Ekonominės logistinės analizės grupė

Apie ELAG

 

Prof. S. Girdzijausko vadovaujama ekonominės logistinės analizės mokslininkų grupė atlieka kritinių situacijų ekonomikoje susiformavimo priežastis ir vykdo logistinės kapitalo valdymo analizės tyrimus.

Tikslai

Teisingas ekonomikos krizių priežasčių suvokimas leidžia tiksliau prognozuoti finansinius bei ekonominius procesus, aiškiau numatyti ekonomikos vystymosi grėsmes ir investavimo nesėkmes. Tokių situacijų prevencijai ypatingai svarbu suvokti fundamentaliąsias tokių reiškinių priežastis, kurios nulemia krizinių ekonominių situacijų susidarymą. Todėl pagrindinis tikslas kurio siekia mokslininkų grupė yra remiantis ekonominės logistinės analizės metodais atskleisti ir pagrįsti netolygaus ekonominio vystymosi priežastis, parodyti ekonominių krizių susiformavimo mechanizmą, ištirti svarbiausias nesėkmingo investavimo sąlygas ir pagrįsti darnaus ekonominio augimo prielaidas ir veiksnius.

Uždaviniai

Mokslininkų grupės uždaviniai yra:

 • ekonometrinių ir empirinių tyrimų pagalba patikslinti ekonominių krizių formavimosi mechanizmą,
 • pritaikyti logistinę kapitalo valdymo teoriją ekonominių burbulų atsiradimo prevencijai,
 • numatyti galimas ekonomikos vystymosi grėsmes ir investavimo nesėkmes.
 • sukurti metodikas, kaip marketinginėmis ir kitomis priemonėmis galima ištirti ir nustatyti potencialiasias (kapitalo, darbo jėgos, BVP, BNP ir kt.) logistines reikšmes.
 • pateikti pasiūlymus politikams ir investavimo politikos kūrėjams, vykdomosios valdžios atstovams ir investuotojams, kaip elgtis, siekiant išvengti ekonominių krizių ar sumažinti jų grėsmę, o taip pat, kaip elgtis krizėms susiformavus,  ką daryti vystantis kainų burbulams, kaip vertinti investavimo sėkmingumą ir kaip stabdyti infliaciją, nedarbą ir kitus nepageidaujamus ekonominius reiškinius.

Misija

Kurti ir plėtoti logistinę kapitalo valdymo teoriją, vykdyti tyrimus, rašyti straipsnius, dalyvauti konferencijose, šviesti visuomenę, skleisti ir populiarinti naują teoriją.

Vizija

 • Tapti pripažintu, aktyviai veikiančiu.....
 • Sukurti uiversalų kritinių situacijų prevencijos modelį.

ELAG mokslinius tyrimus vygdo tokiomis kryptimis:

 • nestabilių ekonominių situacijų ir ciklinio ekonomikos vystymosi tyrimai (kainų burbulų, finansinių piramidžių, kredito spąstų ir kt.);
 • darnaus logistinio augimo tyrimai;
 • logistinio vystimosi sąsajos su globalizacijos ir inovacijų procesais;
 • moderniojo draudimo (nauji tarifų skaičiavimo metodai, mokumo) problemų analizė;
 • logistinio augimo potencialiųjų (ribinių) reikšmių marketinginiai tyrimai.

Diskusijų klubas

Periodiškai kas mėnesį vyksta Ekonominės logistinės analizės centro narių susirinkimai, kurių metu yra aptariami klausimai susiję su vykdomais tyrimais. Doktorantai pristato savo disertacijų rašymo eigą, iškelia diskusijai iškilusias problemas, aptariamas straipsnių rašymas bei dalyvavimo artimiausiose konferencijose.