Bakalauro studijos

Studijų programos

Bakalauras – tai pirmasis kvalifikacinis laipsnis, pažymintis įgytą universitetinį aukštąjį išsimokslinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Bakalauro studijų programos apimtis yra ne mažesnė kaip 210 ir ne didesnė kaip 240 kreditų. Studijos baigiamos kvalifikaciniais egzaminais arba baigiamuoju bakalauro darbu. Nuolatinės bakalauro studijos dažniausiai trunka 4 metus.

Baigusieji pirmosios pakopos studijas ir įgijusieji bakalauro arba jam prilygstantį išsimokslinimą gali tęsti studijas magistrantūroje.

Siūlomos šios studijų programos: 

VERSLO VALDYMAS
  verslo valdymas
INFORMACIJOS SISTEMOS IR KIBERNETINĖ SAUGA isks  
EKONOMIKA IR VADYBA ekonomika ir vadyba
FINANSŲ IR APSKAITOS TAIKOMOSIOS SISTEMOS 
fats
AUDIOVIZUALINIS VERTIMAS
audiovizualinis vertimas
ANGLŲ IR KITA UŽSIENIO KALBA (ŠVEDŲ KALBA)
anglu svedu copy 
LIETUVIŲ FILOLOGIJA IR REKLAMA
  lietuviu filologija ir reklama
KULTŪROS VADYBA 
kulturos vadyba copy