Verslo valdymas

Apie programą

Studijų programą kuruoja Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas

Studijų sritis: verslo ir viešoji vadyba (iki 2017 m. – socialiniai mokslai).

Studijų kryptis: verslas (iki 2017 m. – verslas ir vadyba). 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos bakalauras (įstojusiems iki 2017 m. – verslo ir vadybos bakalauras).

Studijų trukmė: 3,5 m. 

Reikalingos savybės ir gebėjimai

Stojantysis į verslo valdymo studijų programą turi būti verslus, organizuotas, kūrybiškas, mokantis planuoti veiklą, bendradarbiauti, bendrauti, motyvuoti bendrai veiklai.

Jei nori susikurti savo verslą, esi komunikabilus, mėgsti vadovauti, turi organizacinių sugebėjimų, – rinkis šią studijų programą.

Verslo valdymo studijų  programos tikslas – ugdyti verslininkus, verslo atstovus, žinančius verslo kūrimo principus, gebančius valdyti ir plėtoti verslą, analizuoti verslo valdymo procesus kaip nedalomą kompleksinę sistemą.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventai geba kūrybiškai taikyti įgytas verslo valdymo teorines žinias praktikoje ir lanksčiai reaguoti į pokyčius;  taikyti inovacijas generuodami naujas verslo idėjas, vadovaudami, motyvuodami pavaldinius, derėdamiesi su verslo partneriais; geba įvertinti verslo aplinkos situaciją, prognozuoti verslo vystymosi tendencijas; geba taikyti valdymo veiklų (planavimo, organizavimo, vadovavimo ir kontrolės) gebėjimus; geba priimti tinkamus rinkodarinius sprendimus versle; geba analizuoti verslo valdymo procesus, jų privalumus ir trūkumus, siūlyti naujoves, kuriant didesnę verslo procesų vertę; moka vykdyti tyrimus, analizuoti ir sisteminti informaciją; geba komunikuoti, pristatydami savo gebėjimus, teikiamas paslaugas, konsultuodami; geba derinti savo veiklą su grupės narių veikla, įvertinti savo indėlį komandinėje veikloje ir visos komandos darbą bei pasiektą rezultatą; geba sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir užsienio kalbomis.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Verslo valdymo programoje, pakeitus dalykų dėstymo koncepciją, orientuojantis ne į turinį, bet į kompetencijų ugdymą, taip pat paįvairinus studijų ir vertinimo metodus, radosi galimybė programoje numatytas kompetencijas išugdyti per trumpesnį laiką. Kadangi programos dalykai, ugdantys studijų programoje numatytas kompetencijas, išdėstyti kompaktiškai per 7 semestrus, tai yra studijų laikotarpis yra 3,5 metų.

Verslo valdymo studijų programa siekiama ugdyti etišką, socialią, kūrybingą, gebančią prisitaikyti prie kintančių aplinkos sąlygų, puoselėjančią verslią pasaulėžiūrą, motyvuotą nuolat ugdytis ir siekti užsibrėžtų tikslų, asmenybę, kuri gebėtų adekvačiai vertinti tiek save, tiek kitus, savo ir kitų veiklas ir tų veiklų rezultatus.

Programa ugdomas dalykinių kompetencijų daugianariškumas – verslo, vadybos, rinkodaros. Visos programoje ugdomos kompetencijos svarbios ir lemia ugdomo specialisto profesinį lankstumą darbo rinkoje.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro baigiamojo darbo ruošimu. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama verslo ir vadybos bakalauro kvalifikacija.

Baigusieji šią studijų programą gali tęsti studijas socialinių mokslų magistrantūroje.

 

 

kaminskiene 2017

ADMINISTRATORĖ
Vaidilutė Kaminskienė


el. p.
tel. 8 37 422344
Muitinės g. 8, Kaunas, 3 kab.