Mokslinių tyrimų projektai

 

Įvykdyti

Projekto pavadinimas, kodas

Finansavimo šaltinis

Projekto laikotarpis

Projekto vadovas/ koordinatorius

Kontaktai

Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

2014 07 -2016

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p.

Tel. 8 37 422604

Kultūros centrų edukacinės veiklos tyrimas. Kultūros centrų edukacinė veikla tarpkultūriniu bendruomenių mobilizavimo aspektu

Lietuvos mokslo taryba, LMT mokslininkų grupių programa

2012-2014

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Prof.dr. Virginija Jurėnienė

El.p.  

Tel. 8 37 202627

Reklamų sociolingvistika

Lietuvos mokslo taryba. Mokslininkų grupių projektai

2010

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p.

Tel. 8 37 422604

Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“

Lietuvos mokslo taryba. LMT parama mokslo renginiams

2011

Lietuvių filologijos katedra

Doc. dr. Ilona Mickienė El.p.

Tel. 8 37 422604

Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“

Lietuvos mokslo taryba. LMT parama mokslo renginiams

2011

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p.

Tel. 8 37 422604

Tradicijos sąvokos kaita

Knygos rengimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, leidybą — Lietuvos mokslo taryba

2011

Sociokultūrinių tyrimų centras

Dr. Jurga Jonutytė

El.p.

Tel. 8 37 750536

Moters įgalinimas asmeninei karjerai: savipagalbos grupių veiklos bendruomenėje skatinimas

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos vykdoma programa „Lietuvos vystomasis bendradarbiavimas“

2011

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Asta Urbonienė, prof.dr. Virginija Jurėnienė

El.p.

Tel. 8 37 202627

Atmintis ir tapatybė: multikultūrinių pasienio bendruomenių tyrimas

Lietuvos mokslo taryba, LMT mokslininkų grupių programa

2011-2013

Sociokultūrinių tyrimų centras

Vyr. moksl. darb. dr. Jurga Jonutytė

El.p.

Tel. 8 37 750536

Translocal methodologies in gender studies

Viso gyvenimo mokymosi Erasmus programos projektas

2013

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Aurelija Novelskaitė, doc.dr. Raminta Pučėtaitė

El.p. ,

Tel. 8 37 202627

Heuropa!

Mokymosi visą gyvenimą programos projektai

2011-2013

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Saulutė Juzelėnienė, doc.dr.  Rita Baranauskienė

El.p. ,

Tel.         8 37 422604

Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės. Ekologinio ir socialinio kino seminarų ciklas „Plėtros šleifas“

COST projektas

2009

Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

Prof. habil. dr. Remigijus Čiegis

El.p.

Tel. 8 37 422344

Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0010

Europos struktūrinių fondų parama

2006-2008

Informatikos katedra

Prof.dr. Audrius Lopata

El.p.

Tel. 8 37 750539

Languages on Your Screen: Lithuanian, Latvian, Estonian   

EK remiami SOCRATES LINGUA projektai

 2005—2007  

Lietuvių filologijos katedra

Saulutė Juzelėnienė

Tel. 8 37 422604
Viešojo diskurso retorika ir lingvistika Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2007

Lietuvių filologijos katedra

Skirmantė Šarkauskienė

Tel. 8 37 422604

AHRC projektas (Arts and Humanities Research Council, UK) “Key Cultural Texts in Translation”, vykdytas Lesterio universitete , Jungtinėje Karalystėje, kurį koordinavo Profesorė Kirsten Malmkjaer, bendradarbiaujanti su Tarpkultūrinių studijų grupe, Teragonos universitetu (Ispanija) ir Europos vertimo studijų bendrija dėl projekto DGT-2012-TLL, tiriančio vertimą, kaip kalbos mokymosi priemonę

 AHRC (Arts and Humanities Research Council)

2013-2014

Germanų filologijos katedra

Prof. dr. Loreta Ulvydienė

El.p. 

Tel. 8 37 422604

Normos ir sąvokų vertybės Rytų ir Vakarų Europos supratimo kontekste Volkswagen‘o fondas 2006—2012

Lietuvių filologijos katedra

Olegas Poliakovas

Tel. 8 37 422604

Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida  

Lietuvos mokslo taryba

2011-2014

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p.

Tel. 8 37 422604

Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė

Lietuvos mokslo taryba

2014

Lietuvių filologijos katedra

Doc.dr. Daiva Aliūkaitė

El.p.

Tel. 8 37 422604

Integruotos mokymo programos verslumui ugdyti

 

 BPD 2.4 priemonė „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas  2006—2008 Gabija Bankauskaitė-Sereikienė, Ilona Mickienė

Moralinės kompetencijos ugdymas 

Nordplus

2012-2014

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc.dr. Raminta Pučėtaitė

El.p.

Tel. 8 37 202627

“Taste the Languge” (Language promotion 
through food and language taster sessions)
Socrates LINGUA 1 projektas 2005—2006

Germanų filologijos katedra

Prof. dr. Loreta Ulvydienė

El. p.

Tel. 8 37 422604

Visuotinės dotacijos projektas. LMT pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiklos programos 3 prioriteto „Tyrėjo gebėjimų stiprinimas“. „Organizacijų etikos poveikis organizacinio novatoriškumo transformavimui(si) į darnias inovacijas“

Europos Socialinis Fondas ir Lietuvos Respublika

2013-2015

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Doc. dr. Raminta Pučėtaitė

El.p.

Tel. 8 37 202627

Proekologinis darbo vietos restruktūrizavimas (PRORES) Projektas „Pro-ecological restructuring for job“ 

Marie Curie Actions. FP7-PEOPLE-2010- IRSES

2011-2015

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

Prof.dr. Virginija Jurėnienė 

El.p.  

Tel. 8 37 202627

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos