.article-content img { /* display: block; */ }

Rinkodaros technologijos

Apie programą

Studijų programą kuruoja Taikomosios informatikos institutas  ir Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas

rinkodaros technologijosStudijų sritis: Informatikos mokslai.

Studijų kryptis: Informacijos sistemos. 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras.

Studijų trukmė: 3,5 m. 

Studijų programa rengia kvalifikuotus informacijos sistemų specialistus, turinčius fundamentinių informacijos sistemų ir rinkodaros procesų valdymo srities žinių, gebančius analizuoti, valdyti šiuolaikinės skaitmeninės rinkos informaciją ir teikti inovatyvius, konkurencingus rinkodaros sprendimus paremtus informacinėmis sistemomis ir technologijomis.

 

Numatomi studijų rezultatai

Sėkmingai baigęs Rinkodaros technologijų studijų programą, absolventas gebės:

  • numatyti ir technologiškai pagrįsti rinkodaros technologijų diegimo galimybes ir parinkti reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, kurti, eksploatuoti ir valdyti taikomuosius informacinių technologijų ir komunikacijų sprendimus;
  • Išmanys ir gebės taikyti inovatyvias rinkodaros mobiliąsias technologijas, audiovizualinio turinio pateikimo ir informacijos sklaidos socialinėse medijose priemones integruotos skaitmeninės rinkodaros sprendimams;
  • Gebės projektuoti, valdyti bei vykdyti rinkodaros planavimo, organizavimo, įgyvendinimo bei kontrolės veiklas, pasitelkdamas informacines technologijas ir prisitaikydamas prie besikeičiančių rinkos poreikių;
  • Gebės taikyti rinkodaros žinias, pagristas naujais mokslinių tyrimų rezultatais, priimdamas ir pagrįsdamas rinkodaros strateginius ir taktinius sprendimus;
  • Gebės taikyti informacijos sistemų teorines žinias, kuriant ir įgyvendinant rinkodaros informacinių technologijų sprendimus;
  • Žinos komandinio darbo principus ir gebės dirbti tarptautinėse komandose virtualioje, lokalioje ir tarpkultūrinėje aplinkose.

 

Studijų programos skiriamieji bruožai

Rinkodaros technologijų programa yra išskirtinė dėl informatikos ir rinkodaros dalykų dermės. Ji sudaryta iš informacijos sistemų ir rinkodaros fundamentaliųjų bei šias disciplinas apjungiančių taikomųjų dalykų, kuriuose dėstomi pažangūs teoriniai metodai ir technologijos, ugdomi praktinio bei tiriamojo darbo įgūdžiai.

Šios programos absolventai, pasitelkdami naujus rinkodaros metodus ir informacines technologijas, įvaldę rinkodaros programinę įrangą gebės kaupti rinkodaros duomenis iš skirtingų  šaltinių, atlikti jų analizės procedūras, efektyviai naudoti reklamą per socialines ir mobiliąsias platformas ir panaudoti skaitmeninių reklamos tinklų sąveiką, stiprinti interneto svetainių dizaino ir turinio poveikį, padės užpildyti rinkoje egzistuojančias rinkodaros gebėjimų spragas.

Tokie specialistai reikalingi vietinėms ir tarptautinėms organizacijoms, kurios ieško darbuotojų, gebančių užtikrinti kūrybišką rinkodaros strategijos taikymą, išanalizuoti organizacijos aplinką, užtikrinti komandinio darbo rezultatų sėkmę pasitelkiant šiuolaikinius skaitmeninius informacinių technologijų instrumentus.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo gynimu. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama informatikos sistemų bakalauro kvalifikacija.

Baigusieji šią studijų programą gali tęsti studijas verslo ir viešosios vadybos srities (rinkodaros, verslo, vadybos krypčių), ir informatikos mokslų srities (informacijos sistemų, informatikos inžinerijos krypčių) magistrantūroje.

audrius lopata

l.e.p.  INSTITUTO DIREKTORIUS
prof. dr. Audrius Lopata


tel. +370 37 422566
el. p.
Naugardo g. 2, Kaunas

Ilona veitaite

ADMINISTRATORĖ
Ilona Veitaitė


tel. +370 37 422566
el. p.
Naugardo g. 2, Kaunas