Filologinių tyrimų grupė

Filologinių tyrimų grupė tiria įvairių tekstų prasmės formavimosi, skleidimosi ir transformacijos procesus sinchroniniu, diachroniniu bei panchroniniu aspektu, tyrimų rezultatus pristato tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, publikuoja leidiniuose, rengia knygų pristatymus, mokslinius seminarus, jų aptarimus publikuoja recenzuojamame tarptautiniame mokslo leidinyje „Respectus Philologicus“, dalyvauja leidinio redaktorių kolegijos veikloje. 2006—2010 metais grupė surengė virš 30 seminarų, kurių pranešėjai — Lietuvos ir pasaulio mokslininkai (prof. habil. dr. Heiner Eichner (Austrija), prof. habil. dr. Carlos Morton (JAV), prof. habil. dr. Leona Toker (Izraelis), prof. habil. dr. Algis Mickūnas (JAV), doc. dr. Liisa Tainio (Suomija), dr. Silvio Brendler (Vokietija), dr. Flavia Cosma (Kanada), dr. Tatjana Skrebcova (Rusija), dr. Bernd Gliwa (Latvija), dr. David Elllis (Didžioji Britanija) ir kt.)