Studentų atstovybė

 

Seniausia ir didžiausia studentų savivalda Kaune, įsikūrusi 1991 metais, Kauno fakulteto Studentų atstovybė sėkmingai tęsia pirmtakų pradėtus darbus. Toliau organizuojami tradicija tapę renginiai, akcijos, bendradarbiaujama su administracija, orientuojamasi į akademinius bei socialinius reikalus, mezgasi vis tvirtesnis ryšys su kitomis VU atstovybėmis ir vadinamuoju „centriuku“ (centriniu biuru), tobulinamasi Vilniaus ir pačių rengiamuose mokymuose, siekiant kokybiško studentų atstovavimo. Be to, studentų atstovybės nariai stengiasi būti tiesiog linksmi, veiklūs ir ryžtingi, t. y. tokie, kokie buvo pirmieji VU KnF SA nariai.

  sa vukhf kiemelis sa-vukhf

Studentų atstovybę įkūrė Tomas Palšis, šiuo metu gerai žinomos kompanijos UAB „ACME Baltija“ generalinis direktorius. Viskas prasidėjo nuo aktyvistų būrelio. Kalbama, kad tais metais buvo pasiūlyta uždaryti Kauno fakultetą, tačiau studentų atstovai susivienijo, aktyviai priešinosi šiai idėjai ir parodė, jog gali (ir yra!) būti stipri jėga. Fakulteto valdžia suprato, jog studentų savivalda yra svarbi ir ėmė skirti jai didesnį dėmesį — Studentų atstovybė gavo patalpas ir daugiau laisvės veikti.

VU KnF SA vadovavo Regimantas Buožius, Ramūnas Pilvelis, Laurynas Mitkus, Egidijus Merkevičius, pirmoji prezidentė mergina — Renata Pauliukaitytė. Renatą pakeitė Mindaugas Jasiulis, Jurgita Skirmantaitė, Rasa Vileikytė, Edvinas Jančiauskas, Birutė Zumaraitė, Tadas Žirgulis, Algirdas Kviklys, Julius Spudvilas, Gintarė Lazdinytė, Lukas Jakštas, Domas Varanauskas. Šiuo metu studentų atstovybei vadovauja Justas Paulikas.

studentu-atstovybe vukhf sa vukhf peleda

Kiekvienas naujas vadovas į KnF SA atsinešdavo naujų idėjų. Buvo įgyvendintas ne vienas renginys: „Nulių šou“, „Pirmakursių krikštynos“, VU KnF SA gimtadienis, krepšinio turnyras, boulingo varžybos, „Valentinų išpardavimai“, kalėdinis vakaras su dėstytojais, „Fuksų stovykla“, „Sielų upė“. Šie renginiai jau tapo tradiciniais.

Proga susipažinti su universiteto, fakulteto ir SA „virtuve“ pirmakursiams suteikiama fuksų stovykloje, vykstančioje paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Rugsėjį pirmakursiai tituluojami „nuliais“ (beveik „fuksais“) tradiciniame renginyje „Nulių šou“, o jau visateisiais „fuksais“ tampa smagiosiose krikštynose. Paprastai po jų pirmakursiai gydosi vaikiškas mėlynes, nubrozdinimus, įdrėskimus ir mamoms autobusu siunčia forto trasos pelke dvokiančius apdarus, tačiau su neįtikėtinomis šypsenomis veide ir nuostabių įvykių prisiminimų įkvėpti sako: „Kartočiau tai dar ne vieną sykį!“

„Sielų upė“ — vis sėkmingiau VU KnF SA organizuojamas renginys. Idėjos iniciatorė — tuometinės pirmininkės Rasos Vileikytės komandoje dirbusi Agnė Januškevičiūtė. Idėja gimė 2002 metais. Vizijoje „Sielų upė“ — žvakelių šviesa užsižiebiantis Parodos kalnas, ne tik Vilniaus, bet ir kitos jaukumu dvelkiančios senamiesčio gatvės... Gal kada nors analogiška „Sielų upė” įvyks ir sostinėje. Ši akcija kasmet tampa vis svarbesniu Kauno gyvenimo įvykiu. 2008 metų sausį tuometiniam atstovybės prezidentui Algirdui Kvikliui įteiktas Gerumo kristalas (tradicinis Kauno mero apdovanojimas) Už gerus darbus Kauno bendruomenei ir Lietuvai. Kaip teigė A. Kviklys, kristalą turėjo gauti visa VU KnF SA. „Kad ir kaip ten būtų, manau, jog tai didelis įvertinimas mums, kaip organizacijai, ir pripažinimas visame Kauno mieste. Tampame žinomi, matomi ir  vertinami. Ko daugiau bereikia“, — kalbėjo buvęs prezidentas.

 sa vukhf sielu uoe

 

Neužilgo VU KnF SA švęs savo 25-ąjį gimtadienį. Per 25 gyvavimo metus čia daug kas keitėsi: prezidentai, vadovavimo principai, atstovai, tikslai, veiklos prioritetai, netgi SA buveinė. Tačiau pagrindinis tikslas ir idėja tebėra tas pats — kokybiškai ir kūrybiškai atstovauti savo studentų interesams. Kaip teigė vienas iš SA prezidentų Laurynas Mitkus, nėra nieko stipresnio už vieningą idėjinę komandą, dirbančią dėl bendro tikslo, negalvojančią apie atlygį.

VU KnF SA kontaktai

Prezidentė:
Indrė Zabulytė
el.paštas:
Tel.: +370 627 39437

Organizacinės srities koordinatorė:
Gražina Petkevičiūtė
el.paštas:
Tel.: +370 623 60809

Informacinės srities koordinatorius:
Dominykas Rimaitis
el.paštas:
Tel.: +370 626 62101

Socialinės srities koordinatorė:
Kristina Bacevičiūtė
el.paštas:
Tel.: +370 654 96008

Akademinės srities koordinatorė:
Justina Juškaitytė
el.paštas:
Tel.: +370 690 79708

LSP koordinatorius:
Rokas Ruginis
el.paštas:
Tel.: +370 628 43028

Marketingo srities koordinatorė:
Vaiva Matijosaitė
el.paštas:
Tel.: +370 685 54599

Studentų atstovai Akademinėje etikos komisijoje:
Justas Paulikas
el.paštas:
Tel.: +370 641 37210

Kristina Bacevičiūtė
el. paštas:
Tel.: +370 654 96008

Studentų atstovai Ginčų nagrinėjimo komisijoje:

Indrė Zabulytė
el. paštas:
Tel.: +370 627 39437

Justas Paulikas
el. paštas:
Tel.: +370 641 37210

Studentų atstovai VU KnF Taryboje:

Indrė Zabulytė
el. paštas:
Tel.: +370 627 39437

Martynas Radzevičius
el. paštas:
Tel.: +370 646 27613

Kristina Bacevičiūtė
el. paštas:
Tel.: +370 654 96008

Justas Paulikas
el. paštas:
Tel.: +370 641 37210

Justina Juškaitytė
el. paštas:
Tel.: +370 690 79708

Studentų atstovai VU SA Parlamente:

Indrė Zabulytė
el. paštas:
Tel.: +370 627 39437

Vaiva Matijosaitė
el. paštas:
Tel.: +370 685 54599

Kristina Bacevičiūtė
el. paštas:
Tel.: +370 654 96008

Studentų atstovas Priėmimo-atestacijos komisijoje:

Justas Paulikas
el. paštas:
Tel.: +370 641 37210

Studentų atstovas Studijų kolegijoje:

Justas Paulikas
el. paštas:
Tel.: +370 641 37210

Studentų atstovai Studijų programų komitetuose:

Lietuvių filologija ir reklama:
Paulina Ruseckaitė
el. paštas:
Tel.: +370 691 54508

Kultūros vadyba:
Ugnė Zabarauskaitė
el. paštas:
Tel.: +370 631 03444

Anglų ir rusų kalbos:
Ieva Staugaitytė
el. paštas:
Tel.: +370 637 93988

Anglų ir švedų kalbos:
Gabija Kvieskaitė
el. paštas:
Tel.: +370 676 52793

Audovizualinis vertimas:
Austėja Baranauskaitė
el. paštas:
Tel.: +370 646 70013

Verslo/finansų informatika:
Giedrė Mikelaitytė
el. paštas:
Tel.: +370 633 81388

Ekonomika ir vadyba:
Justas Paulikas
el. paštas:
Tel.: +370 641 37210

Finansų ir apskaitos taikomosios sistemos:
Miglė Jusevičiūtė
el. paštas:
Tel.: +370 636 82193

Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga:
Karolina Nicina
el. paštas:
Tel.: +370 602 51188

Verslo valdymas:
Dovilė Lukošiūtė
el. paštas:
Tel.: +370 627 90507

Audiovizualinis vertimas (MA):
Dovilė Hofmantaitė
el. paštas:
Tel.: +370 623 77427

Marketingas ir prekybos vadyba (MA):
Gerda Mieliauskaitė
el. paštas:
Tel.: +370 623 46578

Meno vadyba (MA):
Laura Bleizgytė
el. paštas:
Tel.: +370 658 85613

Verslo administravimas (MA):
Oksana Pavlova
el. paštas:
Tel.: +370 682 42786

Verslo informacijos sistemos/Verslo informatika (MA):
Povilas Raškauskas
el. paštas:
Tel.: +370 658 94424

Viešojo diskurso lingvistika (MA):
Kristina Urnaitė
el. paštas:
Tel.: +370 631 41551

Doktorantų atstovas:

Martynas Radzevičius
el. paštas:
Tel.: +370 646 27613

 

http://www.knfsa.lt/