Lietuvių kalbotyra

Apie programą

Studijų programą kuruoja Lietuvių filologijos katedra

Studijų sritis: humanitariniai mokslai

Studijų kryptis: lingvistika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis:  lingvistikos magistras

Studijų trukmė: 2 m.

Lietuvių kalbotyros magistro programa skirta rengti kalbotyros mokslo magistrus, kurie bakalauro studijose įgytas fundamentalias kalbotyros žinias praplės teoriniais bei praktiniais diskurso kūrimo, tyrimo, suvokimo, interpretavimo, kalbos kaip poveikio ir tikslo siekimo priemonės žiniomis bei gebėjimais.

Priėmimo reikalavimai

Į studijas priimami asmenys, baigę filologijos krypties arba kitų humanitarinės srities krypčių bakalauro studijas ar turintys atitinkamą kvalifikacinį laipsnį. Baigusiems filologijos krypties studijų programą priėmimo konkursinis balas formuojamas iš specialaus lavinimo dalykų, baigiamojo darbo pažymio ir diplomo priedo pažymių vidurkio. Baigusieji kitų humanitarinės srities krypčių programas laiko stojamąjį egzaminą.

Gebėjimai ir kompetencijos:

  • gebės orientuotis kalbotyros raidos procesuose, lyginti ir kritiškai vertinti įvairių lingvistinių mokyklų idėjas;
  • gebės savarankiškai taikyti įvairius humanitarinių mokslų tyrimo metodus, formuluoti hipotezes ir dirbti savarankišką mokslinį tiriamąjį darbą;
  • kvalifikuotai kurs viešojo diskurso ir akademinius tekstus;
  • analizuos kalbos ir sociumo sąveiką;
  • savarankiškai veiks tarpdalykinėje kalbos ir sociumo sąveikos plotmėje, atliks jos mokslinius tyrimus ir kurs naujus kalbos funkcionavimo ir kalbėjimo poveikio visuomenei modelius;
  • kritiškai taikys teorinius moderniosios kalbotyros principus ir būdus spręsdami praktinius lingvistinius uždavinius;
  • skleis lietuvių kalbotyros tyrimų rezultatus įvairiose šiuolaikinėse medijose;
  • inicijuos aktyvų lietuvių kalbotyros mokslo diskursą, jį susiedami su kalbos tyrimų kaita pasaulyje.