Doktorantūros studijos

Studijų programos

Doktorantūra apima studijas, kryptingus mokslinius tyrimus ir disertacijos rengimą. Ne vėliau kaip per mėnesį nuo priėmimo į doktorantūrą doktorantas kartu su savo vadovu parengia inpidualią doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, rezultatų publikavimo ir daktaro disertacijos rengimo programą, kurioje turi būti nurodyti visų užduočių atlikimo terminai.

Doktorantūros studijas sudaro dalykai, kurių bendra studijų apimtis yra ne mažesnė negu 30 kreditų. Studijuojančiam doktorantūroje išugdomi gebėjimai vykdyti mokslinius tyrimus, savarankiškai dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. Vilniaus universitete galima studijuoti doktorantūrą nuolatine arba ištęstine studijų forma. Apgynusiems daktaro disertaciją išduodamas daktaro laipsnio diplomas.

Suteikiamos galimybės studijuoti šiose mokslo kryptyse:

  • socialiniai mokslai (ekonomika)
  • socialiniai mokslai (vadyba)
  • humanitariniai mokslai (filologija)
  • fiziniai mokslai (informatika)


Doktorantūros trukmė – ketveri metai.

Studijų pradžia – spalio 1 dieną. Doktorantas studijų metu pasirenka du privalomuosius ir du pasirenkamuosius dalykus, kurie studijų metu įvertinami baigiamuoju egzaminu. Doktorantas kartu su savo vadovu (iki lapkričio mėn.) parengia inpidualų doktorantūros studijų planą, kuriame pateikia doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, egzaminų laikymo ir daktaro disertacijos rengimo programą bei numatytų užduočių atlikimo terminus. Bendra doktorantūros studijų apimtis ne mažiau kaip 30 kreditų.

Doktorantūros teisės įgijimo, doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, disertacijos rengimo ir gynimo tvarką fakultete nustato VU Doktorantūros reglamentas. 

Doktorantas kiekvienų studijų metų pabaigoje yra atestuojamas padalinyje, atsakingame už doktorantūrą. Padalinio posėdžio protokolas pateikiamas Doktorantūros ir rezidentūros skyriui. Neatestuotas doktorantas Rektoriaus įsakymu šalinamas iš doktorantūros. Doktorantas taip pat gali būti pašalintas iš doktorantūros dėl elgesio, nesuderinamo su akademinės bendruomenės etikos normomis.

Disertaciją apgynusiam asmeniui daktaro laipsnį suteikia ir daktaro mokslo laipsnio diplomą išduoda Vilniaus Universitetas. Daktaro mokslo laipsnio diplomo formą ir blankų gamybos, apskaitos ir registravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos