Lietuvių literatūra

Apie programą

Studijų programą kuruoja Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas

PRIĖMIMAS

Studijų sritis: humanitariniai mokslai

Studijų kryptis: literatūrologija (iki 2017 m. – lietuvių filologija)

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  humanitarinių mokslų magistras (įstojusiems iki 2017 m. – lietuvių literatūros magistras)

Studijų trukmė: 2 m.

Studijų programos tikslas

Lietuvių literatūros magistro studijų programo svarbiausias tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos literatūros specialistus, kurie išmanytų lietuvių literatūros raidos specifiką, nagrinėdami kūrinius gebėtų taikyti įvairias humanitarinių mokslų metodikas, laisvai disponuotų pasaulinės literatūros duomenimis ir teorija, intelektinėmis kultūrinėmis meninių patirčių paradigmomis, išmanytų literatūros sklaidos reiškinius, gebėtų kurti akademinius, kritikos, publicistikos ir kt. tekstus, būtų pasirengę vykdyti savarankišką mokslinę veiklą.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas geba tirti įvairių epochų literatūros tekstų genetiką, istoriją, struktūrą, funkcijas, literatūros reiškinius, procesus kultūros ir socialinių reiškinių kontekste. Formuluoja ir sprendžia literatūros mokslo problemas, taiko žinias konceptualizuodamas literatūros mokslo modelius. Išmano lietuvių literatūros istoriją, šiuolaikinę tyrinėjimų problematiką, taiko tyrimų teorijas ir metodologijas. Išmano literatūros kūrinių sklaidos procesą ir literatūros tekstų verslą, skaitytojo antropologiją ir teksto, auditorijos tarpusavio sąveikos principus, literatūros tekstų recepciją, dėsningumus. Gali atlikti tyrimus, kurti viešosios komunikacijos tekstus, projektus. Planuoja ir organizuoja savo mokymąsi ir darbą, atsižvelgdamas į kintančią aplinką; suvokia mokymosi ir kūrybiškumo ugdymo visą gyvenimą svarbą; geba dirbti komandoje ir telkti bendradarbius; planuoti sudėtingą komandinę veiklą, ją koreguoti atsižvelgdamas į situaciją; sistemiškai, analitiškai, kritiškai mąstyti; generuoja kūrybines idėjas, inovatyviai dirba, siūlo originalius problemų sprendimus.  

Studijų programos skiriamieji bruožai

Programa ugdo aukštos kvalifikacijos literatūrologus, išmanančius lietuvių literatūros specifiką, gebančius taikyti įvairias humanitarinių mokslų metodikas ir kurti akademinius, kritikos, publicistinius ir kt. tekstus. Lietuvių literatūros programos dalykinė struktūra yra logiška ir nuosekli, atitinkanti šių dienų lietuvių literatūrologijos tendencijas – išlaikyti lituanistinę tradiciją ir ją integruoti į Vakarų „kultūros studijų“ kontekstą. Programoje stengiamasi išlaikyti tolydų kritinį literatūros teksto supratimą, pradedant teksto organizavimo į prasmingą visumą mikrodetalėmis, baigiant globalaus literatūrų metadialogo lygmeniu.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos