ir mokesčių sistemą, finansų sistemos, pinigų ir kapitalo rinkų funkcionavimo ypatumus, įmonės ir asmeninių finansų specifiką, finansinių instrumentų savybes, jų privalumus ir trūkumus. Todėl jie mokės atlikti įmonės finansinę analizę, prognozuoti veiklos rodiklius, valdyti įmonės finansus. Tai pat gebės taikyti finansų valdymo principus, sudaryti įmonių finansines ataskaitas, atlikti pagrindinius audito testus, tvarkyti apskaitą ir apskaičiuoti mokesčius, identifikuoti finansines rizikas, sudaryti ir valdyti investicijų portfelius. Vienareikšmiškai, jie bus įmonės vadovo dešiniąja ranka, kadangi rinks duomenis ir teiks informaciją apie įmonės veiklą ir jos finansinę situaciją įmonės vadovui, kuris šios informacijos pagrindu priims atitinkamus sprendimus, lemiančius įmonės vystymosi kryptį ir perspektyvas.

Dr. M. Valukonis: Galėtume iliustruoti banko pavyzdžiu, atskirdami duomenų rinkimą bei vertinimą ir sprendimų priėmimą: vieni renka, skaičiuoja  ir vertina duomenis bei teikia kitiems – aukštesnio lygmens vadovams, kurie atliktos analizės pagrindu priima sprendimus, pavyzdžiui, dėl investavimo, kreditavimo ir pan. Iš karto po studijų sunku tikėtis tapti aukštesnio lygio vadovu banke, todėl dauguma absolventų savo karjerą dažniausiai pradeda nuo skaičiavimų ir duomenų analizės, kol tampa priimančiais  sprendimus. Dėl to jau nuo trečio kurso studentus mokome dirbti su duomenų masyvais, „pjaustyti“ juos įvairiais lygiais ir analizuoti, kad gerai įvaldytų Exel ir kitus specialius duomenų apdorojimo metodus ir programas. Mūsų absolventai dirbs su finansiniais  duomenimis, kurių pagrindu bus priimami sprendimai ir imamasi tam tikrų priemonių įmonėje, banke, įstaigoje  ir kt., todėl studijų  metu mokome juos ne tik skaičiuoti, bet ir vertinti, pateikti išvadas apie gautus rezultatus.

Doc. R. Klimaitienė: Deje, iki šiol gajus mitas apie vienišą darbuotoją buhalterį, kai iš tiesų apskaitos ir finansininko profesinė veikla yra labai kolektyvinė. Skaičiais, rodikliais ir duomenimis operuojantys specialistai dirba tarpusavyje labai glaudžiai bendradarbiaudami tiek juos rinkdami, tiek analizuodami.  Žinoma, veiklos pobūdis ir apimtys priklauso ir nuo pačios įmonės, kurioje dirbama, profilio. Tačiau mūsų studentai sėkmingai parengiami dirbti tiek mažose ir didelėse verslo įmonėse, tiek viešosiose įstaigose,  bankų sektoriuje, paslaugų centruose ir kt. Jau trečiame kurse studentams sudaroma galimybė rinktis , –finansų ar apskaitos srityje jie norės specializuotis ir atlikti praktiką, tačiau žinoti, kas yra balansas, reikės ir analitikams , ir buhalteriams. Be to,egzistuoja ne tik finansinė apskaita su jos standartais, bet ir vadybos apskaita.

FATS foto 4 1Su kokiais iššūkiais tenka susidurti šios studijų programos studentams ir dėstytojams?

Doc. R. Klimaitienė:  Finansų analizė ir apskaita – labai paklausi specialybė su plačiomis galimybėmis  daryti karjerą, ir šiuolaikiniai jaunuoliai tą puikiai supranta. Studentai dabar tokie, kokie ir turi būti. Jie atviri, reikalaujantys , orientuoti į tikslą, siekiantys išmokti ir tapti profesionalais. Kartais jų reikalavimai jaunatviškai nepamatuoti, tačiau iki šiol pavykdavo sutarti. Sakykim, reaguojant į jų pageidavimus kuo anksčiau gauti daugiau praktinių įgūdžių, pakako suteikti  realią galimybę pasitikrinti, ar įmanoma gebėti sudaryti balansą, jeigu nepakanka teorinių žinių... Naujos ir sudėtingos studijų programos, o mūsų atveju ji dar ir tarpdalykinė,  įgyvendinimas visada susijęs su iššūkiais. Problemų pasitaiko, bet mes visada kviečiame studentus apie  jas atvirai kalbėtis ir drauge ieškoti sprendimų. Džiaugiamės, kad mūsų  studentaiyra  motyvuoti, atsakingi, lankantys užsiėmimus ir labai reiklūs  įgyjamų žinių  kokybės požiūriu. Beje, finansų ir apskaitos taikomąsias sistemas studijuojantys studentai yra labai aktyvūs ne tik per akademinius užsiėmimus, bet ir  fakulteto laisvalaikio veiklose, studentų savivaldoje. Smagu, kad kasmet daugėja ir šią programą pasirinkusių vaikinų.

Dr. M. Valukonis: Pasirinkusių finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų studijas profesinės preferencijos – finansai ar apskaita  – išryškėja praktikos metu ir tada, kai būsimieji absolventai renkasi baigiamųjų darbų tematiką. Mat, besidomintys investavimu, rizikos valdymu, o ne apskaita , savo karjerą dažniausiai sieja su veikla banke arba mato save įmonių analitikais. Bet kuriuo atveju, svarbiausia  yra domėtis ir gilintis į pasirinktą sritį ir uoliai mokytis specialybės – finansų, apskaitos ir informacinių tecnologijų dalykų, kuriuos absolventai naudos savo darbe, kaip analizės ir rezultatų pateikimo įrankius bei priemones.

FATS foto 5 VV FominasProf. habil dr. V. V. Fominas: Dirbdamas Latvijos, Olandijos, Prancūzijos, JAV, Suomijos, Prancūzijos ir  Lietuvos aukštosiose mokyklose, pastebėjau, kaip svarbu, kad būsimieji specialistai kuo anksčiau pamatytų, kur jiems teks dirbti ir ko iš jų tikisi potencialūs darbdaviai. Todėl su VU KnF Finansų ir apskaitos taikomųjų sistemų programos studentais jau lankėmės kompanijos FESTO padalinyje Kaune. https://www.festo.com/cms/lt_lt/18268.htm Šioje pirmaujančioje pasaulyje pramonės automatizavimo sprendimų srityje įmonėje iš viso dirba apie 20 000 darbuotojų  176 skirtingose šalyse.  Įvairias finansų ir apskaitos paslaugas Festo įmonėms teikia Festo Accounting SSC Kaunas. Šiuo metu FESTO Lietuva dirba daugiau kaip 300 darbuotojų ir nuolat ieškoma naujų, nes sparčiai besiplečianti įmonė Lietuvoje atlieka vis daugiau sudėtingų operacijų, kurioms atlikti reikalingi proaktyvūs ir atsakingi darbuotojai, norintys dirbti tarptautinėje aplinkoje.  Dirbdami globaliose komandose, darbuotojai gali kurti ir siūlyti sprendimus, darančius įtaką visos FESTO organizacijos ateičiai. Pernai FESTO Lietuva priėmė 150 naujų darbuotojų ir šiemet tiek pat. Jie nuolat ieško žmonių, suprantančių apie finansų procesus ir gebančių dirbti su informacinėmis sistemomis.  Tokius mes ir  rengiame Vilniaus universitete Kaune.

Gyvename sparčiai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame iš esmės kinta verslo procesų samprata ir generuojamas neįsivaizduojamas kiekis duomenų, o bankų monopiliją keičia milijardinė atvira mokėjimų rinka. Finansų srityje šis milžiniškas duomenų kiekis ir jų apdorojimas bei saugojimas panaudojant modernias infomacines sistemas yra didelė ir labai palanki platforma verslui. Ketvirtoji industrinė revoliucija tiesiogiai susijusi su duomenų saugojimu ir jų efektyviu panaudojimu taikant inovatyvias priemones ir įrankius. Lankydamiesi įmonėje FESTO Lietuva, kur per metus apdorojami 2 mljn. finansinių dokumentų,  FATS studentai realiai pamatė, kaip technologijos (šiuolaikinės informacinės sistemos) padeda efektyviai valdyti verslo (finansinius) procesus. Jie stebėjo, kaip vykdoma duomenų vizualizacija, sužinojo, kaip rengiamos ir standartizuojamos finansinės ataskaitos, kokie tam naudojami rodikliai ir įrankiai, kokios operacijos atliekamos analizuojant duomenis. Manau, šioje išvykoje jie turėjo puikią galimybę įsitikinti, kad automatizuotas finansinių dokumentų apdorojimas vidinėse įmonės sistemose, tik atrodo rutiniškai, o iš tiesų taikant inovatyvius sprendimus yra nuolat tobulinamas, tuo pačiu verčiantis tobulėti  ir patį specialistą.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos