Anglų ir kita užsienio kalba (švedų kalba)

Apie programą

BA Anglu ir kita uzsienio kalba svedu kalba

 

Studijų sritis: humanitariniai mokslai

Studijų kryptis: lingvistika

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: humanitarinių mokslų bakalauras (įstojusiems iki 2017 m. – lingvistikos bakalauras).

Studijų trukmė: 4 m. 

Tai – tarpdalykinės šiuolaikinės kalbotyros studijos, skirtos rengti specialistus, gebančius laisvai bendrauti anglų ir švedų kalbomis, mokančius analizuoti, versti ir redaguoti įvairių stilių ir žanrų tekstus, išmanančius anglų ir švedų kalbų struktūros ypatumus, studijuojamų šalių literatūros, kultūros, istorijos reiškinius, gebančius vertinti ir apibendrinti mokslinio tyrimo duomenis.

Numatomi studijų rezultatai

Geba suprasti ir analizuoti kalbos sistemą įvairiais lygmenimis ir skirtingais kalbotyros aspektais, remdamiesi įvairiomis lingvistikos teorijomis; geba taikyti įgytas anglų ir švedų kalbos fonetikos, morfologijos, sintaksės ir leksikos žinias praktikoje, turi šių kalbų klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo įgūdžių; yra įgiję  praktinių vertimo raštu iš anglų ir švedų kalbų į lietuvių kalbą ir atvirkščiai įgūdžių; žino lietuvių kalbos normas ir taisyklingai taiko jas vertimuose; geba analizuoti ir versti tekstus, redaguoti verstinius tekstus, naudodamiesi įvairiais žodynais, šaltiniais, elektroniniais ištekliais ir kompiuterinėmis vertimo programomis; geba įgytas kalbotyros žinias ir įgūdžius pritaikyti praktinėje veikloje, atlikti ir aprašyti lingvistinius tyrimus; geba pritaikyti iš(si)ugdytus gebėjimus vertimo praktikos metu; geba tvarkyti įvairių formatų tekstus daugiakalbėse aplinkose, rengti pristatymus; geba suprasti studijuojamomis užsienio kalbomis kalbančių šalių kultūrą ir tradicijas; geba taikyti įgytas kultūrines žinias, dirbdamas tarptautinėje verslo aplinkoje; geba kritiškai ir savikritiškai mąstyti; sklandžiai ir argumentuotai reikšti mintis žodžiu ir raštu studijuojamomis užsienio kalbomis.

Studijų programos skiriamieji bruožai

Ypatingas dėmesys skiriamas tam, kad mokymo proceso metu būtų naudojamasi kompiuteriais, vertimo programomis, naujomis informacinėmis technologijomis. Studijuojant daug švedų ir anglų kalbų pratybų vyksta kompiuterizuotose klasėse, naudojant kalbų mokymui ir vertimui skirtas kompiuterines programas. Daugelis paskaitų vyksta auditorijose su multimedijos įranga, kompiuterių klasėse-terminaluose, skirtuose dirbti su vertimo programomis. Svarbi studentų mokymosi dalis yra aštuntajame semestre numatyta 12 savaičių mokomoji vertimo praktika, kurią studentai atlieka vertimo biuruose, įvairiose valstybinėse įstaigose bei verslo įmonėse. Per ketverius studijų metus studentai parengia 2 kursinius darbus.

Studijų pabaiga

Programa baigiama bakalauro darbo gynimu anglų kalba. Sėkmingai baigusiems studijas suteikiama lingvistikos bakalauro kvalifikacija.

DS is VUIS

 INSTITUTO DIREKTORĖ
Danguolė Satkauskaitė

el. p.
tel. 8 37 202627
Muitinės g. 12 303 kab.

rasa poskuviene

ADMINISTRATORĖ
Rasa Poškuvienė

el. p.
tel. 8 37 422926
Muitinės g. 12, Kaunas, 43 kab.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos