Projektai

VU Kauno fakultete užtikrinama sisteminga ir subalansuota projektinė veikla, kuria siekiama suintensyvinti mokslinį bendradarbiavimą bei VU KnF mokslinio potencialo integraciją į pasaulio mokslinę bendriją bendruomenę. VU Kauno fakultete vykdomi tiksliniai moksliniai tyrimai, kurie atitinka Fakulteto mokslo ir studijų kryptis, Lietuvos valstybės bei Europos Sąjungos mokslo prioritetus, vykdomi nacionaliniai ir tarptautiniai projektai.