Kognityvinės lingvistikos grupė

Kognityvinės lingvistikos grupė tiria šiuolaikinės Rusijos ir Lietuvos  politinio diskurso retorines ypatybes, kultūros sąvokas ir mentalitetą, šiuolaikinę retorinę praktiką ir masės sąmonę. Siekiama nustatyti ir suformuoti kognityvinės politinio diskurso analizės sąvokų aparatą. 2003—2010 metais grupė surengė beveik 20 seminarų, kurių pranešėjai — Lietuvos ir pasaulio mokslininkai (prof. habil. dr. Viktoras de Munckas (JAV), dr. Tatjana Skrebcova (Rusija), prof. habil. dr. Rūta Marcinkevičienė (Lietuva), prof. habil. dr. Charles Woolfson (Škotija), prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius (Lietuva) ir kt.). Grupės veiklos rezultatai publikuoti keliose dešimtyse mokslinių straipsnių.