Apskaita, finansai ir bankininkystė

Apie programą

Studijų programą kuruoja Finansų ir apskaitos katedra

Nuo 2017 m. priėmimas nevykdomas. 

Studijų sritis: socialiniai mokslai (nuo 2017 m. – verslo ir viešoji vadyba)

Studijų kryptis: finansai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: finansų magistras (nuo 2017 m. – verslo vadybos magistras)

Studijų trukmė: 2 m.

Apskaita, finansai ir bankininkystė yra socialinių mokslų krypties magistro studijos, kurios ypač svarbios rinkos ekonomikos sąlygomis. Ši programa parengta atsižvelgiant į tokių specialistų poreikį. Magistro studijomis siekiama paruošti studentus vadybos karjerai tiek privačiose įmonėse, tiek ir valstybinėse įstaigose bei bankuose.

Studijų programos tikslas

Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, įsisavinusius šiuolaikines aktualias finansų, bankininkystės ir apskaitos teorijas ir metodus, gebančius šias žinias nuolat atnaujinti ir taikyti analizuojant, kritiškai vertinant ūkyje vykstančius procesus ir priimant finansinius sprendimus, gebančius integruoti atskirų mokslo sričių žinias,vykdant mokslinius tyrimus nuolat kintančiose šalies ir pasaulinėje finansų rinkose.

Numatomi studijų rezultatai

Absolventas geba vertinti finansų veiklos ypatumus kintančios verslo aplinkos sąlygų kontekste; geba analizuoti, kritiškai vertinti finansinius procesus ir kurti jų pokyčių scenarijus; geba valdyti apskaitos procesą; geba vertinti ir valdyti verslo riziką; geba atlikti finansinių procesų kiekybinius, kokybinius ar mišrius tyrimus.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Apskaita, finansai ir bankininkystė – vienintelė Lietuvoje programa, vienijanti verslui aktualias ir tarpusavyje susijusias tarpdalykines apskaitos, finansų ir bankininkystės studijas. Įsisavinę trijų finansų krypčių – apskaitos, finansų ir bankininkystės – teorijas studentai turi galimybę susiformuoti sisteminį požiūrį į finansinių procesų valdymą. Studijų programa pakankamai lanksti ir leidžia studentams tam tikru mastu pasirinkti alternatyviuosius dalykus, pagal jų poreikį gilintis į atitinkamų krypčių dalykus.