Faktai ir skaičiai

Per daugiau nei penkis gyvavimo dešimtmečius Vilniaus universiteto diplomai buvo įteikti daugiau 15 tūkstančių VU Kauno fakulteto absolventų. Šiuo metu fakultete studijuoja 770 studentai, iš kurių 599 – bakalauro (pirmosios pakopos, tarp jų - ir 30 studijuojančių po kolegijų, o dar 5 - papildomose) ir 165 – magistrantūros (antrosios pakopos) studijose. Septyniose fakulteto katedrose dirba 84 dėstytojai, tarp jų: 22  profesoriai, 31 docentas, 31 lektorius. Fakultete dirba 3 mokslo darbuotojai, disertacijas rengia 40 doktorantų.

Studijų ir mokslo proceso poreikius atitinkanti fakulteto materialinė bazė nuolat atnaujinama: šiuo metu yra įrengtos 22 auditorijos, iš kurių 20 – su multimedijos įranga, veikia 4 kompiuterių klasės, 2 audiovizualinio vertimo laboratorijos ir video konferencijų studija. Bendras kompiuterių skaičius fakultete –226, iš kurių 176 naudojami studijų ir 50 – administracijos reikmėms.

Nuo 2014 m. rudens duris skaitytojams atvėrusioje puikiai įrengtoje  VU KnF bibliotekoje, kuri įsikūrusi renovuotame pastate Muitinės g.18, yra 18 darbo vietų, iš kurių 10 kompiuterizuotos. Visoje bibliotekoje veikia belaidis internetas (Wi-Fi). Bibliotekos trečiajame aukšte yra 6 neformalaus bendravimo/poilsio vietos. Bibliotekoje konsultuoja dalyko bibliotekininkė http://www.mb.vu.lt/mokslui-ir-studijoms/dalyko-bibliotekininkai/kauno-humanitarinis-fakultetas

Šiuo metu VU KnF bibliotekos atviruose fonduose saugoma apie 25 tūkstančiai dokumentų, verslo, vadybos, ekonomikos, informatikos ir humanitarinių mokslų leidiniai bei kita mokslinė literatūra, kuri komplektuojama pagal fakultete dėstomas studijų programas.