Darnios plėtros grupė

Darnios plėtros grupės mokslininkai pagrindinį dėmesį skiria darnaus vystymosi principų įgyvendinimo monitoringo instrumentų plėtrai, darnumo vertinimo metodikų kūrimui ir plėtrai bei jų taikymui politikos priemonių darnumo vertinimui. Grupės mokslininkai aktyviai dirba klimato kaitos srityje — analizuoja klimato kaitos švelninimo priemones ir rengia rekomendacijas Lietuvos klimato kaitos švelninimo politikos tobulinimui Lietuvoje. Modeliuojant darnų vystymąsi, daug dėmesio skiriama logistinės kapitalo valdymo teorijos taikymui. Nuo 2002 metų iki 2005 metų grupė suorganizavo virš 20 seminarų, kurių pranešėjai — Lietuvos (prof. habil. dr. Vladas Gronskas, prof. habil. dr. Juozas Burniekis, prof. habil. dr. Jonas Čičinskas, prof. habil. dr. Jonas Čepinskis, prof. habil. dr. Regina Virvilaitė, prof. habil. dr. Rimvydas Simutis, prof. habil. dr. Povilas Gylys, prof. habil. dr. Juozas Rimantas Gylys ir kt.) ir pasaulio mokslininkai (prof. habil. dr. Lars Ryden (Švedija), prof. habil. dr. Paula Lindroos (Švedija), prof. habil. dr. Walter Leal Filho (Vokietija), prof. habil. dr. Poul Wolffsen (Danija), prof. habil. dr. Leah Zacher (Lenkija), prof. habil. dr. Joost Platje (Lenkija) ir kt.). Grupės mokslininkai aktyviai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, rengia mokslines publikacijas ir monografijas.