Vadovaudamasi Vilniaus universiteto statutu ir Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuostatais, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto taryba (toliau – Taryba) skelbia konkursą Kauno fakulteto dekano (toliau – Dekanas) pareigoms eiti. Kadencijos trukmė – 5 metai.

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dekano rinkimų tvarkos aprašas nustato Dekano rinkimų organizavimo tvarką.

Konkurse į Dekano pareigas gali dalyvauti asmenys, turintys mokslo laipsnį, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties, Dekano pareigų kadencijos pirmąją dieną dar nepasiekę įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos, atitinkantys kamieninio padalinio vadovui Vilniaus universiteto statute keliamus reikalavimus.

Pretendentai į dekano pareigas privalo Kauno fakulteto rinkimų komisijai pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą dalyvauti konkurse Kauno fakulteto dekano pareigoms eiti (prašyme būtina nurodyti el. pašto adresą ir kitus kontaktinius duomenis);
 • pretendento gyvenimo aprašymą (CV), kuriame būtina nurodyti turimą pedagoginę ir vadybinę patirtį;
 • pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendentui suteiktą mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją;
 • pretendento veiklos, jį išrinkus Dekanu, programą (iki 2 psl.);
 • pretendento deklaraciją dėl interesų konflikto atskleidimo (Priedas Nr. 2);
 • kitus dokumentus, kurie, pretendento nuomone, galėtų būti svarbūs dalyvaujant konkurse.

Dokumentų pateikimo terminas:

nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d. iki 2018 m. rugsėjo 12 d. 16:00 val.

Visus dokumentus pretendentas turi pateikti užklijuotame voke:

 • asmeniškai rinkimų komisijos sekretorei Deimantei Dubovskienei(Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dekanatas, 1.1.01 kab., Muitinės g. 8, Kaunas) darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 val. iki 13 val.), tel. (8 37) 422523;
 • arba išsiųsti registruotu paštu, ant voko užrašant:

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto rinkimų komisijai

Konkurso VU Kauno fakulteto dekano pareigoms eiti dokumentai

Muitinės g. 8

LT 44280 Kaunas

Svarstomi tik tie dokumentai, kurie gauti iki skelbime nurodyto termino pabaigos.

Patvirtinimas apie gautus dokumentus pretendentui išsiunčiamas prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

Vilniaus universiteto Kauno fakulteto dekano rinkimų organizavimo grafikas:

Data

Veiksmai

2018 m. birželio 12 d.

Vilniaus universiteto ir Kauno fakulteto interneto svetainėse skelbiamas pranešimas apie konkursą Kauno fakulteto dekano pareigoms eiti

Nuo 2018 m. rugpjūčio 28 d.

iki 2018 m. rugsėjo 12 d. 16:00 val.

Pretendentų į dekano pareigas dokumentų pateikimas

Ne vėliau kaip

2018 m. rugsėjo 17 d.

Kauno fakulteto interneto svetainėje skelbiamas išsikėlusių kandidatų sąrašas

2018 m. rugsėjo 18 d. –

2018 m. spalio 2 d.

Organizuojami vieši kandidatų debatai ir diskusijos su Kauno fakulteto bendruomene

2018 m. spalio 10 d.

Vyksta Dekano rinkimai Kauno fakulteto taryboje, Muitinės g. 8, Kaunas

2018 m. spalio 11 d.

Apie Dekano rinkimų rezultatus Kauno fakulteto rinkimų komisija raštu praneša rektoriui ir skelbia Kauno fakulteto interneto svetainėje

Dekano rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jų paskelbimo gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai.

Dekano pareigybę, atsakomybes, funkcijas reglamentuoja Vilniaus universiteto Kauno fakulteto nuostatų IV skyrius.

Dekano rinkimus organizuoja Vilniaus universiteto Centrinės rinkimų komisijos patvirtinta Kauno fakulteto rinkimų komisija:

 • dr. Vytautas Evaldas Rudžionis (pirmininkas)
 • Deimantė Dubovskienė
 • Ernestas Basovas (studentų atstovas)

Kontaktiniai asmenys pasiteiravimui:

doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis, el. paštas 

Deimantė Dubovskienė, el. paštas , tel. (8 37) 422523

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos