Mokslas

Nuo pat Vilniaus universiteto įsikūrimo Kaune VU Kauno fakulteto mokslininkų veiklai būdingas tarpkryptiškumas, kuris šiuo metu atsiskleidžia humanitarinių, socialinių mokslų ir taikomosios informatikos tyrimų dermėje.

VU KnF mokslininkai generuoja tarpdalykines žinias atstovaudami trijų mokslų – humanitarinių, socialinių ir fizinių – krypčių grupėms ir vykdydami tiriamąją veiklą lingvistikos, finansų, ekonomikos ir vadybos bei informatikos kryptyse.

Šių mokslo krypčių tyrimų rezultatai atsispindi:

 • mokslo ir studijų integracijos procese;
 • publikuojamuose mokslo straipsniuose, kurie recenzuojami specialistų iš užsienio ir teikiami dviem fakulteto mokslo leidiniams – keturkalbiam (lietuvių, anglų, rusų, lenkų) RESPECTUS PHILOLOGICUS (humanitarinių mokslų straipsniai) ir anglų kalba leidžiamam TRANSFORMATIONS IN BUSINESS & ECONOMICS (socialinių mokslų straipsniai);
 • monografijose, mokslo knygose ir metodinėse priemonėse;
 • nacionalinių ir tarptautinių mokslo konferencijų pranešimų bei mokslo seminarų medžiagoje.

Kauno fakultete veikia 14 tyrėjų grupių: Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos institute – 10, Kalbų, literatūros ir vertimo studijų institute – 4. Jose sutelkti įvairios kvalifikacijos (nuo vyriausiųjų mokslo darbuotojų/profesorių iki doktorantų) specialistai, generuojantys aukščiausio lygio mokslinę produkciją, efektyviai reprezentuojantys fakulteto mokslininkų kuriamą pridėtinę vertę VU kontekste.

Doktorantūros studijoms ir jaunųjų mokslininkų rengimui skiriamas nuolatinis dėmesys. Šiuo metu fakultete socialinius (ekonomika, vadyba), humanitarinius, fizinius (informatika) bei technologijos (informatikos inžinerija) mokslus studijuoja 17 doktorantų. Jaunieji mokslininkai iš Socialinių mokslų ir taikomosios informatikos instituto tradiciškai rengia prof. V. Gronsko mokslinę magistrantų ir doktorantų konferenciją „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, kuri jau tapo tarptautine ir 2019 m. organizuojama 14-tą kartą. Fakulteto doktorantai ne tik dalijasi savo tyrimų rezultatais mokslinėse konferencijose, bet ir aktyviai įsitraukia į kitą akademinę veiklą: dalyvauja studijų programose ir fakulteto institutų mokslininkų atliekamuose tyrimuose bei įvairiuose mokslo ir studijų projektuose.

Produktyvūs ryšiai su užsienio universitetais ir Lietuvos mokslo institucijomis padeda kūrybingai plėtoti fakulteto mokslo potencialą.

KnF vykdo VU Senato Komisijoje (2013 12 13) patvirtintas mokslinių tyrimų kryptis:

 • Humanitariniai mokslai
 1. Poetika, retorika ir lingvistika: fundamentiniai ir taikomieji meninių ir nemeninių tekstų tyrimai.
 • Socialiniai mokslai
 1. Lietuvos socialinės bei ekonominės raidos analizė, modeliavimas ir valdymas.
 • Fiziniai mokslai
 1. Informatika: atpažinimo procesai, duomenų tyryba ir vizualizavimas, optimizavimas, dirbtinis intelektas, procesų ir sistemų modeliavimas, matematinė logika ir diskrečiosios struktūros, inovatyvūs mokymo metodai.
 • Technologijos mokslai

42. Informatikos inžinerija: vaizdų  ir signalų technologijos, lygiagretieji skaičiavimai, sistemų inžinerija, skaičiuojamieji eksperimentai, informacinių technologijų taikymai.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku