Anglų kalbotyra

Apie programą

Studijų programą kuruoja Germanų katedra

APIE PROGRAMĄ

„Anglų kalbotyros“ magistrantūros studijos programos tikslas – parengti specialistus, išmanančius lingvistines teorijas ir tyrimo metodologijas, gebančius jas kritiškai vertinti ir savarankiškai taikyti lingvistiniuose tyrimuose.

Anglu kalbotyra

Studijų proceso ypatumai

Magistrantai turi galimybę pradėti savo mokslinę veiklą, rašydami straipsnius savarankiškai ir su dėstytojais, rengdami ir dalyvaudami mokslinėse konferencijose. Paskutinis, ketvirtasis semestras skirtas mokslo tiriamajai veiklai ir magistro baigiamojo darbo rengimui. Praktika programoje nenumatyta.

Ugdomos kompetencijos

Baigę šią studijų programą magistrai:

  • išmanys bendrąją kalbotyrą, žinos kalbų tipologiją;
  • gebės analizuoti ir interpretuoti kalbotyros reiškinius tarpdalykiniame kontekste;
  • gebės naudotis konkrečiomis humanitarinių mokslų teorijomis, metodais ir technologijomis;
  • suvoks tarpkultūrinės komunikacijos specifiką ir gebės spręsti su ja susijusias problemas;
  • gebės savarankiškai atlikti tyrimus, kūrybiškai taikydamas žinomus analizės metodus, žinos metodų taikymo ribas, mokės įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, gebės kritiškai vertinti ir taikyti teorines ir praktines naujoves;
  • gebės dirbti savarankiškai ir kolektyve; sieks naujų žinių ir įgūdžių per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.