Disertacijos

 

VU KnF DOKTORANTO VARDAS, PAVARDĖ
MOKSLO SRITIS, MOKSLO KRYPTIS DISERTACIJOS PAVADINIMAS
DARBO VADOVAS
GYNIMO DATA
2017 METAIS 
Renatas ŠPICAS Socialinių m. sr.,
Ekonomikos kr.
„Statistinis mažų ir labai mažų įmonių kredito rizikos vertinimo modelis Lietuvos kredito unijoms“

prof. dr. (HP)

Rasa Kanapickienė

VU,
2017-06-19
D. Šidiškytė Humanitarinių m. sr.,
Filologijos kr.
Humoro raiškos transformacijos audiovizualiniame vertime prof. dr. Danguolė Satkauskaitė VU,
2017-06-02
2016 METAIS 
K. Stankevičiūtė Humanitarinių m. sr.,
Filologijos kr.
Don Žuanas kaip kultūrinis konceptas iš kritinės teorijos perspektyvos (remiantis G. G. Byrono “Don Žuanu”) prof. A. T. Geniušas,
prof. A. Kovtun
VU,
2016-12-15
Mantas VALUKONIS

Socialinių m. sr.,
Ekonomikos kr.

Centrinių bankų užsienio rezervų valdymo modelis prof. dr.
Kristina RUDŽIONIENĖ

VU,
2016-06-15

2015 METAIS
Indrė KOVERIENĖ

Humanitarinių m. sr.,
Filologijos kr.

Dubliavimas kaip audiovizualinio vertimo moda: anglų ir lietuvių kalbų garsynai vizualinės fonetikos kontekste prof. dr. Vytautė PASVENSKIENĖ

VU,
2015-12-21

Mantas DILYS Socialinių m. sr.,

Vadybos kr.

Sporto organizacijų ir rėmėjų darnaus bendradarbiavimo vadybiniai veiksniai prof. dr. Audrius GARGASAS
(Aleksandro Stulginskio universitetas)

VU,

2015-09-28

Marius AKULAVIČIUS

Socialinių m. sr.,
Vadybos kr.

Skaitmeninio piratavimo valdymas kūrybinio turinio industrijoje doc. dr. Edverdas BARTKUS

VU,
2015-06-22

Indrė ŠIKŠNELYTĖ

Socialinių m. sr.,

Ekonomikos kr.
Elektros energijos rinkos modelių darnumo vertinimas

prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ

konsultantas – doc. dr. Edmundas JASINSKAS

VU,

2015-02-13
 2014 METAIS 
 Lina VERBAUSKIENĖ  

Socialinių m. sr.,

Vadybos kr.
 Vartotojų patirties poveikis svetingumo paslaugų vartotojų pasitenkinimui ir ketinimams  doc. dr. Edverdas Bartkus  

VU,

2014-12-19

Živilė GRUNDIENĖ

Socialinių m. sr.,

Vadybos kr.

 Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymas  prof. dr. Rasa Kanapickienė  

VU,

2014-12-03

Martas AMBRAZIŪNAS

Fizinių m. sr.,

Informatikos kr.

 Veiklos žinių baze išplėstos modeliais grindžiamos architektūros taikymo informacijos sistemų inžinerijoje metodas

 prof. dr. Audrius LOPATA

 

VU,

2014-09-29

Audronė GEDŽIŪTĖ

Humanitarinių m. sr., filologijos kr.

Female projection in the mythopoetics of death as reflected in celtic mythical stories, folktales and late medieval literature (Moteriškasis mirties mitopoetikos pradas ir jo raiška keltų mitinėse sakmėse, pasakose bei vėlyvųjų viduramžių literatūroje).

prof. dr. Jadvyga KRŪMINIENĖ

VU,
2014-05-30

Andžela MIALIK

Fizinių m.sr.,
informatikos kr.

Logistinis netvarių augimo situacijų atpažinimo metodas

prof. dr. Stasys GIRDZIJAUSKAS, konsultantas – prof. dr. Virgilijus SAKALAUSKAS

VU,
2014-05-22

Rasa BARTKUTĖ

Socialinių m.sr.,
vadybos kr

Socialinio kapitalo dimensijos socialinio darnumo valdyme

prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ, konsultantė – doc. dr. Ingrida ŠARKIŪNAITĖ

VU,
2014-02-28

 Ingrida GRIESIENĖ

Socialinių m.sr.,
vadybos kr.

Verslo partnerystės vystymas vidaus ir santykių marketingo pagrindu

2009 – 2012 prof. dr. Dainora GRUNDEY, 2012 - 2013 – doc. dr. Ingrida ŠARKIŪNAITĖ

VU,

2014-02-27

 2013 METAIS 
 

Jūratė MAKSVYTYTĖ

 Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
 Vertimo strategijos perteikiant realijų pavadinimus iš vokiečių į lietuvių kalbą  prof. dr. Hans-Harry DROESSIGER  VU,
2013-12-18
 Agnė RAMANAUSKAITĖ  Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
 Intelektinio kapitalo įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose modelis   

prof. dr. Kristina RUDŽIONIENĖ

 VU,
2013-12-10
 

Laura NIEDZVIEGIENĖ

 Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
 Apie metaforiškas ir metonimiškas emocijų konceptualizacijas Else Lasker-Schüler ir Salomėjos Nėries lyrikoj  prof. dr. Hans Harry DROESSIGER  VU,
2013-10-17
Liudmila KRAVCOVA

Humanitarinių m. sr.,

filologijos kr.
Šiuolaikinės rusų kalbos asmenis įvardijantys daiktavardžiai kaip pasaulėvaizdžio atspindys (pagal XXI amžiaus aiškinamąjį rusų kalbos žodyną. Aktuali leksika) prof. habil. dr. Eleonora LASSAN

VU,

2013-09-20

 

Jurij TEKUTOV

 

Fizinių m. sr.,
Informatikos kr.

Dalykinės srities žinių turinio atnaujinimo valdymo informacinių sąveikų pagrindu modelis

prof. dr. Saulius GUDAS

VU,
2013-06-26

Paulius DANĖNAS

Fizinių m. sr.,
Informatikos kr.

Atraminių vektorių mašinomis grindžiami klasifikavimo metodai intelektualioje sprendimų paramos sistemoje kredito rizikos vertinimui

prof. dr. Gintautas GARŠVA

VU,
2013-06-17

Sigita STANKEVIČIENĖ

Humanitarinių m. sr.,

filologijos kr.

 Gamtos mokslų kalba: gretinamasis vokiečių ir lietuvių kalbų leksinių-semantinių aspektų tyrimas

prof. habil. dr. Olegas POLIAKOVAS

konsultantas

prof. dr. Hans-Harry DROESSIGER

VU,
2013-05-21

 2012 METAIS 
DAINORA MAUMEVIČIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Vertimo strategijos lokalizuojant programinę įrangą prof. dr. Tatjana SOLOMONIK-PANKRAŠOVA VU,
2012-12-20
MINDAUGAS GRIGAITIS Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Rašymų įvairovė Broniaus Radzevičiaus, Ričardo Gavelio, Jurgio Kunčino romanuose doc. dr. Saulius KETURAKIS VU,
2012-12-10
RAMŪNAS MACKEVIČIUS Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Ekonominių ciklų logistinė analizė prof. dr. Stasys GIRDZIJAUSKAS VU,
2012-09-28
LAIMA KUPRIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Pokalbio organizavimas ir struktūra (remiantis šiuolaikinės vokiečių vaikų ir jaunimo literatūros pavyzdžiais) prof. habil. dr. Aloyzas GUDAVIČIUS (Šiaulių universitetas) VU,
2012-05-31
RASA DOBRŽINSKIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Pragmatinė lingvistinė televizijos reklamų komunikatų analizė prof. habil. dr. Kazimieras Romualdas ŽUPERKA (Šiaulių universitetas) VU,
2012-05-04
2011 METAIS   
Inga BARTKUVIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Kalbos refleksijos Paulio Celano  kūryboje prof. dr. Jadvyga BAJARŪNIENĖ VU,
2011-12-23
Bernardas TOLUBA Socialiniai m. sr., 
Vadybos ir administravimo kr.
Šalies įvaizdžio raiška aukštojo mokslo kontekste

prof. habil. dr. Vladas Kazys GRONSKAS

prof. dr. Dainora GRUNDEY
VU,
2011-12-22
Armandas RUMŠAS Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Development of Pragmatic Presuppositions in Fictional Texts“ („Pragmatinių prielaidų kūrimas literatūriniuose tekstuose“) doc. dr. Tatjana SOLOMONIK-PANKRAŠOVA VU,
2011-12-21
Ilona KIAUŠIENĖ Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Lyčių dalyvavimo darbo rinkoje įvertinimas prof. dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ VU,
2011-12-21
Rokas GRUNDA Socialiniai m. sr., 
Vadybos ir administravimo kr.
Verslo transformavimo į darnų verslą valdymas

prof. habil. dr. Vytautas SNIEŠKA

doc. dr. Edvardas Vaclovas BARTKUS
VU,
2011-12-16
Edita JURKONYTĖ Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Mokumas II įtaka draudimo įmonių mokumo valdymui: logistinis aspektas prof. dr. Stasys GIRDZIJAUSKAS VU,
2011-12-15
Dovilė VENGALIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Lietuvos ir Amerikos internetinių naujienų antraščių ironija remiantis konceptualiąja blendingo teorija: lyginamoji analizė prof.habil.dr. Eleonora LASSAN VU,
2011-11-18
Rūta KLIMAITIENĖ Socialiniai m. sr., 
Vadybos ir administravimo kr.
Biudžetų modelių sudarymas ir taikymas formuojant bei išsaugant modernios organizacijos kultūrą prof. dr. Rasa KANAPICKIENĖ VU,
2011-09-30
Vilma LINKEVIČIŪTĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos vadovų konfliktinės komunikacijos diskursas (1998-2008): retoriniai-kognityviniai ypatumai prof. habil. dr. Eleonora LASSAN VU,
2011-06-17
Miglė SARVUTYTĖ Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Darbo jėgos migracijos valdymas: veiksnių ir pasekmių ekonominis vertinimas prof.dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ VU,
2011-05-25
Virginija PAPLAUSKIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Liūnė Sutema: gyvenimo ir kūrybos keliais doc.dr. Gabija BANKAUSKAITĖ-SEREIKIENĖ VU,
2011-05-23
Darius DILIJONAS Fizinių m. sr.,
Informatikos kr.
Aptarnavimo sistemų pelningumo tyrimai, realaus laiko sprendimų priėmimui, taikant intelektines sistemas prof. dr. Virgilijus SAKALAUSKAS VU,
2011-05-03
Jūratė RADAVIČIŪTĖ  Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Postmodernizmo apraiškos Salman Rushdie romanuose "Vidurnakčio vaikai" ir "Gėda" prof. dr. Izolda Gabrielė GENIUŠIENĖ

VU,

2011-02-11

2010 METAIS
Renata DANIELIENĖ Fizinių m. sr.,
Informatikos kr.
Intelektualaus kompiuterinio raštingumo testų konstravimo metodo tyrimas doc.dr. Eugenijus TELEŠIUS VU,
2010-06-22
Eglė GABRĖNAITĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Reklamos topika: persvazijos instrumentai prof.habil.dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ VU,
2010-06-18
Rita JODELIENĖ Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Audito rizikos vertinimo modelis prof. dr. Rasa KANAPICKIENĖ VU,
2010-06-11
Laura BUTKUTĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Okazionaliųjų frazeologizmų stilistinės išgalės publicistiniame stiliuje prof.habil.dr. Regina KOŽENIAUSKIENĖ VU,
2010-03-12
2009 METAIS
Algis Prekeris BRAUN Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Sociolingvistiniai ir tarpkalbiniai lietuvių studentų anglų kalbos įsisavinimo aspektai

doc.dr.

Ala LICHAČIOVA

VU,
2009-12-18

Vera MOSKALIOVA Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Netvarių ekonominių situacijų logistinė analizė

prof.dr.

Stasys Albinas GIRDZIJAUSKAS

VU,
2009-12-18

Indrė ŠLEŽAITĖ Humanitarinių m.sr., filologijos kr. Kalba kaip James Joyce'o pasaulio patirtis (pagal apsakymų rinkinį „Dubliniečiai“ ir romaną „Menininko jaunų dienų portretas“)     prof.dr. Izolda Gabrielė GENIUŠIENĖ

VU,
2009-09-25

Saulė PETRONIENĖ Humanitarinių m.sr., filologijos kr. Lietuvių kalbos būtųjų laikų reikšmės ir jų atitikmenys anglų kalboje prof.habil.dr. Aldona PAULAUSKIENĖ

VU,

2009-05-22

Ramunė KASPERAVIČIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Skaičiaus kategorija lietuvių ir anglų kalbose prof.habil.dr. Aldona PAULAUSKIENĖ

VU,

2009-01-29

Živilė NEMICKIENĖ Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Sisteminė morfonologinė anglų kalbos ilgųjų ir trumpųjų balsių opozicijų analizė prof.habil.dr. Olegas POLIAKOVAS

VU,
2009-02-18

2008 METAIS
Rasa PUŠINAITĖ, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Išorinių elektros energijos gamybos kaštų integravimas prof.dr. Dalia ŠTREIMIKIENĖ

VU,
2008-12-19

Akvilė KILIJONIENĖ, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Regioninės politikos įtakos regiono socialinei ir ekonominei raidai įvertinimas prof.habil.dr. Žaneta SIMANAVIČIENĖ

VU,

2008-12-19

Deimantė TERESIENĖ, Apskaitos ir finansų katedros doktorantė Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Apibendrintų autoregresinių sąlyginių heteroskedastiškumo modelių pritaikymas Lietuvos vertybinių popierių rinkai prof.dr. Gediminas DUBAUSKAS

VU,
2008-12-19

Egidijus MERKEVIČIUS,Informatikos katedros doktorantas Fizinių m. sr.,
Informatikos kr.
Savitvarkių neuroninių tinklų-diskriminantinio modelio tyrimai kredito rizikos vertinimo sprendimų paramos sistemoje Prof. dr. Gintautas GARŠVA

VU,

2008 10 24

Povilas ANIŪNAS,Apskaitos ir finansų katedros doktorantas

Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.

Techninės analizės kompleksinio modelio kūrimas ir naudojimas valiutų rinkoje Doc. dr. Gailutė GIPIENĖ

VU,
2008 07 03

Jurgita KEREVIČIENĖ, Germanų filologijos katedros doktorantė, lektorė Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Lietuvių kalbos naudininko linksnis ir jo atitikmenys anglų kalboje Prof. habil. dr. Axel Holvoet

VU,
2008 06 19

Artūras MAŽEIKA, Apskaitos ir finansų katedros doktorantas Socialinių m.sr.,
ekonomikos kr.
Apmokestinimo sistemos įtaka smulkaus ir vidutinio verslo subjektų veiklai Doc. dr. Gailutė Gipienė

VU,
2008 02 29

2007 METAIS
ALOSEVIČIENĖ Eglė, Germanų filologijos katedros doktorantė Humanitarinių m.sr.,filologijos kr. Hedžingo priemonės politiniame diskurse (lyginamoji vokiečių ir lietuvių kalbų analizė) Doc. dr. Hans-Harry Drößiger

VU,
2007 12 21

PUČĖTAITĖ Raminta, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė (2002-2006) Socialiniai m. sr., 
Vadybos ir administravimo kr.
Etinių problemų sprendimas: etikos vadybos priemonės ir darbo aplinkos humanizavimas   Doc. dr. Nijolė Vasiljevienė (VU KnF)Doc. dr. Asta Pundzienė (ISM)

ISM, 2007 12 11

JONUŠAS Jonas, Lietuvių filologijos katedros doktorantas Humanitarinių m.sr.,filologijos kr. Žurnalo „Akademikas“ kultūriniai ir literatūriniai kontekstai Prof. habil. dr. Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė

VU,
2007 12 20

JASINSKAS Edmundas, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros  doktorantas Socialinių m.sr.,ekonomikos kr. Valstybės paramos įtaka ūkininkų ūkių konkurencingumui Prof. habil. dr. Žaneta Simanavičienė

VU,
2007 12 18

ALIŪKAITĖ Daiva, Lietuvių filologijos katedros doktorantė Humanitarinių m.sr.,filologijos kr. Tarminis kalbėjimas ir bendrinė kalba: objektyviųjų ir subjektyviųjų skirtumų kultūrinė vertė Prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius

VU,
2007 12 18

RUMŠIENĖ Goda, Germanų filologijos katedros doktorantė Humanitarinių m.sr.,filologijos kr. Žodžių darybos procesai internetinėje anglų kalboje

Prof. habil. dr. Olegas Poliakovas, 
prof. dr. Saulius Gudas (konsultantas)

VU,
2007 12 14

VAITKŪNIENĖ Živilė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė (2001-2005) Socialiniai m. sr., 
Vadybos ir administravimo kr.
Virtualių ir tradicinių fokus-grupių įtaka marketingo tyrimų efektyvumui Prof. habil. dr. Vytautas P. Pranulis (VU)

ISM, 2007 10 12

MASTEIKA Saulius, Informatikos katedros doktorantas Fizinių m.sr.,informatikos kr. Techninės analizės indikatorių formalizavimas ir taikymas vertybinių popierių rinkose Prof. habil. dr. Rimvydas Simutis

VU,
2007 09 20

BIRŽIETIENĖ Skirmantė, Lietuvių filologijos katedros lektorė Humanitarinių m.sr.,
filologijos kr.
Marcialio poezijos prozinių įžangų ypatumai Doc. dr. Dalia Emilija Staškevičienė

VU,
2007 03 16

2006 METAIS
BUBNIENĖ Rūta, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė Socialinių m.sr.,Ekonomikos kr. Anglies dioksido rinkos efektyvumą lemiantys veiksniai Prof. habil. dr. Remigijus Čiegis

VU,
2006 12 22

DRIAUNYS Kęstutis, Informatikos katedros doktorantas Fizinių m.sr.,
Informatikos kr.
Lietuvių šnekamosios kalbos segmentavimo ir fonetinio atpažinimo tyrimas naudojant LTDIGITS garsyno įrašus Doc. Pranas Žvinys

VU,
2006 09 14

KETURAKIENĖ Eglė, Lietuvių filologijos katedros doktorantė Humanitarinių m.sr.,
Filologijos kr.
Istorinės savimonės tradicija ir jos modifikacija XIX amžiaus lietuvių poezijoje Prof. habil. dr. Juozapas Girdzijauskas

VU,
2006 06 21

ČIUTIENĖ Rūta, Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė Socialinių m.sr.,
Vadybos ir administravimo kr
Darbuotojų ir organizacijos interesų derinimas formuojant karjerą Mokslinis konsultantas Prof. dr. Ilona Bučiūnienė (ISM)

ISM, 2006 03 10

NENORTAITĖ Jovita, Informatikos katedros doktorantė Fizinių m.sr.,Informatikos kr. Akcijų prekybos sistema, paremta spiečiaus intelektu ir dirbtiniais neuroniniais tinklais Prof. habil. dr. Rimvydas Simutis

VU,
2006 05 26

2005 METAIS
LOPATA Audrius,
Informatikos katedros lektorius
Technologijos m.sr., Informatikos inžinerijos kr. Veiklos modeliu grindžiamas kompiuterizuotas funkcinių vartotojo reikalavimų specifikavimo metodas Doc. dr. S. Gudas

KTU, 2004 02 04

TAMULIENĖ Vilma,
Komercijos katedros lektorė
Socialinių m.sr., Ekonomikos kr. Ekologinio vertinimo kriterijai socialiniame-etiniame marketinge Prof. habil. dr. V.P. Pranulis

VU,
2005 02 07

SATKAUSKAITĖ Danguolė, Germanų filologijos katedros doktorantė

Humanitarinių m.sr.,
Filologijos kr.,

Rugsėjo 11-osios diskurso reikšminiai žodžiai vokiškoje spaudoje Doc. dr. Saulius Lapinskas

VU,
2005 10 21

KREGŽDYS Rolandas, Lietuvių filologijos katedros doktorantas Humanitarinių m.sr.,
Filologijos kr.,
Paveldėtieji baltų kalbų kūno dalių pavadinimai (ŏ/ākamienai) Prof. Habil. Dr. Bonifacas Stundžia

VU,
2005 10 26

KUDIRKA Robertas, Užsienio kalbų katedros doktorantas Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai Prof. habil dr. Olegas Poliakovas

VU,
2005 11 14

VAITKEVIČIŪTĖ Eugenija, Lietuvių filologijos katedros doktorantė Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje Prof. habil. dr. Juozas Girdzijauskas

VU,
2005 12 28

2004 METAIS
JURĖNIENĖ Virginija,
Filosofijos ir kultūros studijų katedros lektorė
Humanitarinių m.sr., Istorijos kr. Lietuvių moterų judėjimas XIX a. pabaigoje – XX a. primoje pusėje Konsultantas doc.dr. A. Jakubčionis

VU,
2004 12 17

ŽIGIENĖ Gerda, 
Finansų ir apskaitos katedros asistentė
Socialinių m.sr., Vadybos ir administravimo kr. Savivaldybių obligacijų išleidimo modeliavimas Lietuvos sąlygomis Doc. dr. J. Nedzveckas

ISM, 2004 02 27

ŠARKIŪNAITĖ Ingrida, 
Verslo ir ekonomikos vadybos doktorantė
Socialinių m.sr., Vadybos ir administravimo kr. Darbuotojų santykių transformacija informacinių technologijų taikymo poveikyje Doc.dr. R. Česynienė

ISM, 2004 03 12

ULVYDIENĖ Loreta, 
Germanų filologijos katedros asistentė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. John Updike‘s Rabbit Angstrom a Tetralogy: Beyond Historical Meanings and Assumptions Prof. dr. J. Stulov

VU,
2004 03 26

SEREIKIENĖ Gabija, 
Lietuvių filologijos katedros asistentė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Modernizmas B. Sruogos kritikoje ir lyrikoje (1911-1929m.) Doc.dr. A. Jurgutienė

VU,
2004 04 08

KRIKŠČIŪNIENĖ Dalia,
Informatikos katedros leaktorė
Socialinių m.sr., Vadybos ir administravimo kr. Marketingo informacijos sistemos daugiamatiškumo pagrindimas: koncepcija ir modelis Doc.dr. R. Urbanskienė

ISM, 2004 08 27

KAZLAUSKIENĖ Eglė,
Komercijos katedros lektorė
Socialinių m. sr., Ekonomikos kr. Maitinimo įmonių tinklo plėtros regione koncepcija Doc.dr. B. Čereška

VU,
2004 11 23

BARANAUSKIENĖ Rita, 
Lietuvių filologijos katedros doktorantė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Linksnių semantinės funkcijos: agentas ir patientas Prof. habil. dr. A. Valeckienė

VU,
2004 11 26

RUDŽIONIENĖ Kristina, 
Finansų ir apskaitos katedros asistentė
Socialinių m. sr., Ekonomikos kr. Įmonės finansinės apskaitos politikos formavimo modelis Doc.dr. D. Zinkevičienė

VU,

2004 12 16

KAUKĖNIENĖ Lidija, 
Užsienio kalbų katedros doktorantė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Dabartinių bendrinių baltų kalbų nekirčiuotų skiemenų vokalizmas Prof. habil. dr. A. Girdenis

VU,
2004 12 20

2003 METAIS
SOLOMONIK Tatjana,
Germanų filologijos katedros doktorantė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Senosios anglų kalbos kognityvinės reikšmės žodžių semantinė ir etimologinė analizė Prof. habil. dr. A. Steponavičius

VU,
2003 02 11

LIGEIKIENĖ Raminta Andrėja , Komercijos katedros doktorantė Socialinių m.sr., Vadybos ir administravimo kr. Turizmo plėtra ir valdymas Doc. dr. R. Urbanskienė

VU,
2003 04 09

2002 METAIS
KANAPICKIENĖ Rasa, 
Finansų ir apskaitos katedros doktorantė
Socialinių m.sr., Vadybos ir administravimo kr. Vidaus kontrolės sistemos modelis smulkioms ir vidutinėms įmonėms Doc. dr. G. Gipienė

VU,
2002 01 10

2001 METAIS
GRUNDEY Dainora , 
Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė
Socialinių m. sr., Vadybos ir administravimo kr. Multimodaliniai krovinių pervežimai marketingo logistikoje Prof. habil. dr. V.P. Pranulis

VU,
2001 01 19

DELTUVIENĖ Daiva , 
Germanų filologijos katedros doktorantė
Humanitarinių m. sr., Filologijos kr. Mažosios Lietuvos oikonimai (XIV–XVIII a.) Doc. dr. G. Balžėnienė

VU,
2001 04 25

MATIUŠAITYTĖ Raimundė , 
Verslo ekonomikos ir vadybos katedros doktorantė
Socialinių m. sr., Ekonomikos kr. Darbo rinkos probleminės grupės ir jų padėties gerinimas Prof. habil. dr. V. Gronskas

VU,
2001 11 30

KRŪMINIENĖ Jadvyga, 
Germanų filologijos katedros doktorantė
Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. John‘o Donne‘o pamokslai kaip teopoetinis konstruktas Prof. habil. dr. A.T. Geniušas

VU,
2001 12 21

2000 METAIS

ŠARKAUSKIENĖ Skirmantė, Lietuvių filologijos katedros asistentė

Humanitarinių m.sr., Filologijos kr. Lotyniškasis XVI-XVII amžiaus LDK epitalamijas: antikinės tradicijos modifikacija Prof. habil. dr. E. Ulčinaitė

VU,
2000 05 26

RASIMAVIČIUS Gediminas, Finansų ir apskaitos katedros doktorantas

Socialinių m. sr., Ekonomikos kr. Akcijų portfelio sudarymas ir valdymas besikuriančioje rinkoje Doc. dr. J. Nedzveckas

VU,
2000 12 07

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos