Ekonomikos kr. ir Vadybos kr. doktorantūra

Pagrindinis 2019m. priėmimas į Ekonomikos ir Vadybos krypčių Kauno fakulteto doktorantūros studijas, vykdomas kartu su Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetu, organizuojamas keturiais etapais:

Pirmame etape iki 2019 m. birželio 19 d. stojantieji atsiunčia mokslinį projektą viena iš patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų (vadybos krypties tematikosekonomikos krypties tematikos ). Moksliniai projektai teikiami PDF formatu el. paštu adresu  .  

Reikalavimai moksliniam projektui:

 1. siūloma mokslinio projekto tema gali sutapti su viena iš patvirtintų ekonomikosir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų arba nagrinėti siauresnio pobūdžio problemą (sėkmingai įstojęs kandidatas temą ateityje galės keisti);
 2. Mokslinio projekto apimtis – iki 3000 žodžių;
 3. Mokslinis projektas gali būti rašomas anglų arba lietuvių kalbomis.

Stojančiojo į doktorantūrą mokslinis projektas bus vertinamas pagal šiuos aspektus:

 • Projekto pavadinimas yra aiškus ir gerai apibūdinantis tyrimo klausimą;
 • Tyrimo klausimas yra aiškiai suformuluotas, aktualus ir gerai motyvuotas:
 1. Koks centrinis tyrimo klausimas?
  b. Kokia mokslinės problemos pagrindinė priežastis? 
  c. Kokie tyrimo tikslai ir uždaviniai?
 • Mokslinės problemos ištyrimo lygis yra išanalizuotas:
 1. Koks yra dabartinis klausimo ištyrimo lygis? 
  b. Kokie yra pagrindiniai įnašai formuojant dabartinį klausimo ištyrimo lygį? 
  c. Kokiu būdu siūlomas projektas sukurs naujas ir vertingas žinias?
 • Teorinis pagrindas ir tyrimo metodologija yra aprašyti:
 1. Kokie pagrindiniai teoriniai/empiriniai iššūkiai tiriant mokslinę problemą? 
  b. Kokie (kokio tipo) duomenys leis atlikti tyrimą? 
  c. Kokia numatoma tyrimo eiga ir etapiškumas? 
  d. Su kokiomis organizacijomis ar kitais tyrėjais reikės bendradarbiauti? 
  e. Ar projektas yra realistiškai įgyvendinamas?
 • Trumpas stojančiojo kvalifikacijos aprašymas:
 1. Kokios ligšiolinės stojančiojo žinios ir patirtys leis sėkmingai atlikti tyrimą? 
  b. Kokių žinių įsigijimo prireiks?

Stojančiųjų į doktorantūrą moksliniai projektai anonimiškai vertinami mažiausiai dviejų recenzentų, kurie skiriami fakulteto Dekano įsakymu. Recenzentas kritiškai išnagrinėja pateiktąjį projektą ir parašo recenziją, kurioje įvertina mokslinį projektą pagal aukščiau įvardintus kriterijus, ir pasiūlo projekto lygį ir perspektyvą atspindintį įvertinimą 10 balų sistemoje.

Antrame etape iki 2018 m. birželio 25 d. vyksta stojančiųjų prašymų registracija ir dokumentų teikimas. Prašome atkreipti dėmesį, kad mokslinio projekto pateikimas ir registracija stojančiųjų į doktorantūros studijas sistemoje yra būtinos priėmimo konkurso sąlygos. Prašymas dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse ir būtinų dokumentų skenuotos kopijos pateikiami internetu adresu https://is.vu.lt/pls/dokt/isas.register nuo birželio 3 d. iki birželio 25 d. 12:00 val. Pateiktą prašymą stojantysis gali koreguoti iki birželio 25 d. 12:00 val. Būtini dokumentai:

 • prašymas leisti dalyvauti mokslo krypties doktorantūros atvirame konkurse, adresuotą rektoriui (forma), kuriame nurodoma studijų forma (nuolatinė ar ištęstinė), pageidaujama viena iš patvirtintų ekonomikos ir vadybos mokslų krypties doktorantūros disertacijos tematikų ir finansavimo pobūdis (valstybės finansuojama ar ne).
 • Dokumentas, įrodantis sumokėtą stojimo įmoka 15 Eur (Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai nurodyti įmokos kvite: Swedbank mokėjimo kvitas , SEB mokėjimo kvitas ).
 • asmens dokumento kopija ir, jei yra, pavardės keitimą liudijantis dokumentas;
 • magistro kvalifikacinio laipsnio arba jam prilyginto aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedų kopijos;
 • gyvenimo aprašymas;
 • dviejų tos krypties, į kurią stojama, mokslininkų rekomendacijos;
 • savo mokslo darbų (jeigu tokių yra) kopijos.

Trečiame etape, 2019 m. birželio 24 d. kandidatai, pateikę mokslinius projektus, gaus pranešimą apie mokslinio projekto įvertinimą ir, esant teigiamam įvertinimui, kvietimą į pokalbį.

Ketvirtajame etape, esant teigiamam (aukštesniam negu 4 balai) recenzentų įvertinimų vidurkiui, mokslinio projekto autorius kviečiamas į pokalbį su priėmimo į doktorantūrą komisija.

Pokalbis su kandidatais vyks 2019 m. birželio 26 d. 10.00 val. (Ekonomikos kryptis) ir 2019 m. birželio 27 d. 10:00 val. (Vadybos kryptis) VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete (Saulėtekio al. 9, Vilnius, II rūmai), 403 auditorijoje. Pokalbio metu pretendentas atsako į recenzentų išsakytas pastabas bei komisijos narių jam užduodamus klausimus, kuriais siekiama išsiaiškinti pretendento motyvaciją bei pasirengimą studijoms doktorantūroje. Nustatydama galutinį mokslinio projekto ir pokalbio įvertinimą, komisija atsižvelgia į recenzentų balus bei pateiktas mokslininkų rekomendacijas.

Stojančiojo į doktorantūrą konkursinio balo sandarą sudaro:

 • mokslinio projekto bei pokalbio įvertinimas (60%);
 • magistro arba jam prilyginto universitetinio diplomo priedo aritmetinis vidurkis (15%);
 • magistrinio darbo balas (15%);
 • mokslo publikacijų reikšmingumas įvertintas 10 balų sistemoje (10%).

Vadovaudamasi VU Mokslo Doktorantūros reglamentu, doktorantūros priėmimo komisija sudaro konkursinę eilę priimamų į valstybės finansuojamas vietas bei į mokamas vietas.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos