PRORES

Eil. Nr.

Projekto rekvizitai

Privalomi atsakymai

1.

Projekto pavadinimas

Proekologinis darbo vietos restruktūrizavimas (PRORES) Projektas „Pro-ecological restructuring for job“

2.

Projekto mokslo sritis

Socialiniai mokslai

3.

Projekto statusas

Vykdomas

4.

Projekto pradžia

2011 06 15

5.

Projekto pabaiga

2015 05 31

6.

Vykdančioji institucija

Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mikroekonomikos katedra

7.

Universiteto šakinis padalinys, kuris dalyvaujaprojekte

Kauno humanitarinis fakultetas

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

8.

Projekto vadovas ir dalyviai Vilniaus universitete/padalinyje

Prof. dr. Virginija Jurėnienė

Filosofijos ir kultūros studijų katedra

9.

Projekto partneriai

Lenkijos Ščecino universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Mikroekonomikos katedra       

Projekto generalinis koordinatorius – habil.dr. Tomasz Bernat,

Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas

Nacionalinis koordinatorius – prof.dr. Virginija Jurėnienė

doc. R.Pučėtaitė

doc. R.Pušinaitė

dr. I.Griesienė

dokt.G.Vilutytė

dokt.M.Akulavičius

Ukrainos mokslų akademijos Pasaulio ekonomikos ir tarptautinių ryšių institutas (IWEIR), Ukraina

Nacionalinis koordinatorius – prof.habil.dr. Olena Slozko

Nacionalinis maisto technologijų universitetas (NUFT), Ukraina

Nacionalinis koordinatorius – prof.habil.dr. Tatyana Mostenska

10.

Finansavimo šaltinis

ES

11.

Projekto biudžetas

1 mil. Lt. (VU)

12.

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas: žinių perdavimas (transfer of knowledge),nagrinėjant restruktūrizavimo temą trimis aspektais:ekonominio,ekologinio,socialinio vystymosi.

Projekto uždaviniai:

  • Didinti mokslininkų mobilumą, vykdant stažuotes ir skirtingose institucijose skaitant paskaitas, vedant seminarus, kurių metu dalijamasi gerąja patirtimi.
  • Ištirti Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos pramonės bei darbo vietų restruktūrizavimo procesus pasaulinės krizės metu ir po jos.
  • Analizuoti įmonių bei darbo vietų restruktūrizavimą ekologiniu aspektu.
  • Atskleisti pramonės bei darbo vietų restruktūrizavimo ekonomines, socialines, ekologines pasekmes.
  • Parengti ir išleisti šia tema 3 monografijas.
  • Parengti 16 Lietuvos, Lenkijos , Ukrainos įmonių atvejųstudijas.

Projekto metodologinis įrankis: atvejų analizė ir jų kūrimas, tiriant restruktūrizavimo procesus, išryškinant jų ekologinius bei socialinius padarinius.

2013-2015 m. numatyta parengti 16 įmonių atvejų studijas:

Lietuva – 4, Lenkija – 4, Ukraina – 8.

Projekto ypatybė - ypatingas dėmesys skiriamas ankstyvos stadijos tyrėjams (Early Stage Researchers). Vykdomos stažuotės į projekto partnerių universitetus, kuriuose skaitomos paskaitos, vedami apvalūs stalai, dalyvaujama konferencijose, dalinamasi patirtimi, dirbama bibliotekose, rengiami straipsniai.

13.

Trumpas rezultatų aprašymas

Visos stažuotės yra įgyvendintos 100 proc.

Išleistos 2 monografijos. 2012 “Restructuring: Theory and Practice” 2013 m. “Sustainable Development”, 2014 m. „Population: Reality and Perspectives”

2013 m. išleista knyga „Restructuring and Ecology: Current Situation in Poland, Lithuania and Ukraine. Country report“.

2013 05 09-10 surengta konferencija „“Social and ecological imlications of restructuring during and after the global economic crisis”

Rengiami atvejai kaip numatyta plane.

14.

Skelbiama projekto informacija

Fakultetų ir partnerių universitetų tinklalapiuose

http://www.khf.vu.lt/aktualijos/studiju-ir-mokslo-naujienos/1329-prores-projektas-tesiamas

 

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos