Studentų dėmesiui! Utrechto stipendija studijoms arba moksliniams tyrimams

utrechtUtrechto tinklas siūlo stipendiją studijoms arba moksliniam darbui viename iš Utrechto tinklo universitetų.

Aprašymas:
- Studijų/tiriamojo darbo trukmė 1–6 mėnesiai (laikotarpyje nuo 2019 balandžio 1 d. iki 2020 kovo 31 d.).
- Stipendijos dydis fiksuotas ir nepriklauso nuo studijų trukmės – 1000 eurų.
- Prioritetas teikiamas doktorantams, norintiems atlikti mokslo tiriamąjį darbą viename iš Utrechto tinklo universitetų.
- Teikti paraišką studijoms gali tik tie studentai, kurie negali gauti Erasmus studento statuso (t.y., jau išnaudoję visas Erasmus galimybes, arba jų numatoma studijų trukmė užsienyje yra trumpesnė nei 2 mėnesiai).

Paraiškos dokumentai:
- Paraiškos forma
- Motyvacinis laiškas.
- Rekomendacija.
- Partnerinės institucijos sutikimas dėl priėmimo (Letter of Acceptance).

Atrankos procedūra:
- Paraiškos dokumentus pristatyti į VU tarptautinių ryšių skyrių. Kontaktinis asmuo: Rita Vienažindienė, e.paštas: , tel. 8 (5) 2687150.
- Paraišką galima pateikti iki 2019 m. vasario 11 d.
- Paraiškas vertina ir kandidatus tvirtina Utrechto tinklo atrankos komitetas.

Daugiau informacijos apie stipendiją Utrechto tinklo puslapyje http://www.utrecht-network.org/activities/young-researchers-grant/

Įvyko SMTII direktoriaus rinkimai

VU Kaune

2019 m sausio 17 d. įvyko Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto direktoriaus rinkimai. Rinkimų komisija, suskaičiavusi  rinkimų biuletenius, nusprendė, kad asist. dr. Giedrius ROMEIKA laikomas išrinktu Vilniaus universiteto Kauno fakulteto Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto direktoriumi, kadangi už jį balsavo 22 rinkėjai (76 proc.), t. y. daugiau nei pusė rinkimų teisę turinčių Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto darbuotojų.

Tarpkultūrinis VU KnF meno vadybos magistrančių projektas – surengta Lietuvoje gyvenančių tapytojų iš užsienio paroda

Paroda DIALOGAILietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje Kaune (Rotušės g. 28) nuo gruodžio 13 dienos veikia tapybos paroda „Dialogai“. Joje eksponuojami Lietuvoje apsigyvenusių užsienio menininkų Majd Kara (Sirija), Reiu Tüür (Estija) ir Peeter Krosmann (Estija) darbai.

Skaityti daugiau: Tarpkultūrinis VU KnF meno vadybos magistrančių projektas – surengta Lietuvoje gyvenančių tapytojų...

Reikšmingas VU Kauno fakulteto atstovų indėlis į VU bendradarbiavimą su tarptautiniu SAP universitetų aljansu rengiant specialistus išmaniajam verslui

sapVilniaus universitetas –  pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla, įstojusi į tarptautinį SAP universitetų aljansą (angl. SAP University Alliances), kuris jungia daugiau nei 3 700 mokymo institucijų iš 116 pasaulio valstybių.

VU KnF dėstytojai prof. dr. Dalia Krikščiūnienė ir prof. dr. Virgilijus Sakalauskas ne tik parengė skaitmenines SAP technologijas pažangiam verslui integruojančius studijų dalykus „Verslo analitika ir valdymo sprendimai“ bei „Didelių duomenų analitika ir technologijos”, bet ir inicijavo VU įsitraukimą į tarptautinį SAP universitetų aljansą, kurį sutvirtino 2018 m. lapkričio pabaigoje VU pasirašyta sutartis su SAP universitetų kompetencijų centru, įsteigtu Magdeburgo Otto von Guericke universitete (Vokietija).

Skaityti daugiau: Reikšmingas VU Kauno fakulteto atstovų indėlis į VU bendradarbiavimą su tarptautiniu SAP...

VU KnF mokslininkų dėmesiui – apie atvirąją prieigą publikacijoms

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigalios Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai

https://www.vu.lt/site_files/Senatas_Taryba/S-2017-11/VU_atvirosios_prieigos_nuostatai.pdf

Vilniaus universiteto senato 2017 m. lapkričio 21 d. nutarimu (Nr. S -2017-11-2) buvo patvirtinti Vilniaus universiteto atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatai. Jie įtvirtino VU akademinei bendruomenei taikomus atvirosios prieigos įgyvendinimą skatinančius studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir publikacijų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) reikalavimus ir rekomendacijas publikavimui.

„Universiteto akademinės bendruomenės nariai registruoja visą savo mokslinę, meninę ar studijoms skirtą produkciją eLABa ir pateikia ją viešai prieigai, vadovaudamiesi šiais nuostatais ir VU elektroninių dokumentų įkėlimo į Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą tvarkos aprašu bei laikydamiesi juos remiančių organizacijų ar kitų šaltinių reikalavimų ar rekomendacijų dėl atvirosios prieigos ir nepažeisdami autorių ir kitų turtinių teisių“. 

Mokslinės informacijos pasiekiamumas per internetą yra ypatingai aktualus mokslininkams – ir kaip reikšmingas mokslinių tyrimų finansavimo šaltinis, ir kaip mokslinių darbų sklaidos kanalas. Be to, VU akademinių darbuotojų atestavimo metu į publikacijų sąrašą, pateikiamą priėmimo - atestacijos komisijai, įtraukiami tik tie moksliniai straipsniai ir konferencijų medžiaga, kurie yra įkelti į eLABa PDF formatu. 

Universiteto biblioteka teikia  VU atvirosios prieigos prie mokslo (meno) ir studijų darbų nuostatų įgyvendinimui reikalingą informacinę ir konsultacinę pagalbą. Todėl daugiau informacijos apie mokslinės, meninės ar studijoms skirtos produkcijos pateikimą viešai prieigai galima rasti VU bibliotekos svetainėje ir specialioje atmintinėje:

https://biblioteka.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/moksline-komunikacija

https://biblioteka.vu.lt/files/atvirosios_prieigos_atmintine_2018.pdf).

Suinteresuoti asmenys gali kreiptis į VU Kauno fakulteto registratorius eLABA: Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto administratorę Vaidilutę Kaminskienę (el. p. ).

Visus VU bendruomenės narius atvirosios prieigos klausimais konsultuoja VU bibliotekos informacijos vadybininkė Emilija Kučinskaitė iš Mokslinės informacijos ir duomenų skyriaus (el. p. arba tel. (8 5) 219 5062.

ĮVYKO VILNIAUS UNIVERSITETO KAUNO FAKULTETO TARYBOS RINKIMAI

VU Kaune2019 m. vasario 6 d. įvyko Vilniaus universiteto Kauno fakulteto tarybos rinkimai.

Iš 60 (šešiasdešimties) į rinkėjų sąrašą įtrauktų Kauno fakulteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų rinkimuose dalyvavo 48 rinkėjai (80 proc.), t. y. ne mažiau kaip du trečdaliai rinkėjų.

Į Vilniaus universiteto Kauno fakulteto tarybą išrinkti: 

PROFESORIAI:

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto atstovai:

 1. Prof. Daiva Aliūkaitė (36 balsai)
 2. Prof. Danguolė Satkauskaitė (25 balsai)

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto atstovas:

 1. Prof. Audrius Lopata (27 balsai)

DOCENTAI:

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto atstovas:

 1. Doc. Rita Baranauskienė (32 balsai)

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto atstovai:

 1. Doc. Vytautas Evaldas Rudžionis (37 balsai)
 2. Doc. Saulius Masteika (35 balsai)

KITI AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIAI:

Kalbų, literatūros ir vertimo studijų instituto atstovas:

 1. Asist. dr. Eglė Gabrėnaitė (31 balsas)

Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto atstovai:

 1. Asist. dr. Vera Moskaliova (39 balsai)
 2. Asist. dr. Giedrius Romeika (35 balsai)

NEAKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARYS:

 1. Daiva Žilinskienė (46 balsai) 

SOCIALINIŲ PARTNERIŲ ATSTOVAS:

 1. Jovita Nenortaitė (47 balsai), UAB „DXC Technology Baltic“ projektų vadovė

Kauno fakulteto (KnF) tarybos rinkimų rezultatai ne vėliau kaip per tris dienas nuo jų paskelbimo suinteresuotų asmenų gali būti skundžiami Centrinei rinkimų komisijai. CRK turėtų išnagrinėti skundą per 10 darbo dienų

Naujosios KnF tarybos posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo — naujosios sudėties Kauno fakulteto tarybos posėdis šaukiamas 2019 m. kovo 6 d., 15:30 val., 3 auditorijoje.

Pirmajame naujos kadencijos KnF tarybos posėdyje iš savo narių išrenkamas KnF tarybos pirmininkas. Taryba pirmininko teikimu tvirtina pavaduotoją. Tarybos pirmininku ir jo pavaduotoju negali būti renkamas Dekanas, Dekano pavaduotojas (t. y. Prodekanas), neakademinės bendruomenės narys, socialinių partnerių atstovas bei studentų atstovas. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas negali dirbti tame pačiame šakiniame padalinyje. 

Kauno fakulteto tarybos rinkimų rezultatai:

Pagal Kauno fakulteto nuostatų 16.1 pp.

KnF dirbantys, Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys PROFESORIAI

AR VYRIAUSIEJI MOKSLO DARBUOTOJAI

Balsai UŽ

Ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų gavo:

 

Prof. Daiva Aliūkaitė

36

+

 

Prof. Gabija Bankauskaitė

8

-

 

Prof. Remigijus Čiegis

12

-

 

Prof. Virginija Jurėnienė

18

-

 

Prof. Jadvyga Krūminienė

16

-

 

Prof. Audrius Lopata

27

+

 

Prof. Danguolė Satkauskaitė

25

+

Pagal Kauno fakulteto nuostatų 16.2 pp.

KnF dirbantys, Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys

DOCENTAI

AR VYRESNIEJI MOKSLO DARBUOTOJAI

Balsai UŽ

Ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų gavo:

 

Doc. Rita Baranauskienė

32

+

 

Doc. Eduardas Freitakas

15

-

 

Doc. Jurgita Kerevičienė

19

-

 

Doc. Saulius Masteika

35

+

 

Doc. Vytautas Evaldas Rudžionis

37

+

Pagal Kauno fakulteto nuostatų 16.3 pp.

KITI

KnF dirbantys, Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys

AKADEMINĖS BENDRUOMENĖS NARIAI

Balsai UŽ

Ne mažiau kaip pusę rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų gavo:

 

Asist. dr. Eglė Gabrėnaitė

31

+

 

Asist. dr. Vera Moskaliova

39

+

 

Asist. dr. Giedrius Romeika

35

+

 

Lekt. dr. Indrė Šikšnelytė

29

+

         

 

Pagal Kauno fakulteto nuostatų 16.4 pp.

KnF ne trumpiau kaip 3 metus

nepertraukiamai dirbantis

NEAKADEMINĖS

BENDRUOMENĖS NARYS

Balsai UŽ

Balsai PRIEŠ

Daiva Žilinskienė

46

2

Pagal Kauno fakulteto nuostatų 16.6 pp.

KnF SOCIALINIŲ PARTNERIŲ ATSTOVAS

Balsai UŽ

Balsai PRIEŠ

Jovita Nenortaitė

UAB „DXC Technology Baltic“ projektų vadovė

47

1

Kauno fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Driaunys

Su verslo valdymą studijuojančiais studentais – apie motyvaciją, kūrybiškumą ir užsispyrimą

Dzukijos magyro foto 1Po paskaitos apie šeimos verslą, kurioje Vilniaus universitete Kaune lankėsi „Dzūkų Magyras“vadovas Valius Čepanonis, įspūdžiais dalijasi VU Kauno fakulteto Verslo valdymo studijų programos III kurso studentai.  VU KnF Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto profesorės dr. Astos Mikalauskienės iniciatyva, lapkričio viduryje jie turėjo galimybę sėkmingo verslo istoriją išgirsti iš pirmųjų lūpų – nuosavą verslą įkūrusio individualios įmonės vadovo iš Dzūkijos.

Skaityti daugiau: Su verslo valdymą studijuojančiais studentais – apie motyvaciją, kūrybiškumą ir užsispyrimą
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos