Mokslo tiriamieji darbai

Fakultete mokslo tiriamieji darbai vykdomi pagal keturias VU ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (MTEP) programas:

 

Nr. 13.  Lietuvos socialinės bei ekonominės raidos analizė, modeliavimas ir valdymas

 

Tema: VISUOMENĖ, KULTŪRA IR VARTOJIMAS
Tyrimai Vykdytojai
 1. Analizuoti komunikacinius kultūros organizacijų veiklos aspektus.
 2. Analizuoti kultūros vartojimo aspektus.
 3. Tirti kultūros organizacijų novatoriškumo aspektus.
 4. Tirti etinius kultūros organizacijų veiklos aspektus.
 5. Tirti jaunimo karjerą lyties ir šeimos aspektu.
 6. Tirti socialinio verslumo formas Lietuvoje.
 7. Tirti Lietuvos kultūros industrijų plėtros socialinius, ekonominius ir politinius aspektus
 8. Tirti kultūros paveldo industrijos ypatumus.
 9. Analizuoti moterų verslumo aspektus.
 10. Išanalizuoti moterų  organizacijų atkūrimą ir įsijungimą į Sąjūdžio veiklą.
 11. Tirti atminties ir tapatybės sąveikas Lietuvos miesteliuose.
 12. Tirti socialinės  atminties konfliktus multikultūrinėse erdvėse.
 13.  Atlikti jaunimo subkultūros tyrimus.

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Sociokultūrinių tyrimų centras

Tema: MIŠRIOS EKONOMIKOS TYRIMAI SUBALANSUOTOS PLĖTROS KONTEKSTE
 1. Tirti verslumo vystymo problemas: ekonominius, socialinius, demografinius, politinius-teisinius žmogiškųjų išteklių valdymo, organizacijos mokymosi veiksnius.
 2. Tirti vartotojų elgseną įmonės konkurencingumo didinimui ir veiklos plėtrai, atlikti taikomuosius marketingo veiksnių tyrimus subalansuotos ekonomikos plėtros aplinkoje bei atlikti socialinio-etinio marketingo veiksnių tyrimą šiuolaikinių marketingo teorijų kontekste.
 3. Tirti tarpkultūrinės komunikacijos ir vadybos raišką bendroje verslo valdymo praktikoje.
 4. Tirti globalizacijos procesus ir bendrus darnaus vystymosi principus, darnaus vystymosi rodiklius ir jų taikymą Lietuvos bei pasaulio šalių ekonomikai.
 5. Tirti gyvenimo kokybės ir darnaus vystymosi sąsajas, gyvenimo kokybės vertinimo darnaus vystymosi kontekste  problemas
 6. Tirti įmonių darnumo vertinimo, darnaus marketingo įgyvendinimo problemas
 7. Tirti socialinius ekonominius skirtumus tarp gyventojų ir jų sąsajas su darniu regionų vystymusi.
 8. Tirti įmonių/įstaigų apskaitos ir ataskaitų kokybę, finansinės apskaitos politiką, vidaus kontrolę mažose ir vidutinėse įmonėse.
 9. Tirti įmonės/įstaigos apskaitos, vidaus kontrolės, finansų sistemos įtaką įmonės/įstaigos konkurencingumo didinimui.
 10. Tirti viešųjų finansų reguliavimą ir  praktiką Lietuvoje: fiskalinę decentralizaciją, valstybės skolą, biudžeto deficitą.
 11. Tirti komercinių ir centrinių bankų bei kredito unijų veiklos problemas Centrinėje ir Rytų Europoje.

Sociokultūrinių tyrimų centras

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Finansų ir apskaitos katedra

 

Nr. 21. Poetika, retorika ir lingvistika: fundamentiniai ir taikomieji meninių ir nemeninių tekstų tyrimai

Tema: TAIKOMIEJI LINGVISTINIAI IR TARPDALYKINIAI KALBŲ TYRIMO ASPEKTAI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti audiovizualinio vertimo būdus, aspektus ir problemas.
 2. Gvildenti vertimo bei tarpkultūrinės komunikacijos problemas.
 3. Tirti anglų ir vokiečių kalbas bei lyginti jas su lietuvių kalba semantiniu, pragmatiniu, kognityviniu ir etimologiniu aspektais.
Germanų filologijos katedra
Tema: TEKSTO IR KONTEKSTO SĄSAJOS
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti grožinės literatūros  teksto ir viešojo diskurso (pirmiausia reklamos) poetiką ir retoriką, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius, žanrinius ir  kitus kontekstus, taip pat į abipusę tekstų bei kontekstų sąveiką.

Lietuvių filologijos katedra

Germanų filologijos katedra

Tema: SOCIOLINGVISTINIAI IR KOGNITYVIEJI LIETUVIŲ KALBOS TYRIMAI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti XX a. pab. — XXI a. pradžios lietuvių kalbos tapatumą ir variantiškumą rašytiniuose bei sakytiniuose  tekstuose ir kitose komunikacinėse sistemose.
Lietuvių filologijos katedra
Tema: AKUSTINIAI - FONETINIAI ŠNEKAMOSIOS KALBOS POŽYMIAI IR ANALIZĖS METODAI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti lietuvių bendrinės kalbos ir tarmių šnekamąją kalbą ir ją sudarančius fonetinius vienetus aprašančius požymius, jų fizikines charakteristikas, įvairių tipų požymių panaudojimo galimybes automatinėse atpažinimo sistemose, siekiant aukštesnio atpažinimo tikslumo.
Sociokultūrinių tyrimų centras
Tema: LINGVISTINIAI IR EKSTRALINGVISTINIAI KALBOS PARAMETRAI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti kalbos lygmenis ir funkcijas, ypatingą dėmesį kreipiant į anglų ir rusų kalbų semantinius ir etimologinius teksto ypatumus. 
 2. Analizuoti tarpkultūrinės komunikacijos būdus ir tarpkultūrines vertimo problemas; anglų ir rusų kalbų nominatyvines, stilistines, kognityvines ir socialines kalbos savybes bei funkcijas.
 3. Tirti kognityvinės teksto semantikos aspektus ir glotodidaktinius kalbos aspektus.
Užsienio kalbų katedra

 

Nr. 41. Informatika: atpažinimo procesai, duomenų tyryba ir vizualizavimas, optimizavimas, dirbtinis intelektas, procesų ir sistemų modeliavimas, matematinė logika ir diskrečiosios struktūros, inovatyvūs mokymo metodai; 

Tema: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS VERSLUI IR ŠVIETIMUI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti veiklos ir valdymo modelių taikymą žiniomis grindžiamoje informacijos sistemų inžinerijoje.
 2. Intelektinių sistemų algoritmų kūrimas, tyrimas ir taikymai finansų rinkų, e-verslo, vadybos ir marketingo sistemų modeliavimui.
 3. Tirti lietuvių šnekamosios kalbos fonemas: atlikti lyginamąją akustinių ir spektrinių požymių analizę.
Informatikos katedra

Nr. 42 Informatikos inžinerija: vaizdų  ir signalų technologijos, lygiagretieji skaičiavimai, sistemų inžinerija, skaičiuojamieji eksperimentai, informacinių technologijų taikymai

Tema: INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS VERSLUI IR ŠVIETIMUI
Tyrimai Vykdytojai
 1. Tirti veiklos ir valdymo modelių taikymą žiniomis grindžiamoje informacijos sistemų inžinerijoje.
 2. Intelektinių sistemų algoritmų kūrimas, tyrimas ir taikymai finansų rinkų, e-verslo, vadybos ir marketingo sistemų modeliavimui.
 3. Tirti lietuvių šnekamosios kalbos fonemas: atlikti lyginamąją akustinių ir spektrinių požymių analizę.
Informatikos katedra
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos