BlockNet logoTarptautinę mokslininkų komandą – prof. habil. dr. Vladislavą Fominą (Vilniaus universiteto Kauno fakultetas, Lietuva), prof. habil. dr.  Michael Henke (Dortmundo technikos  universitetas, Vokietija), prof. Raimundą Matulevičių (Tartu universitetas, Estija) ir asist. prof. Boris Düdder (Kopenhagos universitetas, Danija) – 2018 metais pasiekė geros naujienos. Jų parengtas projektas BLOCKNET („BlockChain Network Online Education: Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaida“) http://www.knf.vu.lt/en/blocknet  laimėjo Europos Komisijos finansavimą pagal Erasmus + programą „KA2-bendradarbiavimas dėl inovacijų ir gerosios praktikos dalinimosi. Strateginės partnerystės aukštojo mokslo srityje“ (Project No: 2018-1-LT01-KA203-047044). Spalio 29 d. įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vilniaus universitete Kaune.  http://naujienos.vu.lt/vu-kauno-fakultetas-koordinuoja-tarptautini-bloku-grandines-technologijos-mokymu-projekta/ 

blocknet vuknfNaujas Europos aukštojo mokslo kūrimo blokas: ,,BlockChain Network Online Education: Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaida“ (BlockNet)

 Pagrindinis tarptautinio mokslinio projekto BLOCKNET tikslas – sukurti ir įgyvendinti praktikoje tarpdisciplininio Blockchain Technology (BCT) mažojo tinklo internetinius kursus (angl., Small Network Online Course, SNOC). Iki šiol nėra parengtų tarpdisciplininių kursų, kurie skirtingų studijų programų studentus informuotų apie pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas dabar revoliucine vadinamai Blockchain technologijai (BCT), taip pat apie šios visą internetinių atsiskaitymų struktūrą keičiančios technologijos taikymą ir poveikį skirtingose verslo aplinkose.Projektas BlockNet  pradėtas dėl paradigminių IT srities pokyčių, kurių kontekste Blockchain technologija vertinama kaip viena iš perspektyviausių ir yra labiausiai išreklamuota pastarųjų metų naujovė.  VU Kauno fakulteto (VU KnF) Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto vyr. mokslo darbuotojo prof. habil. dr. V. Fomino nuomone, BCT pritaikymas bet kurioje su duomenų apdorojimu ir saugojimu susijusioje veikloje įrodo šios  unikalios sistemos išskirtinumą ir akivaizdų jos pranašumą, lyginant su visais kitais panašaus tipo tinklais. Blockchain sistemoje kiekvienas informacijos mazgas yra saugomas atskirai ir nepriklausomai, tuo pačiu vedamas į visiems matomą galutinį rezultatą. Kiekvienas informacijos vienetas yra atnaujinamas atskirai, o pats populiariausias įrašas tampa originalia kopija. Kiekviena transakcija yra transliuojama, o naujai įvedama informacija automatiškai sukuria pakeitimus. Tokiu būdu Blockchain technologija nereikalauja pašalinio trečiojo asmens, kuris turėtų moderuoti atliekamas transakcijas. Tarptautinio mokslinio projekto BLOCKNET koordinatorius VU KnF prof. V. Fominas primena BCT privalumus: „Sujungus tris skirtingus technologijos metodus – internetą, asmeninių kodų kriptografiją ir protokolo valdymo paskatinimą, sukurtas pažangus tinklas, kuriam nereikia jokių pašalinių patvirtinimo organų, o informacijos perdavimas ir patvirtinimas pats savaime veikia kaip duomenų legalumą ir saugumą užtikrinantis saugiklis“.  Šiuo metu darbuotojų ir ekspertų, turinčių žinių ir įgūdžių Blockchain srityje, paklausa yra labai didelė ir ji nuolat auga. Dideli yra ne tik finansų sektoriaus, akademinės bendruomenės ir vyriausybės, bet ir plačiosios visuomenės lūkesčiai dėl BCT, kaip radikaliai naujo būdo registruoti ir paskirstyti informaciją. Reaguodami į plataus spektro poreikių dinamiką, mokslininkai siekia įsigilinti į Blockchain  technologijos įtaką ir jos teikiamas galimybes tobulinti esamas struktūras bei santykius verslo aplinkoje ir, ypatingai, finansinėse institucijose.

blocknet vuBlockchain technologijos kompetencijos ugdomos  magistro studijų programoje „Finansų technologijos“ (FinTech) Vilniaus universitete Kaune

„Projektas ,,BlockChain Network Online Education: Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaida“ (BlockNet) padės formuoti Europos studentų sampratą apie šias naujas technologijas, kaip perspektyvią industriją, ir suprasti galimą jos potencialą bei savo galimybes joje. Esame įsitikinę, kad vykdydami šį projektą savo veikla padėsime skirtingų šalių studentams įgyti žinių ir įgūdžių, reikalingų siekiantiems pasinaudoti naujomis kvalifikuotų specialistų rinkos galimybėmis ir pasirengti pokyčiams vyraujant nedarbingumo tendencijoms,“ – sako profesorius Vladislavas Fominas.
Projektas įgyvendinamas kartu su nauja magistrantūros studijų programa „Finansų technologijos“ (FinTech) Vilniaus universiteto Kauno fakultetehttp://www.knf.vu.lt/stojantiesiems/magistranturos-studijos/finans-technologijos-fintechir magistrantūros studijomis “Blockchain in Supply Chain Management” Dortmundo Technikos universitete, Vokietijoje  (TU Dortmund University).

„BLOCKNET išsiskiria iš daugelio iki šiol vykdytų panašių projektų galimybe įtraukti studentus į išvystytų mokomųjų medžiagų vertinimą. BLOCKNET partneriai savo intelektualinius rezultatus aprobuos jau projekto vykdymo laikotarpiu – ne tik naujoje VU KnF studijų programoje FinTech, bet ir magistro studijose „Blockchain taikymas tiekimo grandinės vadyboje“  TU Dortmunde, taip pat vykdydami mišraus mokymosi veiklą Kopenhagos universitete, kur 2020 metais vyks Blockchain vasaros mokykla. Studentų, dėstytojų ir partnerių iš verslo įmonių atsiliepimai leis iki projekto pabaigos įgyvendinti visus būtinus patobulinimus,“ – tarpdalykinių kompetencijų sklaidos projekto BlockNet integravimu į finansų technologijų studijų programą, kurioje šiuolaikiškai sujungiami informacijos sistemų ir finansų studijų krypčių dalykai, džiaugiasi VU KnF Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto direktorius dr. Giedrius Romeika.

Informatikos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį (po 1,5 metų valstybės finansuojamų studijų) suteikianti tarpdalykinė programa „Finansų technologijos“ Vilniaus universitete Kaune rengia aukštesnės ir aukščiausios grandies šiuolaikinių finansinių technologijų industrijos specialistus, gebančius finansinių instrumentų bei pažangių informacinių komunikacinių technologijų sprendimų žinias ir moksliniais tyrimais grįstus pasiekimus taikyti teoriniuose ir praktiniuose veiklos modeliuose tiek klasikinėse, tiek inovatyviose, centralizuotose ir decentralizuotose e. rinkose, bankininkystės, investicinio draudimo sektoriuose, valstybinio ir privataus sektoriaus organizacijose. VU Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys įsitikinęs, kad sėkmingai baigę šią studijų programą  absolventai taps kvalifikuotais ir paklausiais finansų srities specialistais, kurie užpildys FinTech ir Blockchain technologinių sprendimų diegimo versle ir darbo rinkoje nišą, atsirandančią derinant klasikines finansų inžinerijos ir inovatyvias finansų technologijų sritis.

Pagrindiniai projekto ,,BlockChain Network Online Education: Europos tarpdalykinių kompetencijų sklaida“  faktai ir skaičiai

„Spalio 29 d. VU Kauno fakultete „gyvai“ pažinome partnerius, aptarėme projekto administravimo taisykles ir tvarką: viešinimo, kokybės vertinimo ir užtikrinimo procedūras, finansų ir rizikų valdymą. Tačiau didžiąją laiko dalį skyrėme įgyvendinamo projekto  turinio analizei: koncepcijos, siektinų rezultatų ir taikomų metodų,“ – apie pirmąjį partnerių susitikimą pasakoja tarptautinio mokslinio projekto BLOCKNET administratorius Darius Karaša, VU Kauno fakulteto projektų grupės vadovas. Susitikime dalyvavo partneriai iš Danijos, Estijos, Lietuvos ir Vokietijos: asist. prof. Boris Düdder iš Kopenhagos universiteto, prof. Raimundas Matulevičius iš Tartu universiteto, prof. habil. dr. Vladislavas Fominas ir projektų vadovas Darius Karaša iš Vilniaus universiteto. Partneriui iš Vokietijos prof. habil. dr. Michael Henke (Dortmundo technikos universitetas) atstovavo  jo kolegos Natalia Straub ir Tan Gürpinar iš  TU Dortmund Inžinerinės mechanikos fakulteto. Prof. habil. dr. Vladislavo Fomino (VU KnF, Lietuva) tyrimų sritis – informacijos ir komunikacijų technologijų projektavimas ir taikymas; informacijos sistemų valdymas; informacijos infrastruktūros plėtra; standartai ir standartizacija. Profesorius habil. dr. Michael Henke (Dortmundo technikos universitetas, Vokietija) kaip ekspertas specializuojasi vadybos sprendimų industrijos (Management of Industry 4.0 and Platform Economy) bei finansinių grandinių ir tiekimo rizikos valdymo (Financial Supply Chain Management and Supply Chain Risk Management) srityse, taip pat paskirstytųjų žurnalų technologijos (Distributed Ledger Technologies) tematikoje.  Profesorius Raimundas Matulevičius (Tartu universitetas, Estija) tyrinėja technologijos Blockchain taikymus ir projektavimą (Blockchain applications and their design),  sistemų saugumo rizikos valdymą (Security risk management) ir asmeninių duomenų valdymą bei sprendimus (Privacy management, privacy by design). Asist. prof. Boris Düdder (Kopenhagos universitetas, Danija) tyrimų sritis – programinės inžinerijos formalūs metodai (Formal methods in software engineering),  paskirstytųjų žurnalų technologijos tiekimo grandinės sistemų analizė ir verifikavimas (Distributed Ledger Technologies Analysis and verification of production and supply chain systems).

BlockNet rezultatų sklaida vyks 2019 m. „Zukunftskongress Logistik“ (Ateities logistikos kongrese) Dortmunde, Vokietijoje - kasmetinėje pramonės logistikos konferencijoje, į kurią susirinks daugiau nei 600 akademinės bendruomenės dalyvių.

Įspūdingas BLOCKNET patariamosios tarybos (angl. the Advisory Board of BLOCKNET) bendrovių narių sąrašas, kuriame tokios bendrovės, kaip: IT University of Copenhagen, European Blockchain Center (https://www.ebccenter.eu), Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (Fraunhofer IML) (https://www.iml.fraunhofer.de/en.html), IPSERA The International Purchasing and Supply Education and Research Association (IPSERA) (http://www.ipsera.com), Spectro Finance (https://spectrofinance.lt), Payally.eu (https://payally.eu), The competence center NRW Mittelstand Digital (https://www.digital-in-nrw.de/de/),The research center Logistik und IT (https://www.iml.fraunhofer.de/en.html), UAB „Vikimedija“ ir „Tieto“ (www.tieto.com), užtikrins glaudų akademinių partnerių bendradarbiavimą su atitinkamais industrijų sektoriaus atstovais renkant BCT atvejų tyrimus, patvirtinant pasirinktus mokymosi rezultatus ir skleidžiant projekto rezultatus.

fominas vuProjekto konsorciumą koordinuoja prof. habil. dr. Vladislavas Fominas ir Darius Karaša iš Vilniaus universiteto Kauno fakulteto. Visos keturios dalyvaujančios šalys prisiima vykdyti pagrindinius uždavinius keturiuose projekto darbų paketuose. Projekto trukmė – 30 mėnesių(nuo 2018 m. rugsėjo iki 2021 m. vasario mėn.). Projekto (Project No: 2018-1-LT01-KA203-047044) finansavimui iš Erasmus + KA2 programos skirta  337 336,00 Eur. 

Daugiau apie projektą:  http://www.project-blocknet.eu

logosbeneficaireserasmusleft jpg lt 001

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos