Reklamų sociolingvistika

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Reklamų sociolingvistika

2.

Projekto mokslo sritis

Humanitariniai mokslai

3.

Projekto statusas

Įvykdytas

4.

Projekto pradžia

2010 m. 10 mėn.

5.

Projekto pabaiga

2010 m. 12 mėn.

6.

Vykdančioji institucija

Vilniaus universitetas

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinio fakulteto Lietuvių filologijos katedra

8.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Doc. dr. Daiva Aliūkaitė

doc. dr. Rita Baranauskienė

lekt. dr. Eglė Gabrėnaitė

9.

Projekto partneriai

Vyriaus.mokslo darbuotoja (HP) dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas), vyresn.mokslo darbuotoja Virginija Vasiliauskienė (Lietuvių kalbos institutas).

10.

Finansavimo šaltinis

Lietuvos  mokslo taryba

11.

Projekto biudžetas

31,7 tūkst. Lt

12.

Trumpas projekto aprašymas (Tikslas, uždaviniai)

Projekto „Reklamų sociolingvistika“ paskirtis — sociolingvistinės analizės schemų reklamos diskurso tyrimuose kūrimas ir taikymas. Projektą vertinant lietuvių kalbotyros paradigmoje, pažymėtinas metodologijų sklaidos aspektas, projekto tyrimų aktualumas grindžiamas ir grynai konceptualiosios sociolingvistinės raiškos lietuvių kalbotyroje siekiu, ir intriguojančiu viešojo diskurso segmento — reklamos — analizės siekiu.
Pagrindinis projekto tikslas — rengti ir taikyti sociolingvistines metodologines schemas spausdintinei reklamai tirti.
Projekto rengėjai nesirengia pasiūlyti baigtinio sociolingvistinės analizės schemų reklamų tyrimams tinklo.

Mikrosociolingvistikos teoriniai imperatyvai argumentuoja šiuos tiriamuosius aspektus: reklamos kalbinių priemonių repertuaro ekstralingvistiniai veiksniai; reklamos adresato kalbinė tapatybė; reklamos adresato sociolingvistinė charakteristika; netipiškų reklamos kalbinių priemonių suvokimo adekvatumas įvairiose adresatų grupėse; kodų parinkimo ir kaitos schemos reklamose; veidrodinio atspindžio schemos reklamose; trūktinasis ir išlavintasis kodas reklamose; galia ir solidarumas reklamose; temos atitiktis kodui; etc.

Projekto mokslinė produkcija yra aktuali medžiaga (1) filologams tyrėjams (sociolingvistams, pragmatikos, diskurso analizės, retorikos ir kt. specialistams). Tyrimai paskatins sociolingvistinius reklamos (bei kitų atitinkamų viešojo diskurso žanrų) tyrimus, taigi užtikrins sociolingvistikos diskurso sklaidą lietuvių kalbotyroje. (2) Neabejotina, kad reklamos diskurso tyrimai sudomins humanitarus apskritai, o tai savo ruožtu užtikrins tarpdalykinį dialogą mokslo erdvėje.

Pagal sociolingvistikos metodiką vykdomas tyrimas ir tyrimo nuoseklus mokslinis komentavimas (t. y. sukurta projekto svetainė, seminaras) užtikrina naujų teorijų sklaidą lietuvių kalbotyroje. Paskatins tolesnius šios Lietuvoje mažai tirtos, bet ryškiai visuomenės kalbinę sąmonę veikiančios srities, tyrimus, kurie pasaulyje sparčiai plėtojami.         

13.

Trumpas rezultatų aprašymas

1. Sukurta svetainė http://www.reklamusociolingvistika.khf.vu.lt/

2. Sukurtas bandomasis RekS duomenynas.

3. 2010 m. gruodžio 20 d. surengtas seminaras.

Seminaro pranešimus žr.

http://www.reklamusociolingvistika.khf.vu.lt/seminaras1.htm

14.

Skelbiama projekto informacija

Buvo sklaidos žinutė Respectus Philologicus, 2011, Nr. 19

http://filologija.vukhf.lt/images/Respectus_2011_Nr19%2824%29/dienorastis_1.pdf

http://www.reklamusociolingvistika.khf.vu.lt/

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos