Audiovizualinis vertimas

Apie programą

audiovizualinis vertimas vu Kaune

Studijų programą kuruoja Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institutas

Studijų sritis: humanitariniai mokslai.

Studijų kryptis:vertimas – pagrindinių studijų kryptis, filologija pagal kalbą (anglų filologija) – gretutinių studijų kryptis (iki 201 7 m.: vertimas – pagrindinių studijų kryptis, anglų filologija – gretutinių studijų  kryptis). 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų bakalauras (įstojusiems iki 2017 m. – vertimo ir anglų filologijos bakalauras).

Studijų trukmė: 4 m.

Ši unikali studijų programa rengia kompetentingus vertimo specialistus, kurie, įgiję tvirtas lietuvių, pirmosios užsienio kalbos (anglų), geras antrosios (vokiečių) ir trečiosios (prancūzų arba rusų) kalbų žinias, fundamentines anglų filologijos žinias ir tiriamuosius gebėjimus, informacinių technologijų kompetencijas, gebės kokybiškai versti ir tikslinėms grupėms pritaikyti audiovizualinę produkciją.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas turi anglų ir lietuvių kalbų žinių ir gebėjimų C1-C2 lygiu, teorinių vertimo žinių, praktinių audiovizualinio vertimo įgūdžių, geba naudotis specialiosiomis informacinėmis technologijomis, turi antrosios (B1) ir trečiosios (A2) užsienio kalbų komunikacinių gebėjimų, esminių filologinių žinių ir gebėjimų, supranta angliškai kalbančių šalių istoriją ir kultūrą, pažįsta audiovizualinį meną.

audiovizualinis vertimas

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) grupės

1) lietuvių kalbos, 2) pirmosios užsienio kalbos (anglų), 3) antrosios ir trečiosios užsienio kalbos, 4) filologijos, 5) informacinių technologijų ir svarbiausia – 6) audiovizualinio vertimo dalykų grupė.

Studijų programos skiriamieji bruožai 

Programa yra tarpdalykinė: ji derina vertimo, filologijos ir informacinių technologijų studijas. Didžiąją dalį programos sudaro pratybos specializuotoje audiovizualinio vertimo laboratorijoje, daug projektinės veiklos, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Į studijų programą integruotos gretutinės anglų filologijos studijos, todėl absolventai įgyja dvigubą (vertimo ir anglų filologijos) laipsnį. Dauguma dalykų dėstomi anglų kalba, o visi informatikos, kino meno ir lietuvių kalbos dalykai bei kai kurie kalbotyros ir literatūros dalykai vyksta lietuvių kalba. Ketvirtame kurse atliekama praktika pasirinktoje įstaigoje.

Naujausia informacija apie „Audiovizualinio vertimo“ studentų projektines veiklas, socialinių partnerių ir kitų svečių paskaitas, dirbtuves ir kita – katedros facebook paskyroje.

Gretutinių studijų galimybė

Gretutinės anglų filologijos studijos yra integruotos į šią studijų programą. Absolventai įgyja dvigubą – vertimo ir anglų filologijos – laipsnį.

kruminiene

l.e.p. INSTITUTO DIREKTORĖ
Jadvyga Krūminienė

el. p.
tel. 8 37 750 914
Muitinės g. 8, Kaunas, 203kab. 

rasa poskuviene

ADMINISTRATORĖ
Rasa Poškuvienė

el. p.
tel. 8 37 202627
Muitinės g. 12, Kaunas, 43 kab.