Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2011 11 10-11

5.

Projekto pabaiga

2011 11 10-11

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Lietuvių filologijos katedra        

8.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Doc. dr. Ilona Mickienė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuvių filologijos katedra)

9.

Projekto partneriai

Renginys organizuotas kartu su Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriumi

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

5670 Lt

12.

Trumpas projekto aprašymas (Tikslas, uždaviniai)

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ tikslas — onomastinių regioninių tyrimų sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, siekiant supažindinti mokslininkus ir visuomenę su naujausiais atskirų vietovių ir regionų vardyno tyrimais.
Lietuvių kalbos gyvybingumas ir savitumas bene tvirčiausiai atsispindi vardyne. Vardai, atsiradę dėl įvairių istorinių, geografinių, socialinių, politinių, administracinių priežasčių, kalbos garsų, žodžių ir formų įvairove byloja apie lietuvių, gyvenančių gana nedidelėje teritorijoje, aplinką, skirtingas tradicijas ar net savitą būdą. Kadangi vardai yra randami ir senuosiuose lietuvių rašytiniuose paminkluose, jų tyrinėjimai padeda susidaryti bent apytikslį vaizdą apie senojo vardyno kaitą, kaupti reikšmingus duomenis lietuvių kalbos, ir ne tik jos, istorijai.
Diskusinės konferencijos temos:
*Regioninio vardyno tapatumo aspektai.


*Baltiški elementai kitų kalbų vardyne.


*Tikriniai žodžiai etnogenezės ir glotogenezės tyrimų kontekste.


*Tikrinių žodžių funkcionavimas bei vartosena.

*Tikrinių žodžių darybos, kilmės, semantikos ir vartosenos kitimai (sinchronija ir diachronija).

*Vardyno kaip kultūrinio paveldo ypatybės globalizacijos procese.


*Socialinė onomastika kaip pragmatika: vardas kaip kreipinys.


*Lokalusis tapatumas ir vardynas.


*Teorinės onomastikos problemos baltų tikrinių žodžių tyrimų kontekste.


*Etnolingvistiniai vardyno tyrimai.

*Vardyno semiotika.


*Vardynas ir kultūrinė atmintis.


*Vardynas ir globalizacijos iššūkiai.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas

Surengta  2011 m. lapkričio mėn. Lietuvių filologijos katedros kalbininkai kartu su kolegomis iš Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriaus surengė tarptautinę mokslinę konferenciją „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“.

Tarptautinės mokslinės konferencijos „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ (RegOnom) TIKSLAS — onomastinių regioninių tyrimų sklaida Lietuvoje ir už jos ribų, siekiant supažindinti mokslininkus ir visuomenę su naujausiais atskirų vietovių ir regionų vardyno tyrimais.

Į mokslinę diskusiją įsitraukė mokslininkai iš Katalikiškojo Leuveno universiteto (Belgija),  Saksonijos mokslų akademijos (Vokietija), Berlyno Humboldto universiteto (Vokietija), Punsko licėjaus (Lenkija), Latvijos universiteto (Latvija), Varšuvos universiteto (Lenkija), Baltarusijos Minsko Maksimo Tanko vardo valstybinio universiteto (Baltarusija), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Lietuvių kalbos instituto ir VU Kauno humanitarinio fakulteto.

Mokslinio renginio vertę didina tai, kad tarp prelegentų yra lietuvių ir latvių onomastikos mokyklų pagrindiniai atstovai (prof. G. Blažienė, dr. L. Bilkis, dr. A. Ragauskaitė, prof. O. Bušs), vienas įtakingiausių onomastikos teoretikų Europoje prof.  W. Van Langendonck (Belgija), diachroninės onomastikos atstovai indoeuropeistai dr. H. Bichlmeier (Vokietija) ir Ch. Schiller (Vokietija).

Mokslinės konferencijos darbas buvo organizuotas 7 sekcijose. Temos buvo skiriamos pagal tam tikras onomastikos problemas.

1-oje sekcijoje buvo išklausyti svečių iš užsienio prof.  W. Van Langendonck, H. Bichlmeier, Ch. Schiller  teoriniai pranešimai, kuriuose buvo aptarti Europai ir Lietuvai aktualūs onomastikos teorijos klausimai. Taip pat pranešimus skaitė Mažosios Lietuvos vietų vardų tyrėjos prof. G. Blažienė ir doc. D. Deltuvienė.

2-oje sekcijoje buvo iškelti probleminiai klausimai dėl toponimų semantikos, dvejopos kai kurių lietuvių oikonimų darybos, pateikta originali Balstogės vaivadijos vietovardžių etimologija.

3-oje sekcijoje du pranešimai buvo skirti problemoms, susijusioms su vietų vardų kirčiavimo sunkumais. Taip pat buvo skaitytas pranešimas, kuriame išsamiai aptariami Marijampolės apskrities vietovardžiai, užrašyti Tarpukariu.

4-oje sekcijoje prelegentai kalbėjo apie Latvijos ir Baltarusijos vietų vardus, jų darybos ir etimologijos problemas. Taip pat buvo analizuoti Labūnavos apylinkių vietų vardai. Originalumu išsiskyrė pranešimas, kuriame buvo aptartos naujai fiksuotos Joniškio pavadinimo gramatinės formos.

5-oje sekcijoje buvo ieškota kalbos ir kultūros reliktų senuosiuose tikriniuose varduose, atskleisti lietuvių ir lenkų kalbų kontaktai XVII—XVIIIa. Kėdainių miesto vardyne.

6-oje sekcijoje skaitytuose pranešimuose buvo iškeltos lietuvių ir lenkų, lietuvių ir baltarusių, latvių ir lyvių vardyno sąsajos ir skirtumai.

7-oje sekcijoje pristatytuose pranešimose bandyta kiek kitokiu aspektu žvelgti į tikrinius žodžius: analizuoti pragmatonizmai bei randamos jų klastotės, kūrybiškai pažvelgta į Dionizo Poškos ir ,,Baublio respublikos“ įvardijimo sąsajas.

Paskelbtos konferencijos tezės: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/Regionine-onomastika_2011_TEZES.pdf

14.

Skelbiama projekto informacija

Skelbiama konferencijos tezės:

http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/Regionine-onomastika_2011_TEZES.pdf

Skelbiama konferencijos nuotraukos: http://www.khf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/konferencijos_nuotraukos.pdf

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos