Tarptautinio verslo vadyba

Apie programą

 Studijų programą kuruoja Ekonomikos, finansų ir vadybos institutas

PRIĖMIMAS

Studijų sritis: verslo ir viešoji vadyba (iki 2017 m. – socialiniai mokslai)

Studijų kryptis: vadyba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: verslo vadybos magistras (įstojusiems iki 2017 m. – vadybos magistras)

Studijų trukmė: 2 m.

Studijų programos tikslas                    

Tarptautinio verslo vadybos studijų programos tikslas – rengti šiuolaikinius rinkos poreikius atitinkančius aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti tarptautinio verslo įmonėse vidutinio ir aukščiausio lygio vadovais. Siekiama suteikti vadybos, ekonomikos ir kitų susijusių žinių ir praktinių įgūdžių asmenims, siekiantiems karjeros tarptautinėse organizacijose..

Numatomi studijų rezultatai               

Tarptautinio verslo vadybos studijų programos absolventas geba analizuoti tarptautinio verslo įmonių plėtros modelius, vertinti, diferencijuoti ir pritaikyti vadybos, ekonomikos teorines koncepcijas tarptautinėje įmonės veikloje; geba sintetinti ir į visumą integruoti klasikinius ir modernius vadybos mokslo principus, juos adaptuoti tarptautinio verslo kontekste; geba valdyti tarptautinio verslo plėtrą, priimti sprendimus, susiedamas tarptautinio verslo plėtrą su turimais ištekliais (žmogiškaisiais, finansiniais, infrastruktūriniais ir kt.); geba identifikuoti kultūros įtaką tarptautinio verslo valdymui ir analizuoti tarptautinio verslo naudą, riziką, kitus parametrus; remdamasis klasikinėmis ir moderniomis vadybos mokslo žiniomis, geba tobulinti tarptautinio verslo valdymo praktiką, reaguoti į naujas tarptautinio verslo plėtros tendencijas; geba inicijuoti ir valdyti tarptautinius verslo plėtros projektus; geba atlikti rinkos tyrimus, taikyti rinkos tyrimų rezultatus, pasirenkant produkto kainą, darbo apmokėjimo sistemą, vertinant numatomų investicijų riziką ir pelningumą; geba dirbti vadybos naujoves kuriančioje tarptautinėje komandoje, organizuoti asmeninę bei grupinę veiklą, atsakyti už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą; geba analizuoti tarptautinius finansus  ir taikyti naujausius finansų instrumentus, siekdamas užtikrinti tarptautinės įmonės finansinį gyvybingumą. „Tarptautinio verslo vadybos“ studijų programos absolventas geba atlikti tarpininko tarp mokslo ir verslo vaidmenį, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros (MTEP) procesus, o jų rezultatus diegti tarptautinėse bei užsienio verslo įmonėse.

Studijų programos skiriamieji bruožai                    

Programa orientuota į verslo tarptautiškumo ir globalumo aspektų analizę, gebėjimą ją taikyti šiuolaikinėje verslo valdymo sistemoje, atsižvelgiant į darnaus vystymosi iššūkius, pvz.,  klimato kaitą, gamtinių išteklių taupymą, neigiamos įtakos aplinkai mažinimą ir kt.

Magistrantų dalyvavimas (katedros) moksliniuose tyrimuose, konferencijose:

  • Magistrantai dalyvauja kiekvienais metais organizuojamoje prof. Vlado Gronsko magistrantų ir doktorantų mokslinėje konferencijoje „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“, taip pat kitų universitetų organizuojamose panašaus pobūdžio konferencijose ir seminaruose, kur gali pristatyti savo nagrinėjamų mokslinių problemų įžvalgas, pasidalinti idėjomis su kitais jaunaisiais mokslininkais bei dėstytojais.
  • Magistrantai yra įtraukiami į katedros mokslinę veiklą ir kartu su savo darbo vadovais, rašydami magistro darbą, nagrinėja katedroje vykdomų mokslinių tyrimų aspektus.

 

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos