Ekonomika

Apie programą

 Studijų programą kuruoja Finansų ir apskaitos katedra ir Verslo ekonomikos ir vadybos katedra

ekonomikos studijos kaune

Studijų sritis

  • Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

  • Ekonomika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

  • Ekonomikos bakalauras

Ekonomikos studijų programoje rengiami kvalifikuoti ekonomistai, kurie geba suvokti ekonominių reiškinių esmę, tirti jų tarpusavio ryšius, pagrįsti ekonominius sprendimus ir prognozuoti jų ekonomines pasekmes.

Studijų proceso ypatumai

Būsimieji ekonomistai pirmuosius metus mokomi pagal bendrąją ekonomikos studijų programą, po to renkasi siauresnę specializaciją: 1) Finansų, 2) Verslo ir viešojo sektoriaus ekonomikos specializacijos. Ketvirtame kurse atliekama trijų mėnesių trukmės profesinė praktika įstaigoje ar įmonėje. Studijos priartintos prie aktualių praktinio gyvenimo poreikių, tad suteikia studentams galimybę derinti darbą ir studijas.  Studijų forma nuolatinė, galima rinktis dieninį arba sesijinį tvarkaraštį.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo rašymu. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama ekonomikos bakalauro kvalifikacija.

Daugiau informacijos:

Gipiene

FINANSŲ IR APSKAITOS
KATEDROS VEDĖJA

doc. dr. Gailutė Gipienė


tel. (8-37) 422926
el. p.
Muitinės g. 12, Kaunas, 32 kab.

kaminskiene 2017

ADMINISTRATORĖ
Vaidilutė Kaminskienė


el. p.  
tel. 8 37 422344
Muitinės g. 8, Kaunas, 3 kab.

.

mikalauskiene

VERSLO EKONOMIKOS IR VADYBOS KATEDROS VEDĖJA

doc. dr. Asta Mikalauskienė

el. p.
tel. 8 37 422344
Muitinės g. 8, Kaunas, 3 kab.

kaminskiene 2017

ADMINISTRATORĖ
Vaidilutė Kaminskienė


el. p.  
tel. 8 37 422344
Muitinės g. 8, Kaunas, 3 kab.

.