.article-content img { /* display: block; */ }

Papildomosios studijos

Studijų programos

Papildomosios studijos – tai studijos, skirtos asmenims, kurių turimas išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties aukštesnės pakopos studijoms.

2017–2018 m. m. siūlomos papildomos studijų programos, siekiantiems magistro laipsnio:

KULTŪROS VADYBA

Programos pavadinimas KULTŪROS VADYBA
Programos tikslas Suteikti studentams papildomų šiuolaikinės kultūros reiškinių, kultūros verslo bei administravimo srities žinių ir gebėjimų, atitinkančių universiteto kultūros vadybos bakalauro programos lygį.
Priėmimo reikalavimai

60 kreditų papildomų studijų programa skirta turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba kitų krypčių koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro laipsnis)

30 kreditų papildomų studijų programa skirta turintiems verslo ir vadybos studijų krypčių koleginį išsilavinimą (profesinio bakalauro laipsnis)

Studijų apimtis kreditais 60 arba 30
Studijų trukmė 1 metai
Paskaitų laikas Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Studijų metinė kaina 60 kr. programos kaina 1310 EUR
30 kr. programos kaina 655 EUR
Studijų metodai Paskaitos, pratybos, seminarai, savarankiškas darbas, probleminis dėstymas, sąvokų žemėlapis, tradicinė paskaita, literatūros analizė, grupės diskusija, debatai, rašto darbų rengimas ir pristatymas, komandinis praktinio projekto rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, situacijų analizė.
Vertinimo metodai Egzaminas, projektinis darbas, analitinis rašto darbas, darbas seminaruose, kolokviumas, kontrolinis darbas, viešoji pateiktis, rašto darbas, pranešimas, baigiamasis egzaminas (apimantis svarbiausią visų studijuotų dalykų medžiagą).
Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimą liudijantis pažymėjimas.
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Kauno fakulteto magistrantūros studijų programą Meno vadyba.

Studijų programa (30 kreditų)

Studijų programa (60 kreditų)

Papildoma informacija:

Priėmimo sąlygos: į Kultūros vadybos papildomąsias studijas kasmet priimama 15 klausytojų. Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių svertinį vidurkį. Studijos vyksta esant ne mažesnei negu 5 klausytojai grupei.

Prašymai į papildomąsias studijas priimami 2017 m. nuo gegužės mėn. 8 d. – iki rugpjūčio mėn. 28 d. Darbo dienomis: 10–12 val. ir 13–16 val.

Studijų pradžia 2017 m. rugsėjo 9 d.

LIETUVIŲ FILOLOGIJA

Programos pavadinimas LIETUVIŲ FILOLOGIJA
Programos tikslas

Suteikti studentams papildomų lietuvių kalbos, kultūros, literatūros reiškinių pasaulio kultūros kontekste analizės, interpretacijos, vertinimo žinių ir gebėjimų, reikalingų

lietuvių kalbotyros ar lietuvių literatūros magistrantūros studijose.

Priėmimo reikalavimai Humanitarinių mokslų srities filologijos krypčių koleginis išsilavinimas arba socialinių mokslų studijų srities pedagogikos krypties koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro laipsnis).
Studijų apimtis kreditais 60
Studijų trukmė 1 metai
Paskaitų laikas Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Studijų metinė kaina 1884  EUR
Studijų metodai Paskaitos, pratybos, seminarai, savarankiškas darbas, probleminis dėstymas, sąvokų žemėlapis, tradicinė paskaita, literatūros analizė, grupės diskusija, debatai, rašto darbų rengimas ir pristatymas, komandinis praktinio projekto rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas.
Vertinimo metodai Egzaminas, projektinis darbas, analitinis rašto darbas, darbas seminaruose, kolokviumas, kontrolinis darbas, viešoji pateiktis, rašto darbas, pranešimas.
Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimą liudijantis pažymėjimas.
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Kauno fakulteto magistrantūros studijų programas Viešojo diskurso lingvistika arba Lietuvių literatūra.

Studijų programa

Papildoma informacija:

Priėmimo sąlygos: į Lietuvių filologijos papildomąsias studijas kasmet priimama 15 klausytojų. Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių vidurkį. Studijos vyksta esant ne mažesnei negu 5 klausytojai grupei.

Prašymai į papildomąsias studijas priimami 2016 m. nuo gegužės mėn. 4 d. – iki rugpjūčio mėn. 22 d. Darbo dienomis: 10–12 val. ir 13–16 val.

Studijų pradžia 2016 m. rugsėjo 10 d.

VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS

Programos pavadinimas VADYBA IR VERSLO ADMINISTRAVIMAS
Programos tikslas Suteikti studentams papildomų, reikalingų socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių ir ekonomikos krypties magistrantūros studijose, vadybos ir verslo aplinkos analizei, problemų identifikavimui ir jų sprendimų priėmimui būtinų žinių bei gebėjimų..
Priėmimo reikalavimai
  • Socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro laipsnis);
  • kitos krypties koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro laipsnis) ir ne mažesnė kaip vienerių metų vadybos ir verslo srities darbo patirtis.
  • kitos srities aukštasis universitetinis išsilavinimas.
Studijų apimtis kreditais 60
Studijų trukmė 1 metai
Paskaitų laikas Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Studijų metinė kaina 1310 EUR
Studijų metodai Paskaitos, seminarai, savarankiškas darbas, probleminis dėstymas, sąvokų žemėlapis, tradicinė paskaita, literatūros analizė, grupės diskusija, debatai, rašto darbų rengimas ir pristatymas, komandinis praktinio projekto rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, situacijų analizė.
Vertinimo metodai Egzaminas, kontrolinis darbas, testas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys/klausimai), savarankiškų (individualių ir grupėje) darbų ir jų pristatymo vertinimas, rašto darbas, pranešimas, baigiamasis egzaminas (apimantis svarbiausią visų studijuotų dalykų medžiagą).
Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimą liudijantis pažymėjimas.
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Kauno fakulteto magistrantūros studijų programas  Tarptautinio verslo vadyba; Marketingo ir prekybos vadyba; Verslo administravimas; Verslo informacijos sistemos.

Studijų programa

Papildoma informacija:

Priėmimo sąlygos: į Vadybos ir verslo administravimo  papildomąsias studijas kasmet priimama 20 klausytojų. Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių svertinį vidurkį. Studijos vyksta esant ne mažesnei negu 5 klausytojai grupei.

Prašymai į papildomąsias studijas priimami 2017 m. nuo gegužės mėn. 8 d. – iki rugpjūčio mėn. 28 d. Darbo dienomis: 10–12 val. ir 13–16 val.

Studijų pradžia 2017 m. rugsėjo 9 d.

VERSLO INFORMATIKA

 

Programos pavadinimas VERSLO INFORMATIKA
Programos tikslas Suteikti studentams papildomų efektyvios verslo įmonių informacinių srautų analizės, šiuolaikinių informacinių sistemų verslo procesuose pritaikymo ir savarankiško tokių sistemų modeliavimo, kūrimo ir diegimo žinių ir gebėjimų, reikalingų verslo informatikos magistrantūros studijose.
Priėmimo reikalavimai Fizinių mokslų srities ir technologijos mokslų srities koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro laipsnis)
Studijų apimtis kreditais 60
Studijų trukmė 1 metai
Studijų metodai Paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, savarankiškas darbas, probleminis dėstymas, tradicinė paskaita, informacijos paieška, literatūros analizė, grupės diskusija, situacijų analizė, rašto darbų rengimas ir pristatymas, praktinio projekto (individualaus ir grupinio) rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas.
Vertinimo metodai Egzaminas, kontrolinis darbas, testas (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys/klausimai), savarankiškų (individualių ir grupės) darbų ir jų pristatymo vertinimas, rašto darbas, pranešimas, laboratorinių darbų gynimas, ataskaita.
Paskaitų laikas Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Studijų metinė kaina 1884 EUR
Išduodamas dokumentas Papildomųjų studijų baigimą liudijantis pažymėjimas.
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Kauno  fakulteto magistrantūros studijų programą Verslo informatika.

Studijų programa

Papildoma informacija:

Priėmimo sąlygos: į Verslo informatikos  papildomąsias studijas kasmet priimama 20 klausytojų. Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių svertinį vidurkį. Studijos vyksta esant ne mažesnei negu 5 klausytojai grupei.

Prašymai į papildomąsias studijas priimami 2017 m. nuo gegužės mėn. 8 d. – iki rugpjūčio mėn. 28 d. Darbo dienomis: 10–12 val. ir 13–16 val.

Studijų pradžia 2017 m. rugsėjo 9 d.