KONGRESAS FIHUSO-2018

fihuso logotipas 1Tarptautinis tarpdisciplininis FIzinių, HUmanitarinių ir SOcialinių mokslų tyrimus siejantis KONGRESAS FIHUSO-2018 vyks 2018 m. balandžio 24–27 d. Vilniaus universiteto Kauno fakultete Muitinės g. 8, Kaunas LT-44280, Lietuva

Tarptautinio kongreso tikslas – išanalizuoti vykstančius pokyčius visuomenėse, ekonomikoje, socialinėje, humanitarinėje ir IT srityse globaliame besikeičiančiame pasaulyje, jungiant trijų – fizinių, socialinių ir humanitarinių – mokslų sritis.

Renginiu siekiama įsitraukti į Lietuvos šimtmečio paminėjimą ir tame kontekste reprezentuoti Vilniaus universiteto Kauno fakultete vykdomas mokslines veiklas tarptautinėje erdvėje.

KONFERENCIJOS KALBOS: lietuvių ir anglų.

Straipsnių publikavimas

Tarptautinių mokslinių konferencijų pranešimų pagrindu parengti ir teigiamai įvertinti moksliniai straipsniai bus spausdinami indeksuojamuose ir tarptautinėse duomenų bazėse recenzuojamuose mokslo žurnaluose:

Tarptautiniame mokslo žurnale – RESPECTUS PHILOLOGICUS, skirtame lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, prioritetą teikiant tarpdalykiniams tyrinėjimams

Tarptautiniame mokslo žurnale – TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS, įtrauktame į aukščiausią pasaulyje reitingą turinčią tarptautinę Thomson Scientific duomenų bazę ISI WOS (Web of Science)