Kolegijų absolventams

Studijų programos

Asmenims, turintiems koleginį išsilavinimą ir norintiems įgyti Vilniaus universiteto pirmosios pakopos studijų programų bakalauro laipsnį, sudaroma galimybė pagal Vilniaus universiteto galiojančią tvarką būti priimtiems į aukštesnį kursą kai kuriose studijų programose. 

Skaityti plačiau

Programos pavadinimas EKONOMIKA 2017m. priėmimas nevykdomas
Programos tikslas Rengti kvalifikuotus ekonomistus valstybinėms valdžios ir valdymo įstaigoms, savivaldybėms, bankams bei kitoms verslo įmonėms, gebančius įsisavinti ekonominių reiškinių esmę, matyti jų tarpusavio ryšį erdvėje ir laike, prognozuoti daromų sprendimų ekonomines pasekmes ir ruošti šiuos sprendimus.
Priėmimo reikalavimai Socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės arba ekonomikos krypties koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro laipsnis).

Priėmimas vyksta konkurso tvarka pagal priedo prie diplomo dalykų pažymių vidurkį. Pirmenybė teikiams baigusiems tas studijų programas, kurios tenkina sąlygą, numatančią 120 kreditų pripažinimą.

Studijų apimtis kreditais 120
Studijų trukmė 2 metai
Paskaitų laikas Studijos vyksta šeštadieniais arba programos dalykai dėstomi nuotoliniu būdu.
Studijų metinė kaina 1303,29 Eur (4500 Lt) (mokama semestrais)
Studijų metodai Paskaitos, pratybos, seminarai, savarankiškas darbas, probleminis dėstymas, sąvokų žemėlapis, tradicinė paskaita, literatūros analizė, grupės diskusija, debatai, rašto darbų rengimas ir pristatymas, komandinis praktinio projekto rengimas ir pristatymas, pranešimų rengimas ir pristatymas, situacijų analizė.
Vertinimo metodai Egzaminas, projektinis darbas, analitinis rašto darbas, darbas seminaruose, kolokviumas, kontrolinis darbas, viešoji pateiktis, rašto darbas, pranešimas, baigiamojo darbo gynimas.
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Suteikiamas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Tolimesnių studijų galimybė Galimybė stoti į Vilniaus universiteto Kauno fakulteto socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programas: Verslo administravimas (verslo magistro laipsnis), Marketingas ir prekybos vadyba (rinkodaros magistro laipsnis), Tarptautinio verslo vadyba (verslo magistro laipsnis), Apskaita, finansai ir bankininkystė (finansų magistro laipsnis), Verslo informacijos sistemos (verslo magistro laipsnis).

Asmenims, turintiems tos pačios krypties koleginį išsilavinimą ir norintiems studijuoti Vilnius universitete atitinkamose magistrantūros studijų programose, vykdomos papildomosios studijos. Skaityti plačiau>>>