Studijos

Studijas Vilniaus universitete reglamentuoja Vilniaus universiteto studijų nuostatai.

Studijų sistema

VU Kauno fakultete vykdomos laipsnį suteikiančios ir laipsnio nesuteikiančios studijos.

Universitete vykdomos trijų pakopų laipsnį suteikiančios studijos:

 • pirmosios (suteikiamas atitinkamos krypties (šakos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis arba dvigubas (pagrindinės ir gretutinės studijų krypčių (šakų)) bakalauro kvalifikacinis laipsnis),
 • antrosios (suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis),
 • trečiosios (suteikiamas mokslo daktaro kvalifikacinis laipsnis).
 • Taip pat vykdomos vientisosios studijos, apimančios pirmąją ir antrąją pakopas (suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis).

Laipsnio nesuteikiančios studijos – tai studijos, apimančios:

 1. profesinę kvalifikaciją suteikiančias studijas, skirtas profesinei kvalifikacijai įgyti ir (ar) savarankiškai praktinei veiklai pasirengti;
 2. įvairias mokymosi visą gyvenimą galimybes užtikrinančias programas, skirtas tenkinti švietimo poreikius, tobulinti kvalifikaciją, įgyti papildomas kompetencijas. Vienas iš Universiteto vykdomų šio tipo studijų yra papildomosios studijos, skirtos asmenims, kurių turimas aukštasis išsilavinimas yra nepakankamas tolesnėms pageidaujamos krypties (šakos) aukštesnės pakopos ar vientisosioms studijoms.

Studijų apimtis ir trukmė

Studijų apimtis skaičiuojama kreditais, kuriais matuojami studijų siekiniai ir studento darbo krūvis. Vieneri studijų metai atitinka 60 kreditų. Vieną kreditą sudaro 25–30 studento ar klausytojo darbo valandų.

 1. Bakalauro studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Studijų programos, kurią baigus suteikiamas dvigubas pagrindinės studijų krypties (šakos) ir gretutinės studijų krypties (šakos) bakalauro laipsnis, apimtis yra 240 kreditų
 2. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų.
 3. Trečiosios pakopos studijų apimtį nustato Doktorantūros ir rezidentūros nuostatai.
 4. Vientisųjų studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 300 ir ne didesnė kaip 360 kreditų.
 5. Laipsnio nesuteikiančių studijų (profesinę kvalifikaciją suteikiančios studijos), apimtis yra ne mažesnė kaip 30 ir ne didesnė kaip 120 kreditų.
 6. Kitų studijų trukmę ir apimtį nustato akademiniai kamieniniai padaliniai, tvirtina Senato komisija.

 

Bakalauro studijų programos: