Kiti kursai

VU Kauno fakultetas siūlo sekančias mokymosi visą gyvenimą  programas:

ORATORYSTĖS MENAS

Prof. dr. Gabija Bankauskaitė-Sereikienė (Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas)

Kam? Norintiems pagilinti viešo kalbėjimo įgūdžius ir siekiantiems savo kalba paveikti bei įtikinti konkretų klausytoją.

NB! Programa įtraukta į Valstybės tarnybos departamento informacinę sistemą (VATIS).

Kaip? Gilinamos žinios apie oratoriaus asmenybę ir iškalbos mokslą, viešosios kalbos rengimą ir atlikimą. Klausytojai sužinos apie viešosios kalbos prielaidas, išmoks skirti jos žanrus, mokysis analizuoti viešosios kalbos kontekstą, sužinos, kaip kokybiškai parengti ir pasakyti kalbą, išmanys kalbos rengimo tarpsnius ir techniką, bus mokomi ugdytis individualų kalbėjimo stilių, verbalinius ir ekstralingvistinius aspektus, sužinos, kaip tinkamai elgtis ir kalbėti netikėtose situacijose.

(Temos: Klasikinės ir šiuolaikinės retorikos bruožai. Viešos kalbos prielaidos. Komunikacinė situacija. Klausymo strategijos. Nekalbinės komunikacijos kliūtys. Oratoriaus asmenybė. Kalbėtojo stiliaus ugdymas. Kalbėtojų tipai. Kalbėtojo etika. Viešųjų kalbų tipai. Kalbos rengimas: tarpsniai, tema, intencijos, tikslas. Auditorijos analizė. Kalbos rašymas. Kalbos atlikimas. Žodinės komunikacijos aspektai. Auditorijos valdymas. Neverbalinė komunikacija).

Kiek? 8 akademinės valandos.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PAGRINDAI

Vera Moskaliova (Taikomosios informatikos institutas)

Kam? Siekiantiems įgyti IT pagrindų ir elektroninių dokumentų rengimo įgūdžių.

Kaip? Klausytojai mokomi informacinių technologijų pagrindų, didesnį dėmesį sutelkiant į elektroninių dokumentų rengimo ypatumus tekstų redaktoriuje ir skaičiuoklėje bei vykdant praktines užduotis kompiuteriu.

Įgytos žinios gali būti pritaikytos karjeros aplinkoje, kultūriniuose, ekonominiuose ar akademiniuose mainuose.

Kiek? 10 akademinių valandų.

APSKAITOS POLITIKOS FORMAVIMAS ĮMONĖJE

Prof. dr. Kristina Rudžionienė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Pelno siekiančių įmonių buhalteriams, buhalteriams, apskaitininkams.

Kaip? Nagrinėjama įmonės apskaitos politika, mokoma ją parinkti, keisti ir tinkamai dokumentuoti jos pasirinkimą, keitimą ir įgyvendinimą.

Kada? Darbo dienomis po 17 val. arba šeštadieniais

CHARIZMOS UGDYMAS

Doc. dr. Aistė Urbonienė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Siekiantys išmokti geriau valdyti auditoriją ir kalbėti viešai.

Kaip? Tobulinamas gebėjimas kalbėti viešai sėkmingai valdant auditoriją ir ugdant savo charizmą,  analizuojami verbaliniai bendravimo charizmos raiškos aspektai.

Kiek? 10 akademinių valandų:

 1. Charizmos anatomija ir galia (2 akad. val.).
 2. Įtaigus verbalinis bendravimas: verbalinės strategijos ir viešas kalbėjimas (4 akad. val.).
 3. Charizmos raiška kūno kalba (4 akad. val.).

DERYBŲ KALBA

Doc. dr. Aistė Urbonienė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Siekiantiems išmokti derybų proceso ypatumų, pagilinti viešosios komunikacijos gebėjimus.

Kaip? Nagrinėjama derybų samprata, analizuojami verbaliniai bendravimo derybose aspektai, o  nagrinėjant neverbalinio bendravimo įtaką sėkmingai derybų eigai gilinamasi į kūno kalbos (mimikų, gestų, laikysenų bei sėdėjimo padėčių) ypatumus. Ugdant seminaro dalyvių gebėjimus įtikinti ir paveikti auditoriją analizuojama pavykusios prezentacijos reikšmė viešojoje komunikacijoje, aptariami vyrų bei moterų bendravimo skirtumai ir panašumai derybų kontekste.

Kiek? 20 akademinių valandų:

 1. Komunikacija kaip galios žaidimas (4 akad. val.).
 2. Derybinių ypatumų ugdymas (2 akad. val.).
 3. Įtaigus verbalinis bendravimas: iškalbos įgūdžių lavinimas ir pavykę prezentacijos (8 akad. val.).
 4. Neverbalinio bendravimo paslaptys: įtaigi kūno kalba derybose (4 akad. val.).
 5. Vyrų ir moterų komunikacijos ypatumai derybose (2 akad. val.).

GALIOS RAIŠKA BENDRAVIME

Doc. dr. Aistė Urbonienė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Siekiantiems geriau suprasti galios raišką bendravime ir vystyti savo komunikacinę kompetenciją.

Kaip? Tobulinamas gebėjimas valdyti galios raišką verbaliniame ir neverbaliniame bendravime, vystomos komunikacinės kompetencijos, nagrinėjama galios samprata, analizuojami jos raiškos verbaliniai ir neverbaliniai aspektai.

Kiek? 10 akademinių valandų:

 1. Galia ar manipuliacija: ribos ir tikslai (2 akad. val.);
 2. Galios raiška verbaliniame bendravime (4 akad. val.);
 3. Galios raiška neverbaliniame bendravime (4 akad. val.).

KŪNO KALBOS VALDYMAS

Doc. dr. Aistė Urbonienė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Siekiantiems geriau suprasti ir valdyti kūno kalbą bei pagilinti viešosios komunikacijos gebėjimus.

Kaip? Tobulinami gebėjimai suprasti ir geriau valdyti kūno kalbos siunčiamus pranešimus siekiant asmeninės ir profesinės sėkmės, nagrinėjami neverbalinės komunikacijos ypatumai, analizuojant akių kontaktą (okuletiką), mimikas, kūno judesius ir gestus (kinetiką), prisilietimus (haptiką), asmeninę erdvę ir atstumus (proksemiką).

Kiek? 6 akademinės valandos.

PASIRENGIMAS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITUI

Dr. Agnė Ramanauskaitė (Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas)

Kam? Pelno siekiančių įmonių buhalteriams.

Kaip? Nagrinėjama įmonės atsakomybė atliekant finansinių ataskaitų auditą ir apibendrinama, kokie pasirengimo auditui darbai atliekami privataus kapitalo įmonėje.

Klausytojai sužinos finansinių ataskaitų audito privalomumo kriterijus, analizuos auditoriaus pasirinkimo ir paties audito procesą bei išmoks tinkamai jam pasirengti.

Kiek? 8 akademinės valandos.

Kada? Darbo dienomis po 17 val. arba šeštadieniais. 

BENDRINĖ ANGLŲ KALBA (A2 LYGIU)

Lina Fedorčenkienė (Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas)

Kam? Siekiantiems patobulinti bendrinės anglų kalbos žinias, turintiems A1 anglų k. lygį.

Baigusieji galės toliau tęsti anglų kalbos studijas, pritaikyti įgytas žinias karjeros aplinkoje, kultūriniuose, ekonominiuose, akademiniuose mainuose.

Kaip? Suteikiama A2 kalbos lygį atitinkanti anglų kalbos komunikacijos kompetencija, įgyjama lavinant visas kalbines veiklos rūšis – skaitymą, kalbėjimą, supratimą iš klausos ir rašymą pagal Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų reikalavimus, formuojami tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

Klausytojai mokysis vartoti posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pvz., apie asmenį, šeimą, vietos geografiją, darbą) ir komunikuoti įprastose kasdieninėse situacijose apie žinomus dalykus  (pasiteirauti reikalingos informacijos ar ją suteikti, papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius).

Kiek? 120 akademinių valandų (po 60 ak. val. rudens ir pavasario semestruose), du kartus per savaitę.

BENDRINĖ ANGLŲ KALBA (B1 LYGIU)

Lina Fedorčenkienė (Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas)

Kam? Siekiantiems patobulinti bendrinės anglų kalbos žinias, turintiems A2 anglų k. lygį.

Baigusieji galės toliau tęsti anglų kalbos studijas, pritaikyti įgytas žinias karjeros aplinkoje, kultūriniuose, ekonominiuose, akademiniuose mainuose.

Kaip? Suteikiama B1 kalbos lygį atitinkanti anglų kalbos komunikacijos kompetencija, įgyjama lavinant visas kalbines veiklos rūšis – skaitymą, kalbėjimą, supratimą iš klausos ir rašymą pagal Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų reikalavimus, formuoti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Klausytojai mokosi suprasti ir kurti tekstus apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, poilsiaudami ir pan., mokosi susidoroti su įvairiomis situacijomis, susiklostančiomis keliaujant šalyse, kuriose kalbama anglų k., ir bendrauti kasdieninėse situacijose bei netikėtose situacijose (spontaniškai) bei kurti rišlų tekstą, apibūdinantį savo patirtį, įvykius, svajones, norus, trumpai nurodyti priežastis, paaiškinti nuomones ir planus.

Kiek? 120 akademinių valandų (po 60 ak. val. rudens ir pavasario semestruose), du kartus per savaitę.

BENDRINĖ ANGLŲ KALBA (B2 LYGIU)

Lina Fedorčenkienė (Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas)

Kam? Siekiantiems patobulinti bendrinės anglų kalbos žinias, turintiems B1 anglų k. lygį.

Baigusieji galės toliau tęsti anglų kalbos studijas, pritaikyti įgytas žinias karjeros aplinkoje, kultūriniuose, ekonominiuose, akademiniuose mainuose.

Kaip? Suteikiama B2 kalbos lygį atitinkanti anglų kalbos komunikacijos kompetencija, įgyjama lavinant visas kalbines veiklos rūšis – skaitymą, kalbėjimą, supratimą iš klausos ir rašymą pagal Bendrųjų Europos kalbų mokėjimo metmenų reikalavimus, formuoti tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.

Klausytojai mokosi suprasti sudėtingus tekstus tiek konkrečiomis, tiek ir abstrakčiomis temomis, diskutuoti profesinėmis temomis, spontaniškai bendrauti žodžiu ir raštu, kurti detalų tekstą daugeliu temų, ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstant įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.

Kiek? 120 akademinių valandų (po 60 ak. val. rudens ir pavasario semestruose), du kartus per savaitę

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos