Ekonomika ir vadyba

Apie programą

ekonomika ir vadyba

Studijų programą kuruoja Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas

Studijų sritis: socialiniai mokslai

Studijų kryptis: ekonomika – pagrindinių studijų kryptis, verslas ir vadyba – gretutinių studijų  kryptis (nuo 2017 m. – ekonomikos kryptis).

Suteikiamas dviejų krypčių bakalauras: ekonomikos bei verslo ir vadybos bakalauras (nuo 2017 m. – socialinių mokslų bakalauras).

Studijų trukmė: 4 m.

Studijų programos tikslas yra suteikti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą, rengti kvalifikuotus ekonomistus su vadybininko kompetencijomis, kurie suvokdami kaip veikia ekonomika ir organizacijos gebės generuoti naujas idėjas, nuolat mokytis bei sugebės pritaikyti naujausias ekonomikos ir vadybos mokslines žinias kaip paskirstyti ir valdyti reikiamus išteklius siekiant tikslų, suvoks ekonominių ir vadybinių sprendimų derinimo būtinumą užtikrinant efektyvią organizacijų veiklą bei priims atsakingus sprendimus savo profesinėje veikloje.

Numatomi studijų rezultatai

Ekonomikos studijų rezultatai: žino mokslinio tyrimo kokybinius ir kiekybinius metodus, geba juos taikyti atlikdami teorinį ir empirinį tyrimą bei analizuoti rezultatus; geba įsisavinti dalykinę profesinę literatūrą užsienio kalba, analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pristatyti viešai darbo rezultatus; geba pradėti nuosavą verslą arba dirbti verslo bei viešojo sektoriaus organizacijose, kūrybiškai generuodami naujas idėjas bei bendradarbiaudami; moka pasirinkti organizacijai reikalingus išteklius ir geba efektyviai juos panaudoti praktinėse situacijose, savo veikloje vadovaudamiesi darnaus vystymosi principais; supranta ir analizuoja mikroekonominius bei makroekonominius procesus; supranta verslo aplinką ir joje vykstančius procesus ir jos įtaką organizacijų veiklai; geba įvertinti įmonės ekonominę veiklą bei priimti ekonomiškai pagrįstus valdymo sprendimus;  suvokia ekonominės sistemos pokyčius ir geba juos valdyti pasitelkdami  kitų mokslų žinias.

Verslo ir vadybos gretutinių studijų rezultatai: geba taikyti vadybos srities žinias priimdami ekonominius sprendimus; geba spręsti viešųjų ir privačių organizacijų finansų valdymo problemas bei efektyviai naudoti finansinius produktus (studijų šaka: finansai ir apskaita);  geba spręsti vadybos problemas verslo ir viešajame sektoriuose (studijų šaka: verslo ir viešojo sektoriaus vadyba); geba taikyti verslo inovacijų ir konkurencingumo didinimo metodus konkrečiam įmonės atvejui, užtikrindami jų konkurencingą poziciją rinkoje (studijų šaka: marketingas ir rinkų konkurencija); geba taikyti žmogiškųjų išteklių vadybos ir socialinio kapitalo teorijas, ieškodami geriausio suinteresuotosioms šalims sprendimo (studijų šaka: žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba).

Studijų programos skiriamieji bruožai

Studijų programoje yra derinamos ekonomikos ir vadybos sričių studijos. Pirmuosius dvejus studijų metus studentai mokosi pagal ekonomikos studijų programą, paskui renkasi vieną iš verslo ir vadybos gretutinių studijų šakų:

1) Finansai ir apskaita,

2) Verslo ir viešojo sektoriaus vadyba,

3) Žmogiškojo ir socialinio kapitalo vadyba,

4) Marketingas ir rinkų konkurencija.

Specialybės tarpdiscipliniškumas atitinka pasaulines specialistų rengimo tendencijas, kuriose pabrėžiama žinių iš skirtingų sričių integravimo ir gebėjimų kurti savo verslą svarba. Studijos priartintos prie aktualių praktinio gyvenimo poreikių, baigę studijas studentai gebės analizuoti ekonominius reiškinius tiek įmonės, tiek valstybės ar regiono lygmeniu; žinos naujausias ekonomines tendencijas, galės taikyti vadybos žinias spręsdami ekonomines problemas ir gerindami organizacijų veiklos rodiklius. Studijų programa sudaryta taip, kad jos absolventas turės pakankamai teorinių ir praktinių žinių darbinei veiklai.

Programoje taikomi probleminio mokymo ir mokymosi metodai padeda ugdyti studentų analitinį ir kritinį mąstymą ir gebėjimus, lavina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, per projektinę veiklą skatinamas kūrybiškumas. Nuo 3 semestro studentai gali rinktis norimus studijuoti dalykus iš pasirenkamų dalykų bloko, tai padidina galimybes gilinti norimas kompetencijas.

Ketvirtame kurse atliekama trijų mėnesių trukmės profesinė praktika įstaigoje ar įmonėje. Taip pat studentai gali dalyvauti Erasmus praktikų programoje, kuri vyksta užsienio šalių įmonėse.

Programos absolventas gali tęsti studijas ekonomikos krypties, verslo ir vadybos krypčių grupės magistro studijų programose.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo ruošimu (pagrindinės krypties ir gretutinės krypties). Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama Ekonomikos (pagrindinės krypties) ir Verslo ir vadybos (gretutinės krypties) bakalauro kvalifikacija.

 

 

 

kaminskiene 2017

 

ADMINISTRATORĖ
Vaidilutė Kaminskienė


el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
tel. 8 37 422344
Muitinės g. 8, Kaunas, 3 kab.