Žmogaus ekologijos tyrimų grupė

Žmogaus ekologijos tyrimų grupė atlieka tarpdalykinius, jungiančius socialinius ir humanitarinius mokslus, tyrimus. Pagrindiniai jų keliami klausimai: poveikis ekologiniam sąmoningumui, vyriausybinių ir nevyriausybinių subjektų įtaka aplinkos valdymui. Tyrimai apima filosofinę, kultūrologinę, antropologinę, socioekonominę perspektyvas. Kartu su prof. habil. dr. Remigijumi Čiegiu ir prof. habil. dr. Dalia Štreimikiene grupės ir kviestiniai mokslininkai dalyvauja COST projekte IS 0802 „Globalaus aplinkos valdymo kaita: grėsmės ir galimybės“.