Multimodalumas viešajame diskurse

 • Audiovizualinis vertimas
 • Teksto ir konteksto sąsajos
 • Šiuolaikinė perceptyvioji dialektologija: variantai ir nuostatos
 • Multimodalumas viešajame diskurse
 • Lietuvių ir kitų indoeuropiečių kalbų santykiai istorijos ir kultūros kontekste
 • Vardijimo tradicija ir kultūra
 • Socialinių dialektų tyrimai
 • Veiklos ir valdymo modelių taikymo žiniomis grindžiamoje informacijos sistemų inžinerijoje
 • Intelektinių sistemų algoritmų kūrimo, tyrimo ir taikymo finansų rinkų, e-verslo, vadybos ir marketingo sistemų modeliavimas
 • Lietuvių šnekamosios kalbos fonemos
 • Apskaitos problemų sprendimas ir tobulinimas
 • Kūrybinės industrijos ir inovacijos
 • Oganizacijų etika ir socialinė atsakomybė
 • Darnumo vertinimas
 • Verslumo vystymas

Naujienos

Informacija ruošiama