Informacijos sistemos ir kibernetinė sauga

Apie programą

BA informacijos sistemos ir kibernetine sauga 001

 

Studijų sritis: informatikos mokslai (iki 2017 m. – technologijos mokslai).

Studijų kryptis: informatikos inžinerija.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: informatikos mokslų bakalauras (įstojusiems iki 2017 m. informatikos inžinerijos bakalauras).

Studijų trukmė 3,5 m.

Studijų programos tikslas 

Šiuo metu Lietuvos Respublikoje universitetinėse pirmosios pakopos studijų programose nėra rengiami informatikos ir informacinių technologijų specialistai, turintys specifinių kibernetinės saugos įgūdžių ir kompetencijų. Šios studijų programos tikslas – rengti informacijos sistemų ir kibernetinės saugos specialistus, suteikiant jiems fundamentaliųjų ir taikomųjų informatikos inžinerijos žinių, ugdant gebėjimus, būtinus saugiai informacijos sistemų analizei, projektavimui, kūrimui ir priežiūrai.

Numatomi studijų rezultatai

 • Žino pagrindines informacijos sistemų inžinerijos koncepcijas bei sąvokas, suvokia galimas taikymo sritis ir žino dalyko aprėptį.
 • Geba taikyti fundamentines algoritmų teorijos ir duomenų struktūrų, tiesinės algebros ir matematinės analizės, diskretinės matematikos, sistemų teorijos, statistikos žinias informacijos sistemų inžinerijoje.
 • Žino naujausius saugumo komponentus, bazinę struktūrą, vertinimo kriterijus ir administravimo pagrindus, efektyvias ugniasienės (angl. Firewall) koncepcijas, architektūrą (paketų filtrus, stateful packet inspection, proxy), turinio skenavimą (antivirusai), geba aptikti įsilaužimus ir vykdyti prevenciją, taikyti (IDS, IPS) sistemas. Geba pritaikyti saugos priemones tinklo architektūrai, tuneliavimo (L2TP ir PPTP, IPSEC aspektai), internetines taikomąsias programas (angl. Web Application), efektyvias ugniasienes ir kitas saugumo užtikrinimo priemones tinkle.
 • Žino ir geba taikyti praktikoje nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimo metodikas, išmano kibernetinės saugos teisinį reglamentavimą, informacinės saugos vadybą ir saugos rizikos valdymą.
 • Geba atlikti tiriamąjį ir analitinį darbą specifikuodami kompiuterizuojamoje dalykinėje srityje vykstančius procesus, vartotojo reikalavimus, projektuodami, programuodami ir diegdami saugias informacijos sistemas.
 • Geba analizuoti bei formalizuoti verslo įmonės informacijos srautus, numatyti ir technologiškai pagrįsti informacinių technologijų diegimo kryptis ir reikalingus instrumentus, projektuoti, diegti, kurti, eksploatuoti ir profesionaliai įvertinti saugias informacijos sistemas, teikti paramą informacinių technologijų vartotojams ir juos mokyti.
 • Geba suprasti ir analizuoti informacijos sistemų dalykinę sritį; kūrimo, projektavimo, perprojektavimo (reinžinerijos ir atvirkštinės inžinerijos) ir realizavimo, procesus, geba taikyti metodus ir priemones, efektyviai eksploatuoti informacijos sistemų techninę ir programinę įrangą.
 • Geba suprojektuoti saugią kompiuterinę infrastruktūrą ir saugiai programuoti.
 • Geba identifikuoti nekorektiško programavimo spragas, bendros atakų klasės DoS, DDoS, failų prieigas, lokalaus / nutolusio kodo vykdymus, buferio perpildymą, WEB saugumo spragas  (OWASP TOP 10), geba vykdyti taikomosios programinės įrangos (PĮ) atsitiktinių atvejų testavimą (angl. fuzz testing), žino Burp Suite. Supras WEB komponentų saugumą – formas, sesijų valdymą, slapukus (angl. cookies), autentifikacijos konfigūraciją. Žino operacinės sistemos (OS) saugos kontekstą, sukčiavimų apsimetant tinkle (angl. phishing), sesijų valdymo, pakartojimo atakų (angl. replay attack) subtilybes. Geba nagrinėti spragas PHP, Java aplikacijose, užtikrinti saugą standžiuosiuose vidiniuose serveriuose.
 • Geba atlikti rankinį ir pusiau automatinį sistemų ir PĮ testavimą identifikuojant saugumo spragas bei pažeidžiamumus. Geba naudoti naujausius metodus ir įrankius proaktyviam spragų aptikimui, tarp jų ir apgrąžos inžinerijos (angl. reverse engineering) taikymą.
 • Geba analizuoti IT srities problemas, pasiūlyti ir taikyti saugius (IT kibernetiniu aspektu) informacijos sistemų sprendimus praktikoje.
 • Geba suprasti kompiuterių architektūrą, taikyti programavimo kalbas, informacijos pateikimo internete technologijas, gebės projektuoti informacinių sistemų architektūrą ir duomenų bazes, kurti informacines sistemas ne tik tradicinėms, bet ir mobiliosioms technologijoms.

 

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Į studijų programą įtraukti didelę patirtį turintys informacijos sistemų ir kibernetinės saugos profesionalūs specialistai, dėstantys užsienio universitetuose bei dirbantys tarptautinėse ir Lietuvos verslo įmonėse ir valstybinio sektoriaus organizuajose, kuriose studentai galės atlikti mokomąją praktiką. Studijų procese taikomi inovatyvūs nuotolinio mokymo metodai.

Studijų pabaiga:

Programa baigiama bakalauro darbo gynimu. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama informatikos inžinerijos bakalauro kvalifikacija.

 

audrius lopata

l.e.p.  INSTITUTO DIREKTORIUS
prof. dr. Audrius Lopata


tel. 8 37 422566
el.p.
Karaliaus Mindaugo pr. 4, Kaunas

Ilona veitaite

ADMINISTRATORĖ
Ilona Veitaitė


tel. 8 37 422566
el.p.
Karaliaus Mindaugo pr. 4, Kaunas

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos